mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Aktuální číslo:

2024/2

Téma měsíce:

Faleš

Obálka čísla

Brownfields: aktuální problém v zemích EU

NÁZEV PROJEKTU: INTEGROVANÝ SYSTÉM METOD, TECHNOLOGIÍ, NÁSTROJŮ A POLITIK PRO ZLEPŠENÍ REGENERACE BROWNFIELDS V EVROPĚ, 7. RÁMCOVÝ PROGRAM EU, FP7-ENV-2010, ČÍSLO PROJEKTU 265364
 |  9. 6. 2011
 |  Vesmír 90, 333, 2011/6
komerční prezentace

Většina evropských zemí je v současnosti vystavena neustále se zesilující a prohlubující ekonomické i politické globalizaci, což se výrazným způsobem odrazilo i v aktuální podobě sídelních struktur. Přesuny mnoha významných ekonomických aktivit do zemí s nižšími výrobními náklady (zejména kvůli dostupnosti levnější pracovní síly) způsobily výrazný pokles u některých tradičních výrobních odvětví (např. nedávný útlum sklářského průmyslu v ČR) a projevily se mimo jiné výraznými změnami v oblasti zaměstnanosti (zejména jejím nárůstem ve službách a poklesem v průmyslu) a rovněž vznikem řady nedostatečně využívaných areálů (často i s mnoha chátrajícími budovami a dalšími objekty) – brownfields.

Regenerace brownfields je základem pro management udržitelného využívání země ve všech členských státech Evropské unie. V současné době je však regenerace existujících brownfields nedostatečná, ať už z hlediska výše finančních prostředků, efektivity dopadů na stav životního prostředí či akceptace společností. Stejně jako existuje velké množství užitečných a inovativních technologií pro regeneraci problémových území, jsou k dispozici i metodiky na podporu rozhodovacího procesu, které však velice zřídka využívají celý svůj potenciál. Existující široká škála nástrojů se vyznačuje velmi omezeným vzájemným propojením a dostatečně nezohledňuje regionální a kulturní specifika, což konečné uživatele od využívání těchto metod zpravidla odrazuje. Tato „neviditelnost“ a nepropojenost nástrojů mnohdy způsobí, že vlastníci, manažeři, veřejná správa a ostatní aktéři nevyužívají pro regeneraci brownfields nejlepší dostupné technologie. V tomto kontextu se přirozeně objevují také další problémy – například nezbytnost čištění půd, opětovné využití místní infrastruktury či potřeba rozvinout nová a vzájemně propojená řešení.

Projekt „Integrovaný systém metod, technologií, nástrojů a politik pro zlepšení regenerace brownfields v Evropě“, který je řešen Ústavem geoniky AV ČR, v. v. i., v těsné spolupráci se 14 partnerskými institucemi z dalších evropských zemí, má překonat existující bariéry pro regeneraci brownfields, a to vývojem a poskytnutím standardizovaných problémově a cílově orientovaných balíčků přístupů, technologií a nástrojů. Unikátní výhodou těchto balíčků je záměrné zahrnutí kulturních a administrativních charakteristik či regionálních specifik. To, že standardizovaný nástroj reaguje na různé procesy, na které musí být brán v průběhu regenerace brownfields ohled, umožní konečnému uživateli nalézat vhodné příklady dobré praxe odpovídající konkrétnímu projektu. Zdokonalení existujících záměrů na podporu regenerace brownfields doplní témata jako je inteligentní čištění ve smyslu technologického zdokonalení zohledňujícího fytoremediaci a technologie pro částečné odstranění zdrojů znečištění. Projekt také přináší na míru vytvořený tréninkový a diseminační program, který bude součástí informačního centra a jehož úkolem bude zprostředkovávat existující i nové poznatky vědecké komunitě a konečným uživatelům.

Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Technické vědy

O autorech

Bohumil Frantál

Petr Klusáček

Josef Kunc

Stanislav Martinát

Doporučujeme

Pravá faleš, nebo falešná pravda

Pravá faleš, nebo falešná pravda uzamčeno

Halina Šimková, Jan Strojil  |  5. 2. 2024
Žádná společnost na světě nemá tolik prostředků či energie, aby dokázala efektivně bojovat proti všem podezřením z ohrožení. Používáme proto...
Koho balamutí tořiče

Koho balamutí tořiče uzamčeno

Jiří Sádlo  |  5. 2. 2024
Vstavačovité tořiče, rod Ophrys, jsou hodně složité a osobité. Dlouho se ví a říká, že klamou své hmyzí opylovače. Méně se připouští, že...
20 let s grafenem

20 let s grafenem uzamčeno

Jan Kunc  |  5. 2. 2024
Grafen, dvoudimenzionální alotrop uhlíku, vyvolal velkou vlnu pozornosti v roce 2004. Jak se tento význačný vědecký směr formoval, jaké byly jeho...