Aktuální číslo:

2017/12

Téma měsíce:

Kontakty

Z akademické obce

9. 8. 2007
 |  Vesmír 86, 476, 2007/8

Masarykova univerzita

Bez koncepční politiky, navíc s relativním nedostatkem finančních prostředků a při zachování jejich plošné distribuce směřuje celý vysokoškolský systém k nebezpečné nivelizaci, která vytvoří široký průměr, ale žádnou konkurenceschopnou excelenci a nepovede k diferencované funkci jeho jednotlivých složek.

Z projevu rektora MU Petra Fialy na Dies academicus 2007,

zdroj: MUNI.CZ, měsíčník Masarykovy univerzity

Akademická samospráva je ospravedlnitelná, pokud díky jejímu působení budou univerzity a fakulty poskytovat lepší vyšší vzdělání a zajišťovat užitečnější výzkum, než by dokázaly státem přímo řízené školy.

Filip Křepelka, předseda Akademického senátu MU,

zdroj: MUNI.CZ, měsíčník MU

Interaktivní kurz „Vědec–podnikatel“ uspořádalo Centrum pro transfer technologií MU. Pro značný zájem plánuje CTT koncipovat tento kurz jako řádný výukový předmět s kreditovanou dotací a nabídnout jej napříč univerzitou.

Zdroj MUNI.CZ, měsíčník MU, červen 2007

Jihočeská univerzita

Biologická fakulta JČU se transformuje na Přírodovědeckou fakultu. Již je připraveno 9 akreditačních žádostí pro nové odborné bakalářské obory a 4 pro navazující magisterské obory učitelství biologie, chemie, fyziky a matematiky. Příprava dalších akreditačních žádostí bude následovat během podzimu 2007 včetně magisterského přeshraničního studia v jazyce anglickém „Biological Chemistry“ spolu s Keplerovou univerzitou v Linci.

Zdroj: prof. RNDr. Libor Grubhofer, www.bf.jcu.cz

Evropský výkumný prostor – veřejná diskuse Evropské komise

EK zahájila diskusi o Green Paper on the European Research Area (ERA). Je zaměřena na nejširší spektrum výzkumníků a trvá do konce srpna 2007. Akční plán k prohloubení ERA představí Evropská komise v první polovině roku 2008. Dotazník je na ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=ERAGreenPaper; další informace na ec.europa.eu/research/era/consultation-era_en.html.

V soutěži „Nejlepší podnikatelský projekt roku 2006“, organizované agenturou CzechInvest a Sdružením pro zahraniční investice (AFI), byly v kategorii vědeckotechnický park na první cenu nominovány Vědeckotechnický park Plzeň, Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Olomouci a Třeboňské inovační centrum. Zvítězil projekt Vědeckotechnického parku Plzeň. Park by měl zahájit svoji činnost letos na podzim.

Zdroj: www.vtpplzen.cz

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Různé

Doporučujeme

Jak si delfíni ucpávají uši

Jak si delfíni ucpávají uši audio

Jaroslav Petr  |  17. 12. 2017
Hluk v mořích a oceánech produkovaný člověkem ohrožuje kytovce. Může je dočasně ohlušit nebo jim trvale poškodit sluch. Nově objevený fenomén by...
Tajemná sůva šumavská

Tajemná sůva šumavská

Jan Andreska  |  17. 12. 2017
Byl vyhuben a vrátil se. Na Šumavu lidskou snahou a do Beskyd vlastním přičiněním. Puštík bělavý teď žije opět s námi, ale ohrožení trvá.
Hmyz jako dokonalý létací stroj

Hmyz jako dokonalý létací stroj

Rudolf Dvořák  |  4. 12. 2017
Hmyz patří k nejdokonalejším a nejstarším letcům naší planety. Jeho letové schopnosti se vyvíjely přes 300 milionů let a předčí dovednosti všech...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné