mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024
i

Aktuální číslo:

2024/2

Téma měsíce:

Faleš

Obálka čísla

Prvá jaskynná ryba z Európy

 |  1. 9. 2017
 |  Vesmír 96, 477, 2017/9

Troglobiontmi nazývame organizmy prispôsobené na trvalý život v jaskyniach. Typická je pre ne redukcia zrakových orgá­nov a strata pigmentu. Napriek tomu, že je diverzita troglobiontov v Európe – najmä na Balkáne – mimoriadne bohatá s približne 400 známymi druhmi jaskynných špecialistov, až doteraz nebol na starom kontinente zistený žiadny druh jaskynnej ryby. Pritom práve ryby predstavujú skupinu stavovcov, ktorú je možné najčastejšie nájsť v podzemných habitatoch.

Odnedávna sa však už aj Európa môže pochváliť jaskynnou rybou, a to dokonca najsevernejšie žijúcou na svete. Tím výskumníkov objavil novú populáciu slíža rodu Barbatula (česky mřenka, čeľaď Nemacheilidae) počas pätnástich expedícií v krasovom systéme Dunaj­Aach. Tento podzemný systém súvrstvia Bielej Jury má rozlohu 250 km² a nachádza sa na území južného Nemecka. Pozoruhodné rybky dlhounikali pozornosti vedcov a jaskyniarov z dôvodu neprístupnosti lokality, kde sa vyskytujú. Napriek tomu sa podarilo odchytiť päť exemplárov – 3 juvenily a 2 adultné jedince – ktoré merali 65 a 82 mm.

Genetické analýzy poukázali na pomerne nedávne odštiepenie jaskynného slíža od priľahlých populácii slíža severného (Barbatula barbatula, česky mřenka mramorovaná), a to najskôr pred 20 000 rokmi. Napriek recentnému pôvodu vykazuje jaskynný slíž adaptácie na život v podzemí – jeho oči zakrpateli a stratil výrazné sfarbenie svojich príbuzných z povrchu. Taktiež sa vyznačuje dlhšími hmatovými fúzmi, ktoré mu pravdepodobne uľahčujú orientáciu vo večnej tme podzemných vôd.

Behrmann-Godel J. et al., Current Biology 27, R257-R258, 2017, DOI: 10.1016/j.cub.2017.02.048

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Zoologie
RUBRIKA: Glosy

O autorovi

Marek Dzurenko

Ing. Marek Dzurenko, Ph.D., (*1988) vyštudoval ekológiu a ochranu biodiverzity na FEE Technickej univerzity vo Zvolene. Počas doktorandského štúdia na ÚEL SAV sa venoval problematike inváznych druhov hmyzu na drevinách. V súčasnosti pôsobí na Lesníckej fakulte TUZVO, kde vyučuje lesnícku entomológiu. V rámci výskumnej činnosti sa zaoberá najmä ekológiou ambróziových chrobákov. Vo voľnom čase píše populárno-vedecké články o zoológii, paleontológii či astronómii.
Dzurenko Marek

Doporučujeme

Pravá faleš, nebo falešná pravda

Pravá faleš, nebo falešná pravda uzamčeno

Halina Šimková, Jan Strojil  |  5. 2. 2024
Žádná společnost na světě nemá tolik prostředků či energie, aby dokázala efektivně bojovat proti všem podezřením z ohrožení. Používáme proto...
Koho balamutí tořiče

Koho balamutí tořiče uzamčeno

Jiří Sádlo  |  5. 2. 2024
Vstavačovité tořiče, rod Ophrys, jsou hodně složité a osobité. Dlouho se ví a říká, že klamou své hmyzí opylovače. Méně se připouští, že...
20 let s grafenem

20 let s grafenem uzamčeno

Jan Kunc  |  5. 2. 2024
Grafen, dvoudimenzionální alotrop uhlíku, vyvolal velkou vlnu pozornosti v roce 2004. Jak se tento význačný vědecký směr formoval, jaké byly jeho...