Aktuální číslo:

2018/3

Téma měsíce:

Vznik života

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce

11. 7. 2013
 |  Vesmír 92, 401, 2013/7
komerční prezentace

Základní informace

Výzkumný ústav vodohospodářský byl jedním z prvních vědeckých ústavů založených v samostatné republice Čechů a Slováků. Tato priorita byla logickým důsledkem velké pozornosti, jíž se hospodaření a nakládání s vodou po staletí v našich zemích těšilo. Se vznikem hydrografické služby koncem 19. století byly položeny základy pro vědecký přístup k problematice vody. Vznikající Státní ústav hydrologický, založený v roce 1919, na tuto službu plynule navázal.

VÚV TGM je přímým pokračovatelem. Ve své současné organizační podobě byl jako veřejná výzkumná instituce zřízen Ministerstvem životního prostředí opatřením č. 12/06 ze dne 12. 12. 2006 o vydání zřizovací listiny veřejné výzkumné instituce. Do rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy byl zapsán dne 1. 1. 2007.

Veškerou odbornou činnost zajišťuje ústav v rámci osmi výzkumných odborů (Odbor hydrauliky, hydrologie a hydrogeologie, Referenční laboratoř složek životního prostředí a odpadů, Odbor ochrany vod a informatiky, Odbor technologie vody, Pobočka Brno, Pobočka Ostrava, Centrum pro hospodaření s odpady, Odbor aplikované ekologie). Organizační součástí ústavu je také ASLAB, Středisko pro posuzování způsobilosti laboratoří.

Odborné zaměření

Základním posláním instituce je (dle zřizovací listiny):

  • výzkum stavu, užívání a změn vodních ekosystémů a jejich vazeb v krajině a souvisejících environmentálních rizik, hospodaření s odpady a obaly,
  • odborná podpora ochrany vod, protipovodňové prevence a hospodaření s odpady a obaly, založená na uvedeném výzkumu.

Hlavní působnost se soustřeďuje na výzkumnou, koncepční, odbornou a metodickou činnost, včetně vytváření a provozování informačních systémů, nejen v oblasti ochrany jakosti a množství povrchových a podzemních vod a jejich užívání v technických, ekonomických a ostatních souvislostech a ve vzájemných interakcích, ale i v oblastech nakládání s odpady a integrovaného přístupu k prevenci znečištění životního prostředí. Ústav je držitelem certifikátu shody systému managementu kvality s požadavky ČSN EN ISO 9001:2009.

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i.

Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6

Tel.: (+420) 220 197 111 

Fax: (+420) 233 333 804

E-mail: info@vuv.cz

Web: http://www.vuv.cz

Ke stažení

Doporučujeme

Lávová pole na Islandu

Lávová pole na Islandu

Jan Vítek  |  8. 3. 2018
Při utváření Islandu se sešlo několik důležitých faktorů. Nejpodstatnější z nich dobře vystihuje sloganem „země ohně a ledu“. Poukazuje na zdejší...
Zemětřesení na Hlučínsku

Zemětřesení na Hlučínsku

Před čtvrtou hodinou ranní dne 10. prosince 2017 probudilo lidi v širším okolí Opavy řinčení sklenic a houpání postelí. Lidé cítili zhoupnutí jako...
Trpký osud objevitele petroleje

Trpký osud objevitele petroleje

Marek Janáč  |  8. 3. 2018
Před 90 lety (vybíráme z vesmírného archivu): 1928: Právě minulo sedmdesát pět let od doby, kdy jistý mlékař v Boryslavi, jménem Schreiner,...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné