Aktuální číslo:

2019/4

Téma měsíce:

Krajina

Kvantová nestabilita hmoty

Zákon zachování hmoty, nutnost jeho zobecnění v mikrosvětě, zákony zachování baryonového a leptonového čísla
 |  8. 1. 2015
 |  Vesmír 94, 51, 2015/1

Naše běžná každodenní zkušenost říká, že hmota sice může měnit tvar, objem, formu, chemickou strukturu atd., ovšem nelze ji beze zbytku nijak zničit.

Dokonce i tak „destruktivní“ děj, jako je hoření, není na mikroskopické úrovni nic jiného než chemický proces, při němž se uvolňuje energie v důsledku pouhého přeskupení zúčastněných atomů, a zejména pak jejich atomových obalů. Počet jejich klasických konstituentů, tj. protonů a neutronů v jádrech a elektronů v atomových obalech, se tedy zachovává a hmota pouze přechází z jednoho stavu do jiného.

Ponoříme-li se ovšem ještě o úroveň níže, tj. uvažujeme-li např. procesy přirozené radioaktivity některých těžkých atomových jader, je odpovídající charakteristická energie tak veliká, že díky Einsteinovu E = mc2 může dojít nejenom k přeuspořádání uvažovaného systému, ale též ke zrodu zcela nových částic. Typickým příkladem takového děje je beta-rozpad neutronu (viz obr. 1), tj. proces, kdy se některý z nich rozpadne na kladně nabitý proton, záporný elektron a tzv. neutrino (neutrino je velmi lehká a nesmírně obtížně detekovatelná subjaderná částice, jakýsi neutrální „malý bratříček“ elektronu). Na první pohled je patrné, že v koncovém stavu je o jednu klasickou konstituentní částici více než na počátku, a beta-rozpad tudíž představuje příklad procesu, v němž se počty částic zjevně mění.

Nyní vidíte 8 % článku. Co dál:

Jsem předplatitel, mám plný přístup
Jsem návštěvník
Chci si přečíst celé číslo
Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru. Více o předplatném
OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Fyzika

O autorovi

Michal Malinský

Ing. Michal Malinský, Ph.D., (*1976) vystudoval Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT v Praze, obhájil doktoráty ze subjaderné fyziky na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze a na Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati/International School of Advanced Studies (S.I.S.S.A./ISAS) v italském Terstu, po deseti letech v cizině (University of Southampton v Anglii, KTH Stockholm ve Švédsku, University of Valencia ve Španělsku) se v roce 2012 vrátil do ČR, dnes na pozici akademického vědeckého pracovníka v Ústavu částicové a jaderné fyziky MFF UK. Specializuje se na částicovou fyziku za standardním modelem, neutrinovou fyziku, supersymetrie, teorie velkých sjednocení. Je nositel grantu Neuron pro mladé vědce za rok 2013 a několika evropských výzkumných grantů. Je autorem více než 40 publikací v zahraničních odborných časopisech.

Doporučujeme

Pocit, že se opakují hloupé chyby stále dokolečka...

Pocit, že se opakují hloupé chyby stále dokolečka...

Znáte to – útrpná procházka po suburbii města, snaha dostat se do volné krajiny dlouho nevychází, sériové řadovky se dál a dál kroutí nesmyslnými...
Přehlížená proměna zemědělství

Přehlížená proměna zemědělství

Jakub Hruška  |  1. 4. 2019
Při debatách o naší krajině se často zmiňuje problém její struktury ve smyslu úbytku krajinných prvků – mezí, polních cest, malých vodotečí či...
Změny české krajiny okem družic

Změny české krajiny okem družic

Současná tvář české krajiny je poznamenána mnoha historickými událostmi, které se na našem území odehrály. Měnící se politické režimy či odlišné...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné