Aktuální číslo:

2020/9

Téma měsíce:

30 let CTS

Úspěšnost v soutěži o ERC granty

Šance a vyhlídky českého špičkového výzkumu
 |  13. 1. 2011
 |  Vesmír 90, 44, 2011/1

Od roku 2008 udělila Evropská výzkumná rada (European Research Council, ERC) okolo 1500 výjimečně dobře dotovaných grantů ve všech vědeckých oblastech. Tyto osobní granty jsou udělovány výhradně podle vědeckých kritérií, přičemž je se stejnou váhou posuzována osoba navrhovatele/navrhovatelky a kvalita předkládaného projektu. Pouze mezinárodně vynikající návrhy jsou nakonec vybrány pro financování. Pro začátek vědecké kariéry jsou určeny Startovací granty (Starting Grants, StG, do výše 2 M€) a později lze žádat o Pokročilé granty (Advanced Grants, AdG, do výše 3.5 M€).

Na podzim loňského roku byly uděleny Startovací granty třem českým vědcům, čímž se dosavadní počet ERC grantů v České republice zdvojnásobil (4 startovací, 2 pokročilé). To je úspěch, na který můžeme být hrdí. Chemie je se čtyřmi z šesti ERC grantů nadprůměrně dobře zastoupena a dosahuje tím zcela úrovně západní Evropy. Nicméně šest z 1500 udělených ERC Grantů je přece jenom mnohem méně, než odpovídá 2 % české populace v Evropské unii. K tomu je třeba ještě dodat, že všech šest ERC grantů je soustředěno v Praze. Tato malá úspěšnost a perspektivy českého výzkumu byly diskutovány za přítomnosti Helgy Novotny, prezidentky ERC, na workshopu organizovaném na konci října Technologickým centrem AV ČR. Diskutující jednomyslně došli k závěru, že je nutné především poskytnout mladým úspěšným vědcům a vědkyním lepší příležitosti k samostatné a nezávislé kariéře v České republice. Tři paralelní nezbytná opatření pro zvýšení české úspěšnosti u ERC grantů jsou:

  • Vytvoření personálně, tematicky a finančně plně nezávislých juniorských týmů na univerzitách a v ústavech AV ČR. Trvání takových týmů by mělo být od začátku časově omezeno (např. 5 let).
  • Zavedení juniorských grantů jako nového programu Grantové agentury ČR pro přípravu na ERC granty (pouze špičkový výzkum nezávislý na bývalých školitelích a vedoucích až do 8 let po udělení titulu Ph.D., granty na tři roky, zhruba 10 milionů Kč na neinvestiční a personální náklady, až 10 milionů Kč na investice).
  • Širší informace o ERC grantech a jiných evropských grantových programech, personální podpora při podávání grantů. Aktivní podpora při podávání grantových žádostí je v mnoha evropských zemích pravidlem, v České republice je ale většinou nedostatečná.

Pokud by tyto tři body byly realizovány, existuje dobrá naděje, že česká úspěšnost u ERC grantů brzy stoupne. Jako doprovodné opatření je třeba soustavně vysvětlovat principy etického chování ve vědě (viz: www.cas.cz/o_avcr/zakladni_informace/dokumenty/eticky_kodex.html). Ačkoliv mají všechny univerzity i Akademie věd ČR závazná pravidla etického chování, nejsou dosud všechny aspekty dostatečně implementovány. Na zmiňovaném workshopu se například jedna mladá lékařka zeptala, jak by její dosavadní publikace byly ohodnoceny při evaluaci grantu ERC panelem, když je na nich vždy uveden šéf odděleníjako spoluautor. Pokud není vědecký příspěvek vedoucího významný, je takováto praxe proti všem etickým pravidlům, zásadně poškozuje kariéry mladých vědců a vědkyň v České republice a samožřejmě nebude akceptována panely ERC.

Na závěr ještě jedna velmi potěšující zpráva z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. To plánuje program ERC-CZ, který by měl poskytnout finanční podporu grantům, jež byly úspěšné při evaluaci ERC, ale nakonec se nedostaly mezi financované ERC granty.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Věda a společnost
RUBRIKA: Glosy

O autorovi

Detlef Schröder

 

Doporučujeme

Sukcese mrtvoly pro mne končí kostrou

Sukcese mrtvoly pro mne končí kostrou

Ondřej Vrtiška  |  7. 9. 2020
Forenzní entomologie pomáhá kriminalistům určit dobu a místo smrti, odhalit manipulaci s tělem a rekonstruovat události, k nimž došlo třeba i před...
Arény pravěku a rituální krajina pod Řípem

Arény pravěku a rituální krajina pod Řípem

Jan Turek  |  7. 9. 2020
V naší krajině se skrývají tajemství předků, která nelze pouhým okem spatřit, a přesto jejich pozůstatky dokážeme odhalit jako kamínky dávno...
Kreativní mozek novozélandského rošťáka

Kreativní mozek novozélandského rošťáka uzamčeno

Pavel Pipek  |  7. 9. 2020
Je to „drzoun“ s pronikavým intelektem. Jeho hlas i bezstarostná hravost v nás vyvolávají smích, vynalézavost při destrukci lidských výrobků...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné