Aktuální číslo:

2018/6

Téma měsíce:

Komunikace

Nahožábří plži

Zrádně pestré klenoty světových moří
 |  13. 1. 2011
 |  Vesmír 90, 33, 2011/1

Jednou z nejpestřejších skupin mořských bezobratlých jsou nahožábří plži (Nudibranchia), dobře známí potápěčům z celého světa, od tropů přes Středomoří (ilustrační snímky pocházejí z Jadranu) až po chladná polární moře. Ačkoli se jim v řadě jazyků říká „mořští slimáci“, jsou jen vzdáleně příbuzní suchozemským postrachům zeleninových záhonů. Nahožábří jsou dravci. Obvykle ožírají různé skupiny přisedlých živočichů, počínaje mořskými houbami přes žahavce až po mechovky. Jednotlivé druhy přitom bývají poměrně úzce specializované na určitý typ potravy. Často umějí využít její obranné mechanismy ve vlastní prospěch a pestrými barvami inzerují potenciálním predátorům, že sami nejsou vhodnou kořistí. Příkladem mohou být druhy ožírající houby, které dokážou ve svém těle ukládat nebo dále metabolicky upravovat toxiny z potravy v takové míře, že nejsou jedovatí jen při pozření, ale při vyrušení mohou otrávit dokonce i vodu kolem sebe. V extrémních případech, například u tropických druhů rodu Phyllidia, přítomnost jediného stresovaného plže v akváriu způsobí rychlou otravu veškerých přítomných ryb. Mnohem pozoruhodnější strategie se vyvinula u jedné ze skupin nahožábrých, jež se živí žahavci. Tito plži z potravy vybírají žahavé buňky a transportují je do výběžků na hřbetní straně těla. Tam z „ukradených“ zbraní vznikají efektivní žahavé baterie.

Nedávno publikovaná studie australských vědců prokázala, že pestré zbarvení nahožábrých a dalších mořských zadožábrých plžů dobře koreluje s jejich toxicitou. Samo o sobě není toto zjištění příliš překvapivé, byť představa, že čím je druh barevnější, tím musí být lépe chráněn před dravci, je hodně zjednodušující. Zdaleka všem toxickým druhům se totiž nemusí vyplatit investovat do ochranného zbarvení a naopak, druhy inzerující nebezpečnost mohou „podvádět“ podobně jako neškodné pestřenky napodobující vosy. Pestré barvy na snímcích vyfotografované fotoaparátem s bleskem také vůbec nemusí odpovídat tomu, jaké světelné podmínky panují pod hladinou a jak asi vnímají svou potravu vizuálně se orientující dravci. Zajímavý je proto přístup, který zvolili autoři studie pro vyhodnocení barevných vzorů na plžích. Pro zhodnocení výraznosti vzorů využili teoretické modely vidění odlišných druhů korálových ryb, založené na fyziologických vlastnostech světločivných buněk v oku. Přes veškeré odlišnosti zrakového aparátu je ale zjevné, že i ryby vnímají nahožábré jako výrazně zbarvené. Nezodpovězenou otázkou zůstává, jaký dojem v nich vyvolávají. Je docela dobře možné, že místo obdivu nad pozoruhodnou, ale křehkou krásou těchto tvorů vzbuzují jejich vzory u ryb hrůzu…

Literatura

Cortesi F., Cheney K. L.: Conspicuousness is correlated with toxicity in marine opisthobranchs. Journal of Evolutionary Biology 23, 1509–1518, 2010 (DOI 10.1111/j.1420-9101.2010.02018.x)

htp://www.seaslugforum.net

Obrázky

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Zoologie
RUBRIKA: Glosy

O autorovi

Adam Petrusek

Prof. RNDr. Adam Petrusek, Ph.D., (*1976) vystudoval hydrobiologii na Přírodovědecké fakultě UK. Působí na katedře ekologie PřF UK v Praze. Věnuje se především ekologii, diverzitě a evoluční biologii perlooček a raků a biologickým invazím ve sladkých vodách.
Petrusek Adam

Doporučujeme

Tři sestry postmoderních válek

Tři sestry postmoderních válek

Eva Bobůrková  |  4. 6. 2018
Mohli to být i vaši sousedi, ale teď to jsou váleční zabijáci. Proč jdou tito chlapi do války? Jiní muži jdou zase vydělávat do ciziny a v rodné...
Tajná služba hlásí

Tajná služba hlásí

Tereza Petrusková  |  4. 6. 2018
Nepochybně i teď, kdy čtete tyto řádky, někdo ve vaší blízkosti odposlouchává. Nemusí to být nutně policie, podezřívající vás z organizovaného...
Neznámá tvář molekul života

Neznámá tvář molekul života

Ondřej Vrtiška  |  4. 6. 2018
Vztah nukleových kyselin a proteinů je podle středoškolských učebnic poměrně prostý. DNA nese dědičnou informaci, RNA je její poslíček a proteiny...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné