Aktuální číslo:

2021/2

Téma měsíce:

Stres

Kvantová nestabilita hmoty

Zákon zachování hmoty, nutnost jeho zobecnění v mikrosvětě, zákony zachování baryonového a leptonového čísla
 |  8. 1. 2015
 |  Vesmír 94, 51, 2015/1

Naše běžná každodenní zkušenost říká, že hmota sice může měnit tvar, objem, formu, chemickou strukturu atd., ovšem nelze ji beze zbytku nijak zničit.

Dokonce i tak „destruktivní“ děj, jako je hoření, není na mikroskopické úrovni nic jiného než chemický proces, při němž se uvolňuje energie v důsledku pouhého přeskupení zúčastněných atomů, a zejména pak jejich atomových obalů. Počet jejich klasických konstituentů, tj. protonů a neutronů v jádrech a elektronů v atomových obalech, se tedy zachovává a hmota pouze přechází z jednoho stavu do jiného.

Ponoříme-li se ovšem ještě o úroveň níže, tj. uvažujeme-li např. procesy přirozené radioaktivity některých těžkých atomových jader, je odpovídající charakteristická energie tak veliká, že díky Einsteinovu E = mc2 může dojít nejenom k přeuspořádání uvažovaného systému, ale též ke zrodu zcela nových částic. Typickým příkladem takového děje je beta-rozpad neutronu (viz obr. 1), tj. proces, kdy se některý z nich rozpadne na kladně nabitý proton, záporný elektron a tzv. neutrino (neutrino je velmi lehká a nesmírně obtížně detekovatelná subjaderná částice, jakýsi neutrální „malý bratříček“ elektronu). Na první pohled je patrné, že v koncovém stavu je o jednu klasickou konstituentní částici více než na počátku, a beta-rozpad tudíž představuje příklad procesu, v němž se počty částic zjevně mění.

Nyní vidíte 8 % článku. Co dál:

Jsem předplatitel, mám plný přístup
Jsem návštěvník
Chci si přečíst celé číslo
Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru. Více o předplatném
OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Fyzika

O autorovi

Michal Malinský

Ing. Michal Malinský, Ph.D., (*1976) vystudoval Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT v Praze, obhájil doktoráty ze subjaderné fyziky na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze a na Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati/International School of Advanced Studies (S.I.S.S.A./ISAS) v italském Terstu, po deseti letech v cizině (University of Southampton v Anglii, KTH Stockholm ve Švédsku, University of Valencia ve Španělsku) se v roce 2012 vrátil do ČR, dnes na pozici akademického vědeckého pracovníka v Ústavu částicové a jaderné fyziky MFF UK. Specializuje se na částicovou fyziku za standardním modelem, neutrinovou fyziku, supersymetrie, teorie velkých sjednocení. Je nositel grantu Neuron pro mladé vědce za rok 2013 a několika evropských výzkumných grantů. Je autorem více než 40 publikací v zahraničních odborných časopisech.

Doporučujeme

Rypoši mluví nářečími

Rypoši mluví nářečími audio

Jaroslav Petr  |  1. 2. 2021
Afričtí hlodavci rypoši lysí (Heterocephalus glaber) opět překvapili. K pozoruhodným vlastnostem, k nimž patří odolnost proti palčivé bolesti,...
Jak čelit nedůvěře v očkování?

Jak čelit nedůvěře v očkování?

Klesající proočkovanost v západním světě byla Světovou zdravotnickou organizací (WHO) označena za jednu z největších hrozeb budoucnosti. Jako...
Ať strom života rozkvete detaily

Ať strom života rozkvete detaily uzamčenovideo

Ondřej Vrtiška  |  1. 2. 2021
Jak se z jedné buňky vyvine složitý mnohobuněčný organismus? Jaké je genetické a molekulární pozadí obrovské rozmanitosti forem a tvarů, jimiž...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné