Aktuální číslo:

2019/10

Téma měsíce:

Sesuvy

Pojďme děti lákat k technice!

 |  9. 6. 2016
 |  Vesmír 95, 371, 2016/6

Když psal Karel Čapek svá díla jako Krakatit a Továrna na absolutno, často v nich vyjadřoval své obavy ze zneužití techniky proti člověku. V té době měly podporu především technologie související se zbrojením a s přípravou Evropy na druhou světovou válku. Zajímalo by mě, co by Čapek napsal dnes, kdyby dostal do ruky chytrý telefon a v autě si zapnul navigaci.

Moderní technologie dnes využíváme ve svém běžném životě zcela automaticky. Ne vždy si však uvědomujeme, že se na jejich vývoji podílejí především inženýři a techničtí odborníci.

Mám tu čest být rektorem Českého vysokého učení technického v Praze, nejstarší technické univerzity v Evropě. Založil ji v roce 1707 císař Josef I. a téměř 310 let tradice nás, akademické pracovníky, zavazuje k tomu, aby kvalita, tvořivost a nadhled absolventů přinášely společnosti neustálý pokrok. Naším cílem je vychovávat mladé lidi komplexně, tedy aby jejich odborné znalosti, ale i morální vlastnosti výrazným způsobem přispívaly k prosperitě.

Být inženýrem je poslání

Inženýři vždy patřili k intelektuální elitě národa a to je veliký závazek, který je předurčuje ke společenské odpovědnosti. Našim studentům předáváme nejnovější technologické poznatky a zdůrazňujeme jim, aby si takto získaného vzdělání vážili. Zároveň je upozorňujeme, že v době neustálého rozvoje vědy a techniky proces učení a získávání nových poznatků nikdy nekončí, a že je tedy třeba u nás dosaženou úroveň vzdělání a učební návyky považovat za výhodnou startovní pozici k dalšímu odbornému růstu. A vštěpujeme jim zásadu: stejně jako vaši rodiče umožnili vzdělání vám, totéž učiňte i vy pro svoje děti, až je jednou budete mít. Žádáme je, aby nebyli lhostejní ke svému okolí, vyjadřovali se svobodně k událostem, které se dějí, kromě odborných také k těm společenským a politickým. Apelujeme na ně, aby byli sebevědomí, ale zůstali zároveň pokorní, neboť pokora je jedním z nejzávažnějších atributů inteligentních a vzdělaných lidských bytostí.

Být inženýrem je radost

Vyžaduje to namáhavou, tvůrčí práci, založenou na uceleném množství znalostí, schopnosti improvizace a představivosti. Je to práce pro lidstvo významná a obecně velmi prestižní. Každý inženýr má ambici vytvořit „svoje“ inženýrské dílo. Vždy do něj vkládá kus svého života, mnoho energie, zkušeností a často originálních myšlenek a nápadů. Toto vše ale obvykle nestačí. Je nutné svoje výstupy obhájit a přesvědčit o jejich realizovatelnosti.

Být inženýrem je odpovědnost

Každá chyba může znamenat škodu, a dokonce ohrožení mnoha lidských životů. Inženýr zodpovídá za svoje dílo po celý život.

Být inženýrem je výzva

Pokud dnes mladí lidé chtějí najít zajímavou tvůrčí práci, rádi přemýšlejí, mají ambici vyniknout, plánují dokázat něco velkého, technické vzdělání je pro ně to pravé.

Je smutné, že současný český vzdělávací systém nehledí na reálnou uplatnitelnost absolventů a otevírá mnohdy v nadměrném počtu obory, jejichž absolvováním studenti najdou odpovídající zaměstnání na trhu práce jen velmi obtížně. Přitom český průmysl léta žehrá na nedostatek pracovníků v technických profesích.

Stát by se tedy měl začít aktivně angažovat a vhodnou formou apelovat na rodiče dětí navštěvujících mateřské a základní školy, aby je získal pro myšlenku, že technicky orientovaná práce pro průmyslové firmy má pro jejich potomky velkou budoucnost.

Jeden z možných modelů takového vzdělávání zavedlo například Německo, kde má průmysl na odborné vzdělávání skutečně velký vliv. My se takový systém snažíme na ČVUT aplikovat, například založením mateřské školy, základní školy s rozšířenou výukou technických a přírodovědných disciplín, celou škálou interaktivních prezentací a projektů pro středoškoláky a středoškolačky nebo navázáním spolupráce s mezinárodními průmyslovými partnery. Jsem rád, že si v tomto směru jdeme vlastní cestou a že se naše novinky a přístupy stávají pro řadu českých institucí nakažlivě inspirativní.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Výchova a vzdělávání
RUBRIKA: Eseje

O autorovi

Petr Konvalinka

Prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., (*1960) vystudoval Fakultu stavební ČVUT v oboru konstrukce a dopravní stavby (1984), vzdělání si doplnil i na Českém báňském úřadu – mimo jiné v technice odstřelů. Od osmdesátých let na ČVUT vyučuje, v roce 2002 se habilitoval, v roce 2008 byl jmenován profesorem. Od roku 2006 je vedoucím Experimentálního centra Fakulty stavební, přes osm let byl předsedou Akademického senátu ČVUT. Je autorem pěti skript a dvou desítek prestižních publikací, spoluautorem patentů, autorizovaným inženýrem v oboru statika a dynamika konstrukcí a spoluautorem realizovaných konstrukcí v Česku i zahraničí (rozhledna Kadlín, pěší lávka v Berouně, tři mosty na dálnici Gatwick-Londýn). Nyní působí jako rektor ČVUT v Praze, z něhož by chtěl vytvořit špičkovou vzdělávací a vědeckou instituci.
Konvalinka Petr

Doporučujeme

Zhasněte světla!

Zhasněte světla!

Pavel Pecháček  |  7. 10. 2019
V důsledku technologického pokroku i rostoucí lidské populace stále přibývá míst, která jsou v noci vystavena umělému osvětlení (někdy...
Negativní dopady sesuvů

Negativní dopady sesuvů

Jan Klimeš  |  7. 10. 2019
Hlavním důvodem studia sesuvů jsou působené škody na majetku a v extrémních případech i ztráty na životech lidí. Přesto jsou objektivní a...
Odkrytá skrytá tvář Měsíce

Odkrytá skrytá tvář Měsíce uzamčeno

Pavel Gabzdyl  |  7. 10. 2019
Po celou dobu existence lidstva nám Měsíc ukazoval jen přivrácenou polokouli. Pouhých 60 let (od října 1959) známe díky ruské sondě Luna 3 i...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné