Aktuální číslo:

2021/7

Téma měsíce:

Požáry

Brownfields: aktuální problém v zemích EU

NÁZEV PROJEKTU: INTEGROVANÝ SYSTÉM METOD, TECHNOLOGIÍ, NÁSTROJŮ A POLITIK PRO ZLEPŠENÍ REGENERACE BROWNFIELDS V EVROPĚ, 7. RÁMCOVÝ PROGRAM EU, FP7-ENV-2010, ČÍSLO PROJEKTU 265364
 |  9. 6. 2011
 |  Vesmír 90, 333, 2011/6
komerční prezentace

Většina evropských zemí je v současnosti vystavena neustále se zesilující a prohlubující ekonomické i politické globalizaci, což se výrazným způsobem odrazilo i v aktuální podobě sídelních struktur. Přesuny mnoha významných ekonomických aktivit do zemí s nižšími výrobními náklady (zejména kvůli dostupnosti levnější pracovní síly) způsobily výrazný pokles u některých tradičních výrobních odvětví (např. nedávný útlum sklářského průmyslu v ČR) a projevily se mimo jiné výraznými změnami v oblasti zaměstnanosti (zejména jejím nárůstem ve službách a poklesem v průmyslu) a rovněž vznikem řady nedostatečně využívaných areálů (často i s mnoha chátrajícími budovami a dalšími objekty) – brownfields.

Regenerace brownfields je základem pro management udržitelného využívání země ve všech členských státech Evropské unie. V současné době je však regenerace existujících brownfields nedostatečná, ať už z hlediska výše finančních prostředků, efektivity dopadů na stav životního prostředí či akceptace společností. Stejně jako existuje velké množství užitečných a inovativních technologií pro regeneraci problémových území, jsou k dispozici i metodiky na podporu rozhodovacího procesu, které však velice zřídka využívají celý svůj potenciál. Existující široká škála nástrojů se vyznačuje velmi omezeným vzájemným propojením a dostatečně nezohledňuje regionální a kulturní specifika, což konečné uživatele od využívání těchto metod zpravidla odrazuje. Tato „neviditelnost“ a nepropojenost nástrojů mnohdy způsobí, že vlastníci, manažeři, veřejná správa a ostatní aktéři nevyužívají pro regeneraci brownfields nejlepší dostupné technologie. V tomto kontextu se přirozeně objevují také další problémy – například nezbytnost čištění půd, opětovné využití místní infrastruktury či potřeba rozvinout nová a vzájemně propojená řešení.

Projekt „Integrovaný systém metod, technologií, nástrojů a politik pro zlepšení regenerace brownfields v Evropě“, který je řešen Ústavem geoniky AV ČR, v. v. i., v těsné spolupráci se 14 partnerskými institucemi z dalších evropských zemí, má překonat existující bariéry pro regeneraci brownfields, a to vývojem a poskytnutím standardizovaných problémově a cílově orientovaných balíčků přístupů, technologií a nástrojů. Unikátní výhodou těchto balíčků je záměrné zahrnutí kulturních a administrativních charakteristik či regionálních specifik. To, že standardizovaný nástroj reaguje na různé procesy, na které musí být brán v průběhu regenerace brownfields ohled, umožní konečnému uživateli nalézat vhodné příklady dobré praxe odpovídající konkrétnímu projektu. Zdokonalení existujících záměrů na podporu regenerace brownfields doplní témata jako je inteligentní čištění ve smyslu technologického zdokonalení zohledňujícího fytoremediaci a technologie pro částečné odstranění zdrojů znečištění. Projekt také přináší na míru vytvořený tréninkový a diseminační program, který bude součástí informačního centra a jehož úkolem bude zprostředkovávat existující i nové poznatky vědecké komunitě a konečným uživatelům.

Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Technické vědy

O autorech

Bohumil Frantál

Petr Klusáček

Josef Kunc

Stanislav Martinát

Doporučujeme

Požáry v krajině

Požáry v krajině

Jiří Sádlo  |  12. 7. 2021
Centrální paradigma čili ústřední hláška vědeckého oboru ekologie ohně by mohla znít skromně: je normální, že příroda občas hoří.
Tropické štěnice v evropských domácnostech

Tropické štěnice v evropských domácnostech

Uplynulý rok nám poskytl cennou, i když bolestnou lekci. Ukázal, jaké cesty se v globalizující lidské společnosti otevírají některým patogenům...
Výhody nitridových polovodičů

Výhody nitridových polovodičů

Alice Hospodková  |  12. 7. 2021
V posledních pětadvaceti letech pronikly do polovodičového průmyslu nitridové polovodiče, založené na sloučeninách dusíku s prvky III. skupiny –...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné