Aktuální číslo:

2022/6

Téma měsíce:

200 let G. J. Mendela

Nahožábří plži

Zrádně pestré klenoty světových moří
 |  13. 1. 2011
 |  Vesmír 90, 33, 2011/1

Jednou z nejpestřejších skupin mořských bezobratlých jsou nahožábří plži (Nudibranchia), dobře známí potápěčům z celého světa, od tropů přes Středomoří (ilustrační snímky pocházejí z Jadranu) až po chladná polární moře. Ačkoli se jim v řadě jazyků říká „mořští slimáci“, jsou jen vzdáleně příbuzní suchozemským postrachům zeleninových záhonů. Nahožábří jsou dravci. Obvykle ožírají různé skupiny přisedlých živočichů, počínaje mořskými houbami přes žahavce až po mechovky. Jednotlivé druhy přitom bývají poměrně úzce specializované na určitý typ potravy. Často umějí využít její obranné mechanismy ve vlastní prospěch a pestrými barvami inzerují potenciálním predátorům, že sami nejsou vhodnou kořistí. Příkladem mohou být druhy ožírající houby, které dokážou ve svém těle ukládat nebo dále metabolicky upravovat toxiny z potravy v takové míře, že nejsou jedovatí jen při pozření, ale při vyrušení mohou otrávit dokonce i vodu kolem sebe. V extrémních případech, například u tropických druhů rodu Phyllidia, přítomnost jediného stresovaného plže v akváriu způsobí rychlou otravu veškerých přítomných ryb. Mnohem pozoruhodnější strategie se vyvinula u jedné ze skupin nahožábrých, jež se živí žahavci. Tito plži z potravy vybírají žahavé buňky a transportují je do výběžků na hřbetní straně těla. Tam z „ukradených“ zbraní vznikají efektivní žahavé baterie.

Nedávno publikovaná studie australských vědců prokázala, že pestré zbarvení nahožábrých a dalších mořských zadožábrých plžů dobře koreluje s jejich toxicitou. Samo o sobě není toto zjištění příliš překvapivé, byť představa, že čím je druh barevnější, tím musí být lépe chráněn před dravci, je hodně zjednodušující. Zdaleka všem toxickým druhům se totiž nemusí vyplatit investovat do ochranného zbarvení a naopak, druhy inzerující nebezpečnost mohou „podvádět“ podobně jako neškodné pestřenky napodobující vosy. Pestré barvy na snímcích vyfotografované fotoaparátem s bleskem také vůbec nemusí odpovídat tomu, jaké světelné podmínky panují pod hladinou a jak asi vnímají svou potravu vizuálně se orientující dravci. Zajímavý je proto přístup, který zvolili autoři studie pro vyhodnocení barevných vzorů na plžích. Pro zhodnocení výraznosti vzorů využili teoretické modely vidění odlišných druhů korálových ryb, založené na fyziologických vlastnostech světločivných buněk v oku. Přes veškeré odlišnosti zrakového aparátu je ale zjevné, že i ryby vnímají nahožábré jako výrazně zbarvené. Nezodpovězenou otázkou zůstává, jaký dojem v nich vyvolávají. Je docela dobře možné, že místo obdivu nad pozoruhodnou, ale křehkou krásou těchto tvorů vzbuzují jejich vzory u ryb hrůzu…

Literatura

Cortesi F., Cheney K. L.: Conspicuousness is correlated with toxicity in marine opisthobranchs. Journal of Evolutionary Biology 23, 1509–1518, 2010 (DOI 10.1111/j.1420-9101.2010.02018.x)

htp://www.seaslugforum.net

Obrázky

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Zoologie
RUBRIKA: Glosy

O autorovi

Adam Petrusek

Prof. RNDr. Adam Petrusek, Ph.D., (*1976) vystudoval hydrobiologii na Přírodovědecké fakultě UK. Působí na katedře ekologie PřF UK v Praze. Věnuje se především ekologii, diverzitě a evoluční biologii perlooček a raků a biologickým invazím ve sladkých vodách.
Petrusek Adam

Doporučujeme

Slavný všude, jen ne u nás

Slavný všude, jen ne u nás

Marek Vácha  |  30. 5. 2022
„Nikdy si nepsal deník a jeho dopisy vrhají na jeho vnitřní život jen málo světla. Jakožto kněz musel být obzvláště obezřelý při vyjádření svých...
Nejstarší Evropanka

Nejstarší Evropanka uzamčenovideo

Ve čtvrtek 14. září 1950 se v lomu pod návrším Zlatý kůň u Berouna chystají k odstřelu vápence. Je určen pro výrobu cementu. Zahřmí výbuch...
Prolévat luteránskou krev

Prolévat luteránskou krev uzamčeno

Petr Vorel  |  30. 5. 2022
Když se řekne „křížová výprava“, vybaví si čtenář nejspíš tažení středověkých rytířů k Božímu hrobu do Palestiny. Anebo zbabělé křižáky, prchající...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné