Aktuální číslo:

2017/12

Téma měsíce:

Kontakty

CENAKVA

Jihočeské výzkumné centrum akvakultury a biodiverzity hydrocenóz
6. 11. 2014
 |  Vesmír 93, 653, 2014/11
komerční prezentace

Projekt: Udržitelnost a excelence centra akvakultury a biodiverzity hydrocenóz (Národní program udržitelnosti I, LO 1205)

Doba řešení: 2014–2018

Odpovědný řešitel: prof. Ing. Otomar Linhart, DrSc.

Poskytovatel podpory: MŠMT ČR

Smyslem centra je pokrývat multidisciplinární vědecké programy napříč Fakultou rybářství a ochrany vod se zaměřením na kvalitu ryb; biologii, ochranu a akvakulturu jeseterů; dlouhodobě udržitelnou akvakulturu; biologii a ochranu raků; kvalitu vody a v neposlední řadě na vytěžování a management experimentálních dat.

Hlavním posláním centra je rozvoj nadstandartní vědy, výzkumu a aplikací potřebných pro rozvoj rybářství, akvakultury a pro udržitelný systém managementu sladkých vod.

CENTRUM SE ZABÝVÁ TĚMITO VÝZKUMNÝMI PROGRAMY/AKTIVITAMI:

1 Kvalita ryb

Cílem programu je zlepšení kvality masa ryb a rybích výrobků s ohledem na prevenci civilizačních chorob. Chceme najít alternativní komponenty pro náhradu rybího oleje a rybí moučky. Zavádíme alternativní metody chovu, které efektivněji využívají živiny a krmiva. Snažíme se vylepšit kvalitu masa hospodářsky významných druhů ryb. Naším záměrem je také zvýšit spotřebu rybího masa českou populací díky výzkumu pozitivních vlivů ryb na lidské zdraví.

2 Biologie, ochrana a akvakultura jeseterů

Cílem programu je vytvořit unikátní vědecký a záchranný program pro jeseterovité ryby. Chceme vytvořit mezinárodně uznávanou banku genofondu jeseterovitých ryb na úrovni do dvaceti druhů na základě konsolidovaného managementu chovných hejn. Vytváříme banku zárodečných tkání, gamet a DNA jeseterovitých ryb. Budeme se snažit prosadit v mezinárodní spolupráci jako důležitý partner v záchranných programech. Komercializujeme kaviár a další produkty z jeseterů.

3 Dlouhodobě udržitelná akvakultura

Cílem programu je rozvoj dlouhodobě udržitelných chovů perspektivních druhů ryb. Snažíme se zvládnout mimosezonní reprodukci a kontinuální produkci kvalitních larev u vybraných druhů ryb. Optimalizujeme intenzivní chov vybraných druhů ryb v produkčních chovech. Snahou je dosáhnout efektivní produkce kvalitních ryb s udržením vysoké kvality vody.

4 Biologie a ochrana raků

Cílem programu je udržení biodiverzity astakofauny v Evropě. Máme dlouhodobou vizi zvládnout umělou reprodukci raků. Hledáme metody eliminace nepůvodních raků. Snažíme se nastavit management aktivní ochrany původních druhů raků. Raka říčního využíváme jako modelový druh v rámci ochrany biodiverzity vodního prostředí. Vyvíjíme monitorovací systém k diagnostice kvality vody ke komerčnímu využití.

5 Kvalita vody

Cílem je studium osudu cizorodých sloučenin ve vodním prostředí a kritické hodnocení jejich vlivu na exponované organismy. Vyvíjíme nové postupy detekce a stanovení stanovení cizorodých látek. Studujeme mechanismy degradace polutantů a identifikujeme jejich transformační produkty. Zvyšujeme efektivitu a praktickou využitelnost metod pasivního vzorkování v reálných lokalitách. Spolupracujeme na vývoji nových čistírenských technologií.

6 Vytěžování a management experimentálních dat

Hlavním cílem programu je využití a management dat napříč vědními disciplínami v rámci centra. Chceme prosadit systém pro management experimentálních dat a metadat jako software pro podporu standardizací v rámci Evropských standardizačních aktivit s komerčním využitím. Budujeme matematické modely pro popis chování vodních organismů vycházející z experimentálních dat.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Biologie

Doporučujeme

Tajemná „Boží země“ Punt

Tajemná „Boží země“ Punt uzamčeno

Břetislav Vachala  |  4. 12. 2017
Mnoho vzácného zboží starověkého Egypta pocházelo z tajemného Puntu, kam Egypťané pořádali časté obchodní výpravy. Odkud jejich expedice...
Hmyz jako dokonalý létací stroj

Hmyz jako dokonalý létací stroj

Rudolf Dvořák  |  4. 12. 2017
Hmyz patří k nejdokonalejším a nejstarším letcům naší planety. Jeho letové schopnosti se vyvíjely přes 300 milionů let a předčí dovednosti všech...
Hranice svobody

Hranice svobody uzamčeno

Stefan Segi  |  4. 12. 2017
Podle listiny základních práv a svobod, která je integrovaná i v Ústavě ČR, jsou „svoboda projevu a právo na informace zaručeny“ a „cenzura je...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné