Aktuální číslo:

2024/6

Téma měsíce:

Éčka

Obálka čísla

Naše povětří, Atlas podnebí Česka

 |  14. 2. 2008
 |  Vesmír 87, 83, 2008/2

Nedávno vyšel Atlas podnebí Česka (Vesmír 86, 712, 2007/11). Vznik jedinečného díla byl umožněn mnoholetým sběrem obrovského množství dat a jejich zpracováním pomocí geografických informačních systémů. Atlas detailně zachycuje základní klimatické charakteristiky na území ČR v období 1961–2000. A nemůže tomu být jinak – pohled na ně evokuje otázky spojené se změnou klimatu.

Jedenáctou veřejnou besedu Třetí dimenze pořádaly Český rozhlas Leonardo, Lidová univerzita MK v Praze a časopis Vesmír v Městské knihovně v Praze 12. prosince 2007. Vysílal ji Český rozhlas Leonardo a záznam je k stažení na www.rozhlas.cz/leonardo/audio/?p_po=3057&p_.... Hosty by li RNDr. Anna Valeriánová, klimatoložka Českého hydrometeorologického ústavu, Ing. Petr Seidl, ředitel firmy ARCDATA Praha, s. r. o., a geofyzik RNDr. Pavel Kalenda, moderoval Luboš Veverka z Českého rozhlasu Leonardo. Následují neautorizované poznámky (nejde o doslovný přepis).

A. V.: Klima je dlouhodobý charakteristický režim stavu počasí, který je podmíněn radiační bilancí, všeobecnou cirkulací atmosféry, charakterem aktivního povrchu a činností člověka. Můžeme si ho představit jako dlouhodobý průměr počasí, ale počasí popisuje aktuální stav atmosféry, klima se snaží o popis v delším období (alespoň třiceti let)… V ČR existuje síť meteorologických a srážkoměrných stanic spravovaných ČHMÚ, data se sledují podle standardů Světové meteorologické organizace.

P. S.: Klima je významnou složkou životního prostředí a je to jedna z aplikačních sfér geografického informačního systému.

P. K.: Na klima se dívám z pohledu milionů let. Posledních dvanáct tisíc let máme v našich zeměpisných šířkách zhruba stabilní klima, ale v kratších úsecích vidíme výkyvy (pětisetleté, tisícileté, šestitisícileté). V dlouhodobém pohledu se střídají dlouhé doby ledové s krátkými dobami meziledovými, kdy bylo dokonce tepleji než dnes… Co můžeme čekat? Opět nástup doby ledové… Mechanizmus se chová jako model, který má kladnou zpětnou vazbu s prahovou hodnotou – při jejím překročení dojde k zvratu klimatu na celé zeměkouli, a to se opakuje asi po 1,5 milionu let. V pravidelných menších cyklech se ještě střídají kratší teplé klimatické anomálie s delšími periodami zalednění (po 80 000 až 120 000 letech). Ještě jemnější výkyvy mají periodu 17 000 let a méně. V minulém století srbský geofyzik Milutin Milanković objasnil podstatu některých těchto změn na základě geografických parametrů, dráhy Země a sklonu zemské osy vůči Slunci (Vesmír 74, 488, 1995/9).

L. V.: Má vůbec cenu, aby se člověk snažil globální změny nějak brzdit? Nebo je to jen obdoba starého „poručíme větru dešti“, tedy „poručíme klimatu“?

P. K.: Všechny teplé meziledové periody se zastavily na teplotě zhruba o dva stupně vyšší než dnes. Při této teplotě se něco stane s celkovým klimatem na Zemi a nastává návrat k dobám ledovým. Třeba se zastaví Golfský proud, který přináší teplé vody z nižších zeměpisných šířek do vyšších… To může vést k přehřátí Země, po němž následuje ochlazení. Profesor George Kukla říká, že každá doba ledová začíná přehřátím atmosféry…

L. V.: Jak by mohl vypadat Atlas podnebí Česka vydaný za 50 let?

A. V.: Budou přepsány některé extrémní hodnoty (maximální rychlost větru, maximální teploty), dá se očekávat jiné rozložení teplot a jiné rozložení srážek…

P. S.: Myslím, že za padesát let budeme mít čtyřrozměrný model (trojrozměrný plus čas), všechny meteorologické složky budou provázány, počítač bude komunikovat lidským hlasem, model bude uživateli klima názorně předvádět.

Následující diskusní večery Třetí dimenze se konají v malém sále Městské knihovny v Praze každou třetí středu v měsíci od 19 hodin:

 • 20. 2. 2008 – Klikaté cesty bílých šamanů

 • 19. 3. 2008 – Energetika ČR – mezi katastrofou a nirvánou

 • Ke stažení

  OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Klimatologie

  O autorovi

  Stanislav Vaněk

  RNDr. Stanislav Vaněk (*1952) vystudoval biologii na PřF UK v Praze, krátce pracoval v Krajském středisku památkové péče a ochrany přírody v Ústí nad Labem, v časopise Živa a v Ústavu krajinné ekologie ČSAV. Deset let se v oddělení klinické hematologie 2. FN v Praze zabýval imunologií a zejména průtokovou cytometrií. K zájmům patří fotografie (absolvoval Institut výtvarné fotografie a Pražskou fotografickou školu) a horolezectví.
  Vaněk Stanislav

  Doporučujeme

  Genová terapie ALS: jsme na začátku naděje

  Genová terapie ALS: jsme na začátku naděje

  Je to krutá a zatím nevyléčitelná nemoc. Amyotrofická laterální skleróza. Americká léková agentura FDA však nedávno schválila pro medicínskou...
  (Ne)umělá sladidla

  (Ne)umělá sladidla uzamčeno

  Adam Obr  |  3. 6. 2024
  Když loni v létě zařadilo WHO aspartam na seznam látek, které mají potenciál způsobovat rakovinu, dosáhla diskuse o škodlivosti nekalorických...
  Příběhy řasových éček

  Příběhy řasových éček

  Richard Lhotský  |  3. 6. 2024
  Přídatné látky v potravinách, familiárně přezdívané pro svůj kód éčka, vzbuzují u řady lidí obavy a strach. Přesto se mezi nimi najdou i látky...