Aktuální číslo:

2021/1

Téma měsíce:

Roboti

Budeme číst myšlenky v mozku?

 |  10. 7. 2008
 |  Vesmír 87, 442, 2008/7

Funkční magnetickou rezonancí (fMRI) může me zobrazit děje odehrávající se v mozku při různých činnostech. S dosti velkou spolehlivostí nám fMRI může odpovědět na otázku, zda někdo mluví pravdu, nebo lže (Vesmír 86, 139, 2007/3).

Tato zobrazovací metoda nyní umožnila „přečíst“ obsah toho, co se děje v naší mysli při pozorování obrazu. Podle aktivity zrakové kůry mozkové je možné dekódovat orientaci, umístění a kategorii pozorovaného objektu. Zatím takto byly „přečteny“ jednoduché zrakové podněty jako mřížky nebo obrazy patřící do určitých předem vybraných kategorií (obličeje, budovy apod.). Ty pak byly dekódovány porovnáváním s předchozí registrací mozkové aktivity, která byla vyvolána týmiž podněty nebo kategoriemi.

Kendrick N. Kay a jeho spolupracovníci z Kalifornské univerzity v Berkeley (Nature 452, 352–355, 2008) vyvinuli novou metodu dekódování, která je založena na práci s kvantitativními receptivními poli, charakterizujícími vztah mezi zrakovými podněty a aktivitou zobrazenou pomocí fMRI v primární zrakové kůře mozkové. Pracují s modely (popisujícími jednotlivé voxely 1) pro prostor, orientaci a prostorovou frekvenci), jež jsou vyvolány tím, co vyšetřovaná osoba vidí v přirozených podmínkách. Doložili, že modely receptivních polí umožňují identifikovat, který specifický obraz vyšetřovaný vidí, jeli možné porovnat jej s velkým souborem zcela nových skutečných obrazů. K identifikaci se nevyužívá prostá organizace obrazu na sítnici, ale zobrazení aktivity mozku. Autoři se domnívají, že touto cestou bude brzy možné rekonstruovat vizuální zkušenost jen na základě fMRI.

Komentář: Kay a jeho kolegové pracovali s primární zrakovou kůrou, která „reprodukuje“ skutečně viděný obraz. Je možné pomyslet na vyšší struktury zrakové dráhy, kde se zobrazují vizuální představy a jejich propojení s řečovými oblastmi. I když to bude nesmírně složitá cesta, mohla by vést k tomu, že na základě detailního záznamu fMRI, zobrazujícího děje zachycené ve zlomcích sekund za přispění registrace elektroencefalografické aktivity, budeme jednou schopni „číst“ myšlenky vyšetřovaného. Možnost takového vpádu do nejintimnějšího soukromí jedince v nás však může vyvolávat hluboký odpor k tomuto směru výzkumu. Historie vědy ukazuje, že každý objev může přinést mnoho dobrého, ale také otevírá cestu k zneužití. Obavy ze zneužití často pokrok vědy přibrzdily, nikdy ho však nezastavily.

Se čtením myšlenek druhého člověka nemíváme v praxi velké problémy. Celkem úspěšně dovedeme odhadnout, co si druhý myslí, podle jeho chování, mimiky, gestikulace, intonace hlasu, a především podle toho, co říká. Není náhodou, že se necítíme dobře ve společnosti lidí, kteří chodí světem s tváří hráče pokeru a hovoří monotónně, jakoby zcela bez afektu. Není náhoda, že lidé se zlými úmysly nebo přímo zločinci – nejen ve filmech – skrývají své oči pod černými brýlemi. Teprve setkání s takovými lidmi nás upozorní, jak je pro interpersonální styk důležitý pohled a pohyby očí. V určitých situacích lze pokládat oči skryté pod brýlemi proti slunci za projev nedůvěry, nepřátelství a třeba i agrese.

Lidi kolem sebe míváme docela dobře „přečtené“. Nesnadnější bývá mít přečteného sebe sama a umět se na sebe dívat realisticky. Zhlížení v zrcadle nám zpravidla moc nepomůže. Čtení myšlenek pomocí zobrazení procesů v našem mozku by se dalo účelně využít především k sebepoznání.

Poznámky

1) Pozn. red.: Voxel je trojrozměrná analogie pixelu („krychlička“ namísto „čtverečku“; volumetric pixel).

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Neurobiologie
RUBRIKA: Glosy

O autorovi

Oldřich Vinař

Doc. MUDr. Oldřich Vinař, DrSc., (*1925–2018) vystudoval Lékařskou fakultu UK v Praze. Vedl psychofarmakologické oddělení Výzkumného ústavu psychiatrického, později se zabýval klinickou psychofarmakologií ve společné laboratoři AV ČR a Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Nyní pracuje ve své samostatné psychiatrické ambulanci v Praze 8.

Doporučujeme

Jeden trhák, co zaplatí náklady

Jeden trhák, co zaplatí náklady

Eva Bobůrková  |  4. 1. 2021
Po vysoké škole aspirantura, pak vojenská služba, návrat do ústavu na jaře 1987. Ale pak přišla turbulentní devadesátá léta. „V roce 1992 jsem se...
Autonomní zabijáci

Autonomní zabijáci

David Černý  |  4. 1. 2021
O životě a smrti na bitevním poli stále ještě rozhoduje člověk, i když samotné provedení smrtícího útoku se čím dál více svěřuje dronům a moderním...
Kriminalizace amatérské entomologie

Kriminalizace amatérské entomologie

Sběr a výzkum hmyzu má v České republice pevné kořeny a dlouholetou tradici. V současné době však zažívá těžké časy. Kromě odlivu zájmu mladých...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné