Aktuální číslo:

2022/7

Téma měsíce:

Rovnováha

Centimetry rozhodují o budoucnosti v zemědělství

11. 3. 2010
 |  Vesmír 89, 174, 2010/3
komerční prezentace

Nové technologie pronikají do zemědělství daleko rychleji. „Džípíeska“ v autě je již téměř samozřejmostí, že však hraje zásadní roli i při modernizaci postupů v zemědělství, může mnohým připadat jako science fiction. Civilní využití původně vojenských technologií není ale v zemědělství ničím novým.

Tvrdá konkurence a neustálý tlak na snižování nákladů spolu s nároky na zachování kvality přírodních zdrojů, zejména půdy a vody, nutí zemědělce, aby co nejefektivněji využívali přírodní podmínky. Po vysoce kvalitních ocelích na pluhy, odvozených z kosmických a vojenských výzkumů, přicházejí k plnému využití v zemědělství technologie z kosmu.

Dalším krokem k zvýšení produkce je přesné zemědělství. Systém zahrnuje celý farmářský cyklus, který umožňuje optimální rozhodování. Není náhodou, že nejdále ve využívání jsou Austrálie a USA. Velká pole a management půdy i vody je k tomu nutí.

Jakékoli živiny, chemické látky nebo jen operace mají být aplikovány pouze tehdy, jsou-li opravdu potřeba, a jen tam, kde jsou nutné. To je základní myšlenka přesného zemědělství, která je sice známa již od šedesátých let minulého století, ale plně se začíná využívat až nyní. V kombinaci s GIS (geografickými informačními systémy) přináší tato technologie farmářům podrobné informace pro správné rozhodování.

Určení přesné polohy stroje na poli umožňuje přesně aplikovat postřiky, hnojiva a osivo podle předem stanovené analýzy pozemku. Analýza živin, kvalita půdy a obsah vody pak určují variabilní aplikaci. Tu umožňuje právě přesná identifikace polohy stroje na poli. Úspor nafty, pesticidů, osiv a hnojiv lze dosáhnout přesným pojezdem stroje po poli, bez překryvů a v optimálním režimu. Automatický způsob řízení odstraňuje chyby obsluhy při dlouhých sezonních pracích. Automatický pilot plně uvolňuje obsluze kapacitu pro kontrolu kvality práce stroje.

K tomu, aby mohla být stanovena přesná poloha stroje, je třeba neustále přijímat signály z družic a korigovat je pozemními přijímači i přijímači umístěnými na zemědělských strojích. Zjistit přesnou polohu stroje umožňují původně vojenské satelity GPS (Global Positioning System) z USA. V blízké budoucnosti bude ve výšce asi 20 000 km nad zemským povrchem kroužit až 80 satelitů tří systémů: amerického GPS, ruského GLONASS a evropského GALILEO. Dnes to je 24 amerických, 18 ruských a jeden evropský.

Firma TOPCON v současnosti vyvinula G3 technologii, která je schopna přijímat signály ze všech tří satelitů – GPS, GLONASS a v budoucnosti i GALILEO. Zemědělci se proto nemusí obávat, že budou závislí jen na jednom navigačním systému, a zároveň mohou využít zvýšenou přesnost bez dodatečných korekčních signálů.

Moderní zemědělství má vysoké nároky na přesnost. Naváděcí systémy zemědělských strojů musí při setí či meziřádkové kultivaci pracovat s přesností až do 2 cm. To umožňují sítě RTK (Real – Time Kinematic).

Přesně stanovená pozice stroje na poli otevírá účinnému hospodaření další možnosti. Přesná kontrola přejezdů po poli při technologických operacích vždy v jednom kolejovém řádku vede k významnému zvýšení produkce. Australští farmáři tak zvýšili výnosy až o 15 %, v půdě nepoškozené utužením totiž docílili optimální vodní bilance. CTF (Control Traffic Farming) se využívalo na australských farmách již od roku 1999, před uvolněním GPS technologií. Nové technologie GPS však umožnily, aby se daleko rychleji šířilo po celém světě i využití CTF.

Další novou možností je strip till (proužkové zpracování půdy), kdy je využita přesnost pojezdu strojů nejen k setí, ale i k přípravě půdy v úzkých pruzích. To je využitelné zejména pro širokořádkové plodiny v podmínkách ČR a pro tuto technologii je třeba té nejvyšší přesnosti s využitím sítě RTK.

Technologie s využitím té nejvyšší přesnosti systému otvírá možnosti pro pěstování zeleniny a meziřádkovou kultivaci v ekologickém zemědělství. Síť RTK TopNET společnosti GEODIS je pro zemědělské využití připravena a pokrývá celou plochu ČR.

GEODIS BRNO, spol. s r. o., zahájil v roce 2009 úzkou spolupráci s firmou TOPCON a její produkty pro přesné zemědělství úspěšně uvedl na polním dnu ve Švábenicích v listopadu 2009. Přesné zemědělství a využití nových technologií v GPS v přesném navádění zemědělských strojů společně s GIS je nová oblast pro rozšíření aktivit společnosti GEODIS BRNO. Společně se špičkovou technologií firmy TOPCON a zkušeným týmem lidí dává předpoklad pro úspěšný rozvoj služeb v přesném zemědělství.

Technologie GPS přináší nespočet využití. Jedním z nich je telematické sledování strojů. Telematika od firmy TOPCON-TIERRA umožňuje přesnou kontrolu každého stroje na farmě a přenos důležitých dat o poloze stroje, spotřebě paliva, stavu servisních intervalů přímo do počítače v kanceláři. GPS také umožňuje dodržovat „správnou zemědělskou praxi“ pro získání zemědělských dotací, kde je nutné dodržovat protierozní způsob hospodaření.

Služba pro zemědělce je ještě rozšířena o přesné mapování hranic pozemků, využití GIS v oblasti pokryvu polí, vytváření map pozemků, stanovení vlastnických vztahů na pozemcích nebo v katastru a stanovení přesné výměry.

S využitím přesného stanovení pozice stroje na poli se otvírají další možnosti pro účinné hospodaření.

GEODIS BRNO, spol. s r. o.

Lazaretní 11a, 615 00 Brno

+420 538 702 040, http://www.geodis.cz

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: GIS a navigace

Doporučujeme

Sirovodík chrání spermie mužů

Sirovodík chrání spermie mužů audio

Jaroslav Petr  |  18. 7. 2022
Samci savců včetně mužů si ve varlatech vyrábějí toxický plyn. S jeho pomocí chrání spermie před poškozením v nepříznivých podmínkách.
„Méně jíst a více cvičit!“

„Méně jíst a více cvičit!“ uzamčeno

Adam Obr  |  12. 7. 2022
Tuto radu dostal prakticky každý, kdo se někdy ve svém životě rozhodl zhubnout. Snížit „aspoň o dvě kila“ hmotnost svých tukových zásob...
Spolupráce s Ruskem po 24. únoru 2022

Spolupráce s Ruskem po 24. únoru 2022 uzamčeno

Vladimír Wagner  |  11. 7. 2022
Ruská invaze dopadá i na vědeckou spolupráci, mnohé z mezinárodních projektů byly po invazi zrušeny nebo jsou významně ohroženy. Zmínit lze třeba...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné