Aktuální číslo:

2018/10

Téma měsíce:

Navigace

Aktuálně o změnách vegetace nejvyšších poloh

 |  7. 5. 2014
 |  Vesmír 93, 303, 2014/5

Klimatické scénáře i řada studií a modelů se snaží nastínit předpověď vývoje alpínských biotopů, která obvykle vyznívá více nebo méně pesimisticky. Při určitém zjednodušení lze podle jejich závěrů očekávat u rostlinných společenstev tři způsoby odezvy anebo jejich kombinací:

(1) budou přetrvávat dále v pozměněném prostředí a přizpůsobí se geneticky nebo svou fenotypovou plasticitou,

(2) budou donuceny k postupné migraci do klimaticky příznivějších podmínek,

(3) v extrémním případě vyhynou.

Pokud pomineme předpovědní modely a simulace, jsou tyto teoretické možnosti zatím potvrzovány nebo vyvraceny na základě studií, jež revidují historická data o vegetaci a porovnávají je se současným stavem. Pravděpodobně první recentní prací, která skutečně dokládá druhové změny rostlin v nejvyšších horských polohách Evropy, je komplexní dílo vzniklé v rámci projektu GLORIA (www.gloria.ac.at/europe/). V rámci tohoto rozsáhlého projektu bylo od r. 2001 prováděno pozorování 66 horských vrcholů v 17 pohořích od severu k jihu napříč Evropou. V alpínské oblasti nad hranicí lesa pak týmy školených pracovníků prováděly záznam výskytu druhů cévnatých rostlin na trvalých plochách. Jejich výsledky po 7 letech sledování určitě stojí za bližší popis. Celkově totiž na všech sledovaných vrcholech dohromady během zmíněných 7 let došlo k nárůstu počtu rostlinných druhů o 6 %. Tento souhrnný výsledek vypadá vcelku pozitivně, dokud se nezačneme zabývat detaily. Nárůst počtu druhů byl zaznamenán na 45 vrcholech, pokles na 10 vrcholech a na 11 zůstal jejich počet beze změny. K druhovému obohacení došlo především v boreální a temperátní oblasti, zatímco mediteránním pohořím druhy spíše ubývaly. Změny jsou přičítány migracím rostlinných druhů vzhůru v důsledku klimatických změn (oteplování). Řada druhů si může díky příznivějším teplotám dovolit vystoupat výše, naopak u druhů adaptovaných na větší chlad dochází k extinkci. Což znamená, že pokud bychom měli zvolit způsob odezvy zmíněný v úvodu, pak pro druhy adaptované na chlad platí varianta 3 (extinkce), zatímco pro teplomilnější alpínské druhy platí spíše varianta 2 (migrace vzhůru). Větší přísun druhů do alpínského bezlesí boreálních a temperátních pohoří pravděpodobně souvisí s větší zásobou potenciálních druhů (species pool) schopných kolonizovat tento typ biotopu. Opačný proces, tj. ubývání rostlinných druhů na horských vrcholech jižní Evropy je důsledkem zvýšení teploty a především poklesu celkového úhrnu srážek (aridizace). Bohužel právě pohoří v oblasti mediteránu koncentrují největší zastoupení alpínských endemitů a klimatické změny se jich výrazně dotýkají. Výsledky studie tak potvrdily, že klimatem vyvolané migrace rostlinných druhů vzhůru nemusí jednoznačně vést k vyšší druhové bohatosti v nejvyšších horských polohách. V případě pokračování nastoleného trendu tak dojde k homogenizaci druhové kompozice alpínských společenstev napříč evropskými horskými regiony. Přitom plocha ostrovů alpínského bezlesí se bude zmenšovat. Navíc v případě, že lze průkazně doložit zmíněné posuny ve vegetaci již během 7 let, jsou tyto změny zatraceně rychlé. (DOI: 10.1126/science.1219033)

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Botanika
RUBRIKA: Aktuality

O autorovi

Miroslav Zeidler

RNDr. Miroslav Zeidler, Ph.D., (*1970) vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Na katedře ekologie a životního prostředí této fakulty se zabývá ekologií horských ekosystémů.

Doporučujeme

Vlaštovka extrémista

Vlaštovka extrémista

Jaroslav Cepák, Petr Klvaňa  |  10. 10. 2018
Díky satelitní telemetrii se podařilo odhalit vpravdě neuvěřitelné výkony některých ptačích druhů. Nejznámějším je zřejmě osmidenní nonstop let...
Velké umění astronavigace: Od astrolábu po sextant

Velké umění astronavigace: Od astrolábu po sextant

Petr Scheirich  |  1. 10. 2018
Staří mořeplavci prý určovali polohu své lodi podle hvězd. Tato rozšířená romantická představa je ale nesprávná. Metoda astronavigace nikdy nebyla...
Jak se neztratit na moři

Jak se neztratit na moři

Petr Scheirich  |  1. 10. 2018
Dle znamenitého pozorování Slunce a Měsíce shledávám naši zeměpisnou délku 178° 18' 30" západně od Greenwiche. Zeměpisná délka dle logu je 175°...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné