Aktuální číslo:

2018/10

Téma měsíce:

Navigace

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce

11. 7. 2013
 |  Vesmír 92, 401, 2013/7
komerční prezentace

Základní informace

Výzkumný ústav vodohospodářský byl jedním z prvních vědeckých ústavů založených v samostatné republice Čechů a Slováků. Tato priorita byla logickým důsledkem velké pozornosti, jíž se hospodaření a nakládání s vodou po staletí v našich zemích těšilo. Se vznikem hydrografické služby koncem 19. století byly položeny základy pro vědecký přístup k problematice vody. Vznikající Státní ústav hydrologický, založený v roce 1919, na tuto službu plynule navázal.

VÚV TGM je přímým pokračovatelem. Ve své současné organizační podobě byl jako veřejná výzkumná instituce zřízen Ministerstvem životního prostředí opatřením č. 12/06 ze dne 12. 12. 2006 o vydání zřizovací listiny veřejné výzkumné instituce. Do rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy byl zapsán dne 1. 1. 2007.

Veškerou odbornou činnost zajišťuje ústav v rámci osmi výzkumných odborů (Odbor hydrauliky, hydrologie a hydrogeologie, Referenční laboratoř složek životního prostředí a odpadů, Odbor ochrany vod a informatiky, Odbor technologie vody, Pobočka Brno, Pobočka Ostrava, Centrum pro hospodaření s odpady, Odbor aplikované ekologie). Organizační součástí ústavu je také ASLAB, Středisko pro posuzování způsobilosti laboratoří.

Odborné zaměření

Základním posláním instituce je (dle zřizovací listiny):

  • výzkum stavu, užívání a změn vodních ekosystémů a jejich vazeb v krajině a souvisejících environmentálních rizik, hospodaření s odpady a obaly,
  • odborná podpora ochrany vod, protipovodňové prevence a hospodaření s odpady a obaly, založená na uvedeném výzkumu.

Hlavní působnost se soustřeďuje na výzkumnou, koncepční, odbornou a metodickou činnost, včetně vytváření a provozování informačních systémů, nejen v oblasti ochrany jakosti a množství povrchových a podzemních vod a jejich užívání v technických, ekonomických a ostatních souvislostech a ve vzájemných interakcích, ale i v oblastech nakládání s odpady a integrovaného přístupu k prevenci znečištění životního prostředí. Ústav je držitelem certifikátu shody systému managementu kvality s požadavky ČSN EN ISO 9001:2009.

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i.

Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6

Tel.: (+420) 220 197 111 

Fax: (+420) 233 333 804

E-mail: info@vuv.cz

Web: http://www.vuv.cz

Ke stažení

Doporučujeme

Vlaštovka extrémista

Vlaštovka extrémista

Jaroslav Cepák, Petr Klvaňa  |  10. 10. 2018
Díky satelitní telemetrii se podařilo odhalit vpravdě neuvěřitelné výkony některých ptačích druhů. Nejznámějším je zřejmě osmidenní nonstop let...
Velké umění astronavigace: Od astrolábu po sextant

Velké umění astronavigace: Od astrolábu po sextant

Petr Scheirich  |  1. 10. 2018
Staří mořeplavci prý určovali polohu své lodi podle hvězd. Tato rozšířená romantická představa je ale nesprávná. Metoda astronavigace nikdy nebyla...
Jak se neztratit na moři

Jak se neztratit na moři

Petr Scheirich  |  1. 10. 2018
Dle znamenitého pozorování Slunce a Měsíce shledávám naši zeměpisnou délku 178° 18' 30" západně od Greenwiche. Zeměpisná délka dle logu je 175°...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné