www.intersucho.cz" /> Monitoring zemědělského sucha – www.intersucho.cz - Časopis Vesmír

Aktuální číslo:

2017/12

Téma měsíce:

Kontakty

Monitoring zemědělského sucha – www.intersucho.cz

1. 9. 2017
 |  Vesmír 96, 511, 2017/9
komerční prezentace

Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. (CzechGlobe)

Státní pozemkový úřad (SPÚ)

Mendelova univerzita v Brně (MENDELU)

 

Česká republika má detailní monitoring zemědělského sucha. Aktuální stav půdní vlhkosti pomáhá našim farmářům. Týdně (každé pondělí) aktualizovaný monitoring obsahu vody v půdě vznikl na základě popisu výškopisu, resp. geografie území ČR, identifikace land­use (využití krajiny a její členění na zemědělskou půdu, ornou půdu, lesy, sady, vinice, chmelnice apod.), ale především s využitím pedologických dat ve smyslu vymezení půdních typů, druhů a jejich schopnosti zadržet vodu v půdním profilu. Nezbytné vstupy do systému jsou meteorologická data ze sítě ČHMÚ, doplněné o aktuální informace ze tří družic.

Web intersucho.cz je pro každého

Do monitoringu zemědělského sucha a jeho dopadů jsou v současnosti zapojeny desítky zemědělských hospodářů – spolupracovníků, kteří každotýdenním (úterním) vyplně­ním jednoduchého dotazníku podle vlastního pozorování sucha a jeho dopadů na vlastních pozemcích plní funkci praktické a kontrolní zpětné vazby a tvoří nedílnou součást tohoto ojedinělého projektu.

Shrnutí

Monitorování zemědělského sucha je v zájmu všech hospodářů v naší krajině. Bez kvalitního monitoringu není možné plánovat či dokonce realizovat adaptační opatření vůči suchu či dalším hydrometeorologickým extrémům. Autoři systému z VaV institucí (CzechGlobe a MENDELU) a jejich partner pověřený Ministerstvem zemědělství realizací opatření proti negativním dopadům sucha na portálu www.intersucho.cz (SPÚ) nabízí svým uživatelům popis země­ dělského sucha včetně jeho předpovědi až na úroveň okresů, jejich jednotlivých katastrů rozčleněných na gridy o velikosti 500×500 m. Ví­taná je vaše spolupráce, kdy se na www.intersucho.cz pod odkazem „Sbírejte s námi data“ můžete stát součástí toho ojedinělého projektu. Významnou novinkou od 10/2016 je v monitorovacím systému denně aktualizovaná předpověď zemědělského sucha na základě znalosti současného stavu a předpovědi počasí, ale také informace o stavu sucha a jeho dopadech pro celou střední Evropu.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Zemědělství

Doporučujeme

Tajemná „Boží země“ Punt

Tajemná „Boží země“ Punt uzamčeno

Břetislav Vachala  |  4. 12. 2017
Mnoho vzácného zboží starověkého Egypta pocházelo z tajemného Puntu, kam Egypťané pořádali časté obchodní výpravy. Odkud jejich expedice...
Hmyz jako dokonalý létací stroj

Hmyz jako dokonalý létací stroj

Rudolf Dvořák  |  4. 12. 2017
Hmyz patří k nejdokonalejším a nejstarším letcům naší planety. Jeho letové schopnosti se vyvíjely přes 300 milionů let a předčí dovednosti všech...
Hranice svobody

Hranice svobody uzamčeno

Stefan Segi  |  4. 12. 2017
Podle listiny základních práv a svobod, která je integrovaná i v Ústavě ČR, jsou „svoboda projevu a právo na informace zaručeny“ a „cenzura je...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné