Aktuální číslo:

2018/3

Téma měsíce:

Vznik života

Brownfields: aktuální problém v zemích EU

NÁZEV PROJEKTU: INTEGROVANÝ SYSTÉM METOD, TECHNOLOGIÍ, NÁSTROJŮ A POLITIK PRO ZLEPŠENÍ REGENERACE BROWNFIELDS V EVROPĚ, 7. RÁMCOVÝ PROGRAM EU, FP7-ENV-2010, ČÍSLO PROJEKTU 265364
 |  9. 6. 2011
 |  Vesmír 90, 333, 2011/6
komerční prezentace

Většina evropských zemí je v současnosti vystavena neustále se zesilující a prohlubující ekonomické i politické globalizaci, což se výrazným způsobem odrazilo i v aktuální podobě sídelních struktur. Přesuny mnoha významných ekonomických aktivit do zemí s nižšími výrobními náklady (zejména kvůli dostupnosti levnější pracovní síly) způsobily výrazný pokles u některých tradičních výrobních odvětví (např. nedávný útlum sklářského průmyslu v ČR) a projevily se mimo jiné výraznými změnami v oblasti zaměstnanosti (zejména jejím nárůstem ve službách a poklesem v průmyslu) a rovněž vznikem řady nedostatečně využívaných areálů (často i s mnoha chátrajícími budovami a dalšími objekty) – brownfields.

Regenerace brownfields je základem pro management udržitelného využívání země ve všech členských státech Evropské unie. V současné době je však regenerace existujících brownfields nedostatečná, ať už z hlediska výše finančních prostředků, efektivity dopadů na stav životního prostředí či akceptace společností. Stejně jako existuje velké množství užitečných a inovativních technologií pro regeneraci problémových území, jsou k dispozici i metodiky na podporu rozhodovacího procesu, které však velice zřídka využívají celý svůj potenciál. Existující široká škála nástrojů se vyznačuje velmi omezeným vzájemným propojením a dostatečně nezohledňuje regionální a kulturní specifika, což konečné uživatele od využívání těchto metod zpravidla odrazuje. Tato „neviditelnost“ a nepropojenost nástrojů mnohdy způsobí, že vlastníci, manažeři, veřejná správa a ostatní aktéři nevyužívají pro regeneraci brownfields nejlepší dostupné technologie. V tomto kontextu se přirozeně objevují také další problémy – například nezbytnost čištění půd, opětovné využití místní infrastruktury či potřeba rozvinout nová a vzájemně propojená řešení.

Projekt „Integrovaný systém metod, technologií, nástrojů a politik pro zlepšení regenerace brownfields v Evropě“, který je řešen Ústavem geoniky AV ČR, v. v. i., v těsné spolupráci se 14 partnerskými institucemi z dalších evropských zemí, má překonat existující bariéry pro regeneraci brownfields, a to vývojem a poskytnutím standardizovaných problémově a cílově orientovaných balíčků přístupů, technologií a nástrojů. Unikátní výhodou těchto balíčků je záměrné zahrnutí kulturních a administrativních charakteristik či regionálních specifik. To, že standardizovaný nástroj reaguje na různé procesy, na které musí být brán v průběhu regenerace brownfields ohled, umožní konečnému uživateli nalézat vhodné příklady dobré praxe odpovídající konkrétnímu projektu. Zdokonalení existujících záměrů na podporu regenerace brownfields doplní témata jako je inteligentní čištění ve smyslu technologického zdokonalení zohledňujícího fytoremediaci a technologie pro částečné odstranění zdrojů znečištění. Projekt také přináší na míru vytvořený tréninkový a diseminační program, který bude součástí informačního centra a jehož úkolem bude zprostředkovávat existující i nové poznatky vědecké komunitě a konečným uživatelům.

Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Technické vědy

O autorech

Bohumil Frantál

Petr Klusáček

Josef Kunc

Stanislav Martinát

Doporučujeme

Dospělým lidem nové neurony nepřibývají

Dospělým lidem nové neurony nepřibývají audio

Jaroslav Petr  |  19. 3. 2018
Nový objev, uveřejněný v aktuálním vydání časopisu Nature, boří naše dosavadní představy o tom, jak lidský mozek uchovává informace. Zároveň snad...
Zemětřesení na Hlučínsku

Zemětřesení na Hlučínsku

Před čtvrtou hodinou ranní dne 10. prosince 2017 probudilo lidi v širším okolí Opavy řinčení sklenic a houpání postelí. Lidé cítili zhoupnutí jako...
Trpký osud objevitele petroleje

Trpký osud objevitele petroleje

Marek Janáč  |  8. 3. 2018
Před 90 lety (vybíráme z vesmírného archivu): 1928: Právě minulo sedmdesát pět let od doby, kdy jistý mlékař v Boryslavi, jménem Schreiner,...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné