Aktuální číslo:

2017/12

Téma měsíce:

Kontakty

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce

11. 7. 2013
 |  Vesmír 92, 401, 2013/7
komerční prezentace

Základní informace

Výzkumný ústav vodohospodářský byl jedním z prvních vědeckých ústavů založených v samostatné republice Čechů a Slováků. Tato priorita byla logickým důsledkem velké pozornosti, jíž se hospodaření a nakládání s vodou po staletí v našich zemích těšilo. Se vznikem hydrografické služby koncem 19. století byly položeny základy pro vědecký přístup k problematice vody. Vznikající Státní ústav hydrologický, založený v roce 1919, na tuto službu plynule navázal.

VÚV TGM je přímým pokračovatelem. Ve své současné organizační podobě byl jako veřejná výzkumná instituce zřízen Ministerstvem životního prostředí opatřením č. 12/06 ze dne 12. 12. 2006 o vydání zřizovací listiny veřejné výzkumné instituce. Do rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy byl zapsán dne 1. 1. 2007.

Veškerou odbornou činnost zajišťuje ústav v rámci osmi výzkumných odborů (Odbor hydrauliky, hydrologie a hydrogeologie, Referenční laboratoř složek životního prostředí a odpadů, Odbor ochrany vod a informatiky, Odbor technologie vody, Pobočka Brno, Pobočka Ostrava, Centrum pro hospodaření s odpady, Odbor aplikované ekologie). Organizační součástí ústavu je také ASLAB, Středisko pro posuzování způsobilosti laboratoří.

Odborné zaměření

Základním posláním instituce je (dle zřizovací listiny):

  • výzkum stavu, užívání a změn vodních ekosystémů a jejich vazeb v krajině a souvisejících environmentálních rizik, hospodaření s odpady a obaly,
  • odborná podpora ochrany vod, protipovodňové prevence a hospodaření s odpady a obaly, založená na uvedeném výzkumu.

Hlavní působnost se soustřeďuje na výzkumnou, koncepční, odbornou a metodickou činnost, včetně vytváření a provozování informačních systémů, nejen v oblasti ochrany jakosti a množství povrchových a podzemních vod a jejich užívání v technických, ekonomických a ostatních souvislostech a ve vzájemných interakcích, ale i v oblastech nakládání s odpady a integrovaného přístupu k prevenci znečištění životního prostředí. Ústav je držitelem certifikátu shody systému managementu kvality s požadavky ČSN EN ISO 9001:2009.

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i.

Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6

Tel.: (+420) 220 197 111 

Fax: (+420) 233 333 804

E-mail:

Web: http://www.vuv.cz

Ke stažení

Doporučujeme

Tajemná „Boží země“ Punt

Tajemná „Boží země“ Punt uzamčeno

Břetislav Vachala  |  4. 12. 2017
Mnoho vzácného zboží starověkého Egypta pocházelo z tajemného Puntu, kam Egypťané pořádali časté obchodní výpravy. Odkud jejich expedice...
Hmyz jako dokonalý létací stroj

Hmyz jako dokonalý létací stroj

Rudolf Dvořák  |  4. 12. 2017
Hmyz patří k nejdokonalejším a nejstarším letcům naší planety. Jeho letové schopnosti se vyvíjely přes 300 milionů let a předčí dovednosti všech...
Hranice svobody

Hranice svobody uzamčeno

Stefan Segi  |  4. 12. 2017
Podle listiny základních práv a svobod, která je integrovaná i v Ústavě ČR, jsou „svoboda projevu a právo na informace zaručeny“ a „cenzura je...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné