Aktuální číslo:

2018/3

Téma měsíce:

Vznik života

Ústav geoniky AV ČR, v. v. i., Ostrava

5. 12. 2013
 |  Vesmír 92, 683, 2013/12
komerční prezentace

Ústav je moderní vědeckou, široce zaměřenou institucí, která propojuje řadu oborů v oblasti geověd. Jedná se zejména o geomechaniku, geomateriály a matematické modelování fyzikálních procesů v geologickém prostředí s aplikacemi pro rozvoj současných technologií využití zemské kůry. Zaměření ústavu doplňuje rozvoj technologie vysokorychlostního vodního paprsku (viz článek Vesmír 92, 680, 2013/12) a environmentální geografie. Výzkum je zaměřen do následujících oblastí:

  • výzkum materiálů zemské kůry (složení, vlastnosti horniny při působení fyzikálních a fyzikálně chemických procesů, výzkum termo-hydro-mechanických vlastností a jejich vzájemných vazeb);
  • výzkum procesů způsobených lidskou činností v horninovém masivu (např. stabilita důlních a podzemních děl, zpevňování částí masivu, vytváření podzemních zásobníků, podzemní ukládání jaderných odpadů, sekvestrace CO2, šíření a izolace kontaminantů apod.);
  • observatorní sledování vybraných fyzikálních polí v horninovém masivu; analýza napěťových a deformačních polí v oblastech vzájemného působení přírodních a technologických vlivů a způsoby jeho ovlivňování;
  • matematické modelování procesů v horninovém masivu;
  • výzkum efektivních metod numerického modelování s využitím náročných paralelních výpočtů;
  • neklasické metody rozpojování materiálů a úpravy povrchů abrazivním a pulzujícím vysokorychlostním vodním paprskem;
  • geografický výzkum životního prostředí se zaměřením na životní prostředí a krajinu, geografické aspekty krajiny ovlivněné výrobou energie včetně využívání obnovitelných zdrojů, brownfields apod.

Ústav se zabývá základním i aplikovaným výzkumem motivovaným především geoinženýrskými aplikacemi, které se v poslední době významně rozvíjejí vzhledem ke globálním společenským potřebám.

Pro tento speciální výzkum je ústav přístrojově vybaven a jeho vybavení se vydaří v současnosti systematicky rozšiřovat, zejména v souvislosti s řešením projektů evropských operačních programů. V rámci projektu Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin (ICT) byla vybudována nová laboratoř počítačové tomografie geomateriálů, pracoviště výzkumu termo-hydro-mechanických procesů v horninách a rozšířena laboratoř pro špičkový výzkum využití vysokorychlostních vodních paprsků.

Ústav je rovněž partnerem v projektu Centra excelence IT4Innovations, které poskytuje nejvýkonnější výpočetní techniku v ČR a s tím související rozvoj matematických metod a informatiky.

Obrázky

Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.

Studentská 1768,

708 00 Ostrava-Poruba

tel. +420 596 979 352

e-mail: geonics@ugn.cas.cz

http://www.ugn.cas.cz

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Geologie

Doporučujeme

Dospělým lidem nové neurony nepřibývají

Dospělým lidem nové neurony nepřibývají audio

Jaroslav Petr  |  19. 3. 2018
Nový objev, uveřejněný v aktuálním vydání časopisu Nature, boří naše dosavadní představy o tom, jak lidský mozek uchovává informace. Zároveň snad...
Zemětřesení na Hlučínsku

Zemětřesení na Hlučínsku

Před čtvrtou hodinou ranní dne 10. prosince 2017 probudilo lidi v širším okolí Opavy řinčení sklenic a houpání postelí. Lidé cítili zhoupnutí jako...
Trpký osud objevitele petroleje

Trpký osud objevitele petroleje

Marek Janáč  |  8. 3. 2018
Před 90 lety (vybíráme z vesmírného archivu): 1928: Právě minulo sedmdesát pět let od doby, kdy jistý mlékař v Boryslavi, jménem Schreiner,...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné