Aktuální číslo:

2018/7

Téma měsíce:

Co kdyby…

Záhada meteoritu Tagish

 |  8. 9. 2011
 |  Vesmír 90, 477, 2011/9

Dne 18. ledna 2000 v 8.43 ráno místního času se nad obzorem v blízkosti kanadského jezera Tagish objevila jasně zářící čára – bolid. Způsobil ji meteoroid, který před několika málo okamžiky vstoupil do zemské atmosféry. Jeho váha před vstupem do atmosféry byla odhadnuta na 200 000 kg, ale rychle se rozpadl na několik set kusů, jejichž zbytky dopadly na zamrzlou hladinu jezera. Později část z nich sesbíral vědec a dobrodruh Jim Brook. Vzorky se dostaly do vědeckých laboratoří, kde je prozkoumal tým geologů a chemiků (Science 290, 320–325, 2000). Již prvé analýzy ukázaly, že mineralogické složení vzorků a poměr izotopů kyslíku řadí tyto meteority do skupiny uhlíkatých chondritů, a naznačily, že bolid od jezera Tagish může být jeden z nejprimitivnějších materiálů sluneční soustavy, které kdy byly studovány.

Ve značném množství byly v meteoritech nalezeny četné organické sloučeniny rozpustné ve vodě, jako např. mono- a dikarboxylové kyseliny, pyridin-karboxylové kyseliny, dikarboximidy a sulfonové kyseliny, a z látek ve vodě nerozpustných pak alifatické a aromatické uhlovodíky (Science 293, 2236–2239, 2004). Celkový obsah uhlíku ve vzorcích se pohyboval od 4 do 5 %, ale každý kousek tohoto meteoritu měl poněkud jiné chemické složení. Neobyčejný způsob, jak byl meteorit zachován, nabídl chemikům jedinečnou příležitost studovat složení a procesy v různých částech původně jednolitého tělesa. To u ostatních meteoritů neznáme. Obvykle je k analýze odebírán jen jeden vzorek a výsledky analýzy jsou považovány za platné pro celé těleso. Analýza pomocí EPR (elektronové paramagnetické rezonance) také prokázala, že nalezené organické látky nejsou důsledkem pozemské kontaminace, ale že chemické procesy, které vedly k vytvoření organických sloučenin, probíhaly již v mateřském asteroidu (Spectrochim. Acta A Mol. Biomol. Spectrosc. 60, 1349–2239, 2001). A probíhaly velmi nerovnoměrně. Některé úlomky meteoritu byly například až 100krát bohatší na obsah aminokyselin než úlomky jiné.

Studium chemického složení meteoritů je již po dlouhou dobu v centru pozornosti vědců, kteří se zajímají o původ života na Zemi. Nejnovější výzkumy meteoritů Tagish ukázaly, že koloidní krystaly z feromagnetických částic vznikly před 4,6 miliardy let a jsou tedy mnohem starší než přírodní koloidní krystaly na Zemi, jako jsou opály, které vznikly asi před 100 miliony let (J. Am. Chem. Soc. 133, 8782–8785, 2011). Komplex organických materiálů v meteoritu Tagish se proto pravděpodobně tvořil již v mezihvězdném prostoru nebo ve slunečním protoplanetárním disku, i když byl možná následně upraven v mateřské planetce, odkud meteorit pocházel (Science 332, 1304–1307, 2011). Meteorit Tagish zůstává pro vědce stále záhadou. Nedávným důkazem je i stanovení poměru izotopů chromu, který je zcela odlišný od jiných známých uhlíkatých chondritů. (Astrophys J. 736, 2011, doi: 10.1088/0004-637X/736/1/23)

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Chemie
RUBRIKA: Aktuality

O autorovi

Jiří Patočka

Prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc., (*1939) vystudoval chemii a fyziku na PřF MU v Brně. Je profesorem toxikologie na Zdravotněsociální fakultě JU v Českých Budějovicích a emeritním profesorem Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové. Je autorem knih Vojenská toxikologie (2004), Nutricní toxikologie (2008), spoluautor knih Doba jedová 1 a 2 (2011, 2012) a dalších.

Doporučujeme

Peníze z chemie, peníze pro chemii

Peníze z chemie, peníze pro chemii

Ondřej Vrtiška  |  16. 7. 2018
Manželé Hana a Dalimil Dvořákovi se seznámili v laboratoři. A nebylo to naposledy, co zaujetí pro organickou chemii ovlivnilo jejich životy i mimo...
Co když se probudí sopky pod antarktickým ledem?

Co když se probudí sopky pod antarktickým ledem?

John Smellie  |  16. 7. 2018
Antarktida je rozlehlá pustina pokrytá největším ledovým příkrovem světa, který obsahuje asi 90 % globálních zásob sladké vody. Funguje jako obří...
Ztracený potápník

Ztracený potápník uzamčeno

Josef Lhotský  |  16. 7. 2018
„Konference jsou od toho, abys tam navazoval styky a chlastal,“ řekl mi kdysi… — Povídka proplétající osudy tří velkých postav biologie.

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné