Aktuální číslo:

2021/9

Téma měsíce:

Vzdělávání

Málo vody

Klima, globální oteplování a klimatická změna…
 |  7. 3. 2013
 |  Vesmír 92, 176, 2013/3

Český rozhlas Leonardo, Akademie věd České republiky a časopis Vesmír uspořádaly 16. ledna 2013 v budově AV ČR na Národní 3 v Praze veřejnou besedu s názvem Sucho a megasucho.

Hosty byli Mgr. Milada Šandová (klimatoložka PřF UK), RNDr. Jan Pretel, CSc., (klimatolog, vědecký tajemník ČHMÚ), RNDr. Václav Cílek (Geologický ústav AV ČR, v.v.i.), moderoval Jan Burda (Český rozhlas Leonardo). Z diskuse přinášíme jen několik drobných postřehů.

Hrozí naší zemi trvalejší suché období? Na co bychom se měli připravit? S čím počítají odborníci? A politici? Co je to vlastně sucho? – To jsou některé z otázek, které v úvodu položil Jan Burda.

Jan Pretel připomněl, že známe sucho meteorologické, hydrologické, zemědělské a socioekonomické. Václav Cílek komentoval ošklivý výraz megasucho, který vzešel z anglického megaflood pro mohutné povodně. Velká nebo dlouhotrvající sucha jsou suché epizody trvající 20–30 let a charakterizuje je nedostatek vláhy. Hrají velkou roli v jižní části USA a v Mexiku. Neznamená to, že 30 let nezaprší, ale neprší třeba tři čtyři roky, pak zaprší trochu, následují třeba dva normální roky a po nich zase dva roky mimořádně suché. Sociální a agrární dopad však nutí lidi odejít.

Další používaný výraz je bleskové sucho jako paralela k povodním – flashflood (viz Vesmír 91, 648, 2012/11).

V Evropě rozhoduje poloha severoatlantické cirkulace a ta se nachází v pozitivní fázi, vysvětloval Jan Pretel – rozdíl tlaku mezi azorskou a islandskou oblastí je vyšší než je normál, což Evropě přináší úbytek srážek a častější jsou suchá období i ve střední a východní Evropě. Vloni byla velká období sucha s velkými ekonomickými ztrátami na Ukrajině, v Rusku a dosáhla až do Kazachstánu. Produkce ruského obilí klesla asi o 20 %, ceny šly nahoru… Také dochází k rychlým propadům chladného arktického vzduchu do střední Evropy a jsou tady krátká a velmi chladná období. Teplota jen indikuje, že se s klimatem něco děje.

V padesátiletém období (1960–2010) se roční úhrn srážek velmi nepatrně zvýšil (o 1 %). Podstatnější je změna běžného rozdělení srážek. Ubývá srážek na konci dubna, v květnu a v červnu a jarní deficit je spojen se zemědělským suchem. Více srážek je v červenci a srpnu, ale letní srážky představují přívalové deště (až i 50 mm za hodinu).

Když přijde sucho, tak nepomůže nic, stejně jako při velké povodni, byla slova Václava Cílka. V lokálním měřítku pomůže úprava krajiny, která podporuje vsak vody a brání erozi. Mnoho lidí se obává dotací na biopaliva – zejména kukuřice totiž erozi urychluje. Také pomáhá vltavská kaskáda, ne proti velké povodni, ale v období sucha může pomalu a plynule vypouštět vodu. Další neblahou skutečností je únik vody z vodovodního řadu – pravděpodobně až okolo 40 % vody…

Za minulého režimu bylo vytipováno asi 260 oblastí pro vodní nádrže, zmínil Jan Pretel. Dlouho se nic nedělo, až zhruba před 3 lety se ministerstva dohodla asi na 60 lokalitách, které byly rezervovány pro stavbu nádrží. Mezi veřejností to vzbudilo velký ohlas, většinou negativní. Chybělo totiž základní vysvětlení: jde o vybudování malých nádrží pro jímání vody v době přebytku pro spotřebu v době nedostatku. V zahraničí se to běžně dělá.

U nás si s meteorologickým suchem neporadíme, podotkla Milada Šandová. Hydrologickému suchu však můžeme předcházet tím, že se budeme snažit o retenci vody, abychom předešli problémům se suchem socioekonomickým.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Klimatologie

O autorovi

Stanislav Vaněk

RNDr. Stanislav Vaněk (*1952) vystudoval biologii na PřF UK v Praze, krátce pracoval v Krajském středisku památkové péče a ochrany přírody v Ústí nad Labem, v časopise Živa a v Ústavu krajinné ekologie ČSAV. Deset let se v oddělení klinické hematologie 2. FN v Praze zabýval imunologií a zejména průtokovou cytometrií. K zájmům patří fotografie (absolvoval Institut výtvarné fotografie a Pražskou fotografickou školu) a horolezectví.
Vaněk Stanislav

Doporučujeme

Záhada zhasínající hvězdy vyřešena

Záhada zhasínající hvězdy vyřešena

Záhada velkého pohasnutí Betelgeuze (Vesmír 100, 106, 2021/2) se zdá být více méně rozřešena. Důležitým klíčem byla pozorování povrchu hvězdy...
Převrácená výuka a nová role učitele

Převrácená výuka a nová role učitele

Zdeněk Hurák  |  6. 9. 2021
Co je a co určitě není převrácená výuka? Jaké jsou její cíle? Pokusím se vyvrátit několik oblíbených mýtů a nabídnu vlastní učitelské zkušenosti...
O myších (v podzemí) a lidech

O myších (v podzemí) a lidech uzamčeno

Radim Šumbera  |  6. 9. 2021
Čtenář dobrodružné literatury ví, že pro člověka a jeho žaludek byla důležitá velká zvířata, zejména savci. Vzpomeňme na lovce mamutů, indiány a...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné