mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Aktuální číslo:

2024/2

Téma měsíce:

Faleš

Obálka čísla

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

3. 11. 2016
 |  Vesmír 95, 661, 2016/11
komerční prezentace

UJEP

Za 25 let své existence dokázala v Ústeckém kraji rozepsat zcela novou kapitolu éry vysokého školství a dnes již zcela nezaměnitelně zastává roli významného centra rozvoje všech vrstev občanské společnosti svého regionu, jehož hranice mnohonásobně přesahuje.

Fakulty

fakulta sociálně ekonomická fakulta umění a designu fakulta výrobních technologií a managementu fakulta zdravotnických studií fakulta životního prostředí filozofická fakulta pedagogická fakulta přírodovědecká fakulta

25 let UJEP

1991

3 fakulty, 2 000 studentů

2016

8 fakult, 10 000 studentů

Tvůrčí činnost

Přírodní, technické a společenské vědy, umělecká činnost, životní prostředí, zdravotnictví, vzdělávání Věda a výzkum znevýhodněných, inkluze….

Věda a výzkum

MATEQ (zaměřuje se na materiály a technologie využitelné v ochraně životního prostředí a biomedicínských aplikacích)

SMART (dlouhodobý program se zaměřením na společenské výzvy v obcích a regionech)

Spolupráce

Zahraničí, průmysl, veřejná sféra, inovace, neziskové organizace…

Kampus

Moderní univerzitní městečko je centrem vzdělávání, rozvoje umění, kultury, sportu… a místem zábavy a odpočinku.

Bonusy

Dobrá vstupenka na pracovní trh

Vzdělávání pro EU

Desítky oborů

Všechny stupně vysokoškolského vzdělání

Prostor pro tvůrčí bádání

Propojení studia s praxí

Semestr v zahraničí

Bohatý stipendijní program

Kolej s internetem

Podmínky pro volný čas

25 LET OD ZALOŽENÍ UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Různé

Doporučujeme

Pravá faleš, nebo falešná pravda

Pravá faleš, nebo falešná pravda uzamčeno

Halina Šimková, Jan Strojil  |  5. 2. 2024
Žádná společnost na světě nemá tolik prostředků či energie, aby dokázala efektivně bojovat proti všem podezřením z ohrožení. Používáme proto...
Koho balamutí tořiče

Koho balamutí tořiče uzamčeno

Jiří Sádlo  |  5. 2. 2024
Vstavačovité tořiče, rod Ophrys, jsou hodně složité a osobité. Dlouho se ví a říká, že klamou své hmyzí opylovače. Méně se připouští, že...
20 let s grafenem

20 let s grafenem uzamčeno

Jan Kunc  |  5. 2. 2024
Grafen, dvoudimenzionální alotrop uhlíku, vyvolal velkou vlnu pozornosti v roce 2004. Jak se tento význačný vědecký směr formoval, jaké byly jeho...