Aktuální číslo:

2017/12

Téma měsíce:

Kontakty

Ústav geoniky AV ČR , v. v. i.

11. 12. 2014
 |  Vesmír 93, 725, 2014/12
komerční prezentace

Posláním Ústavu geoniky AV ČR, v. v. i., je základní i aplikovaný výzkum motivovaný především rozvojem technologií využití zemské kůry v mnoha oblastech. Jde o tradiční i netradiční formy těžby rud, uhlí a dalších energetických surovin, ale také o využití zemské kůry pro získávání geotermální energie, budování podzemních zásobníků plynu, uskladnění energie formou stlačeného vzduchu nebo řešení ekologických problémů. K těm patří podzemní ukládání vyhořelého jaderného paliva nebo uskladnění oxidu uhličitého, který je nežádoucím skleníkovým plynem. Mimo tyto problémy jsou řešeny i ekologické problémy krajiny, která je ovlivňována využitím nových zdrojů energie (fotovoltaika, větrná energie), negativními důsledky klimatických změn (povodně, sucha), ale i negativními důsledky lidské činnosti (brownfields).

Výzkumná oddělení: Hlavní pracoviště Ústavu geoniky sídlí v Ostravě-Porubě (obr. 1), kde se také nachází většina laboratoří a výzkumných oddělení. Jde o vzájemně provázaná oddělení:

  • laboratorního výzkumu geomateriálů,
  • geomechaniky a báňského výzkumu,
  • dezintegrace materiálů,
  • aplikované matematiky a informatiky,
  • IT4Innovations – součást stejnojmenného superpočítačového projektu centra excelence.

Na detašovaném pracovišti v Brně, v blízkosti Vily Tugendhat, se pak nachází

  • oddělení environmentální geografie.

Výzkum ilustrují obrázky 2–5. (2) zařízení pro testování mechanických a hydraulických vlastností hornin a složení hornin infračervenou spektroskopií, (3) laboratoř CT-tomografie geomateriálů a využití CT skenů pro matematické modelování procesů, (4) vizualizace pulzujícího vysokotlakého vodního paprsku jako součást vývoje trysek a nastavení parametrů pro řezání, úpravu povrchů i zdravotnické využití vysokotlakého vodního paprsku, (5) příprava instalace extenzometrů a sond pro měření napětí ve spolupráci s podzemní laboratoří Grimsel (Švýcarsko). Řada přístrojů byla nově pořízena díky účasti ve VaVpI projektu CZ.1.05/2.1.00/03.0082.

Obrázky

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Geologie

Doporučujeme

Tajemná „Boží země“ Punt

Tajemná „Boží země“ Punt uzamčeno

Břetislav Vachala  |  4. 12. 2017
Mnoho vzácného zboží starověkého Egypta pocházelo z tajemného Puntu, kam Egypťané pořádali časté obchodní výpravy. Odkud jejich expedice...
Hmyz jako dokonalý létací stroj

Hmyz jako dokonalý létací stroj

Rudolf Dvořák  |  4. 12. 2017
Hmyz patří k nejdokonalejším a nejstarším letcům naší planety. Jeho letové schopnosti se vyvíjely přes 300 milionů let a předčí dovednosti všech...
Hranice svobody

Hranice svobody uzamčeno

Stefan Segi  |  4. 12. 2017
Podle listiny základních práv a svobod, která je integrovaná i v Ústavě ČR, jsou „svoboda projevu a právo na informace zaručeny“ a „cenzura je...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné