mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Aktuální číslo:

2024/2

Téma měsíce:

Faleš

Obálka čísla

Temná historie medicíny

 |  5. 5. 2016
 |  Vesmír 95, 312, 2016/5

Dívat se kriticky na vývoj kteréhokoliv oboru může být zajímavé, ale může to být také nuda. Dělat si šoufky z jeho chyb vyvolaných neznalostí současně zkombinovanou s nepatřičnou pýchou je vždycky vděčné. Prospěšné pro všechny by bylo, kdyby takový komentátor dotáhl text až k  dnešku a stejně nesmlouvavě se podíval na současnost a na její chyby. Do  toho se ale mnoha kritikům nechce. Nicméně je-li zdrojem humoru pocit nadřazenosti, zapomenutí na to, co nás trápí dnes, a pobavený pohled na  hloupost generací předchozích, nám úsměv na tvář nesporně vyloudí. Humor pak dovolí i leccos přijmout.

Publikace amerického právníka nabízí směsici vesměs hororových medicínských příběhů, od řek babylonských přes středověk, heroické období osvícenství až po padesátá léta 20. století, proti níž je změť Cimrmanových slepých uliček dětským bludištěm na Petříně.

Medicína skutečně nebyla humánním počínáním. Autor sám k tomu říká: Od dob Hippokrata až po relativně nedávnou dobu lékařská profese napáchala více škod než dobra. Na dotaz, kde vidí cílovou čtenářskou skupinu, koho kniha zaujme, odpovídá: Řekl bych, že milovníky historie, medicíny nebo biografií a každého, kdo oceňuje nekonvenční a zajímavé historické lahůdky.

Milovníky historie chci tedy upozornit, že jde pouze o její temnou část, nezasazovanou už – kromě datace – blíže do žádného sociálního ani kulturního kontextu. Jde většinou o kuriózní „anekdotické příběhy“ a  léčebné postupy z jednotlivých historických období podávané odlehčenou formou navzdory krutému a tragickému obsahu, což je zdrojem i esencí svérázného humoru.

Jako milovník historie jsem se cítil ošizen. Babylonské medicíně je věnováno doslova pár stránek. Z Egypta mi chybí údaj, že právě zde vymysleli, že hysterie vzniká tak, že děloha se utrhne a courá po těle, a tam, kde se přicucne, tropí neplechu. A že je třeba ji dostat zpátky buď vykuřováním, nebo vkládáním sošky posvátného ptáka Ibise do vaginy. A že toto převzali Řekové a dle názvu dělohy – hysteron – tuto chorobu pojmenovali. A že Ambroise Paré, mnohokrát v textu zmiňovaný, vymyslel vykuřovací pesar, který se používal ještě začátkem 20. století.

Když už se budu věnovat sběru drbů a hanebných skutků kohokoliv a čehokoliv, nenechám si ujít takovou perlu, jakou je skutečnost, že slavná scéna zachycená na obraze Tonyho Roberta-Fleuryho Pinel v Salpêtrière se nikdy nekonala v Pinelově režii. Velkolepé osvobození šílených žen zajistil jeho laický spolupracovník Pussin a legendu putující 200 let učebnicemi vymyslel Pinelův syn.

A pozor! S Cerlettim se to také mělo jinak, než jak to podává autor. Šoková léčba a léčba křečemi byla již v plném proudu a šlo o to, čím šoky vyvolávat. Byly už známé kardiazol, inzulin, pacienty tenkrát také zkoušeli dusit CO2 a hledalo se, co by se dalo ještě použít. Cerletti šel z práce domů a zastavil se u řezníka. Ten však neměl požadovaný kus masa, a tak poslal svého věrného zákazníka do přilehlých jatek, aby si nechal kýženou porci uříznout tam. A zde psychiatr spatřil, jak tele před porážkou nejprve omráčili elektrickým proudem, a dostal vnuknutí. Rád bych zde upozornil na skutečnost, že jde o dodnes používanou léčebnou metodu, která patří k nejúčinnějším u rezistentních depresí a současně k nejbezpečnějším. Tedy žádné kukaččí hnízdo.

Čtenáři, který si medicínu neidealizuje a nevyhýbá se kritickým až jízlivým pohledům na její minulost i samotnou podstatu, se vnucuje srovnání s geniální publikací Richarda Gordona Medicínské katastrofy a s antimedicínským traktátem Ivana Illiche Medical Nemesis. Obě recenzovanou publikaci předčí jak literárním stylem, tak koncizností. Belofsky sice prezentuje mnohem bohatší soubor morytátů, podává je však bez začlenění do doby, kdy se odehrávaly, jednoduše tak, jak se mu scházely na blogu. A tak má docela blízko k Huptychově sbírce lidových zvyků nazvané Kdo pije vlčí mlíko: Od rýmy pomáhá, jestliže matka chytí kočku a připálí jí konec ocasu a dá ji nemocnému dítku k nosu – rýma přestane. S tím rozdílem, že Belofským uváděné postupy byly většinou vražednější a měly punc z lékařských fakult.

Přiznávám se ještě ke snobské vlastnosti: v knize za 268 korun mi vadí hrubé chyby. Například prohlášení, že se tři planety seřadili ve znamení Vodnáře a zkazili zemskou atmosféru (s. 22), stejně jako informace, že pilulky obsahovali rtuť (s. 109). Přes všechny výhrady knihu vřele doporučuji, protože každá demytizace je ozdravná. A vidět, čeho jsou lidé ve snaze pomáhat schopní, může přinést užitečnou katarzi a reflexi pohledu na to, co ve jménu dobra pácháme dnes.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Medicína
RUBRIKA: Nad knihou

O autorovi

Radkin Honzák

MUDr. Radkin Honzák, CSc., (*1939) vystudoval Fakultu všeobecného lékařství UK v Praze. Působí v Ústavu všeobecného lékařství 1. lékařské fakulty UK a v psychiatrické ambulanci Institutu klinické a experimentální medicíny. Vydal mj. knihy Jak přežít léčení, Jak žít a vyhnout se syndromu vyhoření, Psychosomatická prvouka, Čas psychopatů.
Honzák Radkin

Doporučujeme

Pravá faleš, nebo falešná pravda

Pravá faleš, nebo falešná pravda uzamčeno

Halina Šimková, Jan Strojil  |  5. 2. 2024
Žádná společnost na světě nemá tolik prostředků či energie, aby dokázala efektivně bojovat proti všem podezřením z ohrožení. Používáme proto...
Koho balamutí tořiče

Koho balamutí tořiče uzamčeno

Jiří Sádlo  |  5. 2. 2024
Vstavačovité tořiče, rod Ophrys, jsou hodně složité a osobité. Dlouho se ví a říká, že klamou své hmyzí opylovače. Méně se připouští, že...
20 let s grafenem

20 let s grafenem uzamčeno

Jan Kunc  |  5. 2. 2024
Grafen, dvoudimenzionální alotrop uhlíku, vyvolal velkou vlnu pozornosti v roce 2004. Jak se tento význačný vědecký směr formoval, jaké byly jeho...