Přírodovědec záhlaví

Ing. Michal Malinský, Ph.D.

Ing. Michal Malinský, Ph.D., (*1976) vystudoval Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT v Praze, obhájil doktoráty ze subjaderné fyziky na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze a na Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati/International School of Advanced Studies (S.I.S.S.A./ISAS) v italském Terstu, po deseti letech v cizině (University of Southampton v Anglii, KTH Stockholm ve Švédsku, University of Valencia ve Španělsku) se v roce 2012 vrátil do ČR, dnes na pozici akademického vědeckého pracovníka v Ústavu částicové a jaderné fyziky MFF UK. Specializuje se na částicovou fyziku za standardním modelem, neutrinovou fyziku, supersymetrie, teorie velkých sjednocení. Je nositel grantu Neuron pro mladé vědce za rok 2013 a několika evropských výzkumných grantů. Je autorem více než 40 publikací v zahraničních odborných časopisech.

Počet článků: 1

Kvantová nestabilita hmotyuzamčeno

8. 1. 2015  |  Vesmír 94, 51, 2015/1
Naše běžná každodenní zkušenost říká, že hmota sice může měnit tvar, objem, formu, chemickou strukturu atd., ovšem nelze ji beze zbytku nijak...
 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné