Aktuální číslo:

2018/2

Téma měsíce:

Bionika

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.

10. 5. 2007
 |  Vesmír 86, 283, 2007/5
komerční prezentace

Ústav je stěžejním pracovištěm aplikovaného výzkumu pro oblast lesního hospodářství v ČR. Je pokračovatelem lesnických výzkumných ústavů vzniklých v Československé republice po roce 1921 (prvním byl Výzkumný ústav pro ochranu lesů, který vznikl z rozhodnutí Ministerstva zemědělství k 31. říjnu 1921). Zpočátku se výzkum zaměřoval především na ochranu lesa, později byl postupně rozšířen o další obory: biochemii, biologii, pěstění lesů, lesnickou politiku, lesní těžbu a technologii. V období po 2. světové válce prodělal lesnický výzkum několik významných reorganizací, které byly zakončeny sloučením všech lesnických výzkumných ústavů do jediné organizace, nazvané Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti ČSAZV. Od roku 1993 byl Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti příspěvkovou organizací, řízenou přímo Ministerstvem zemědělství ČR.

K 1. lednu 2007 byl Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti transformován na veřejnou výzkumnou instituci a přejmenován na Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.

Současné zaměření

Podle zřizovací listiny vydané Ministerstvem zemědělství ČR je účelem, ke kterému je ústav zřízen, rozvoj poznání a přenos poznatků vědních oborů v lesním hospodářství a myslivosti a příbuzných oborů. Základním posláním ústavu je řešit vědecko-výzkumné projekty, záměry a úkoly v odvětví lesního hospodářství a myslivosti včetně zavádění výsledků výzkumu do lesnické praxe a poskytovat expertní, poradenskou, zkušební a publikační činnost včetně činnosti znalecké. Činnost Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., se člení na: hlavní, další a jinou.

Hlavní činností ústavu je základní a aplikovaný výzkum a vývoj v oborech lesního hospodářství a myslivosti a v příbuzných oborech, zaměřený především na:

 • účast v mezinárodních a národních centrech výzkumu a vývoje,
 • monitoring zdravotního stavu lesních ekosystémů na plošné a intenzivní (ekosystémové) úrovni v rámci evropského výzkumného prostoru ERA, v návaznosti na vývoj společné metodologie monitoringu a na výzkumné projekty a aktivity Evropské unie,
 • vědeckou, odbornou a pedagogickou spolupráci,
 • ověřování a přenos výsledků výzkumu a vývoje do praxe, včetně poradenské činnosti a zavádění nových technologií,
 • lesnickou a mysliveckou činnost.

„Další činností“ se rozumí plnění úkolů na základě požadavků ministerstev a organizačních složek státu a dále územních samosprávných celků, a to rovněž z veřejných prostředků. „Jiná činnost“ je pak činnost hospodářská, hrazená z neveřejných prostředků, vykonávaná za účelem zisku.

Zaměření ústavu

V současné době se ústav zaměřuje na tyto obory: biologie a šlechtění lesních dřevin, pěstování lesa, ekologie lesa, ochrana lesa, lesnická politika, myslivost.

Organizační uspořádání

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., sídlí ve Strnadech, zahrnuje dvě výzkumné stanice (v Opočně a v Kunovicích) a tři dislokovaná pracoviště (Znojmo, Frýdek-Místek a Plzeň-Bolevec). Součástí VÚLHM je také Demonstrační objekt obora Březka.

Ústav je organizačně členěn do 9 výzkumných útvarů:

 • Útvar pěstování lesa (Výzkumná stanice Opočno),
 • Útvar reprodukčních zdrojů (Výzkumná stanice Kunovice),
 • Útvar biologie a šlechtění lesních dřevin,
 • Útvar ekologie lesa,
 • Útvar ochrany lesa,
 • Útvar lesnické politiky, l Útvar myslivosti,
 • Útvar informatiky,
 • Útvar zkušebních laboratoří.

Výzkum

Každoročně ústav řeší více než 100 projektů od různých zadavatelů. Jsou to např. dva výzkumné záměry: „Stabilizace funkcí lesa v biotopech narušených antropogenní činností v měnících se podmínkách prostředí“ a „Šlechtění lesních dřevin a záchrana genových zdrojů cenných a ohrožených populací, včetně využití biotechnologických postupů, metod molekulární biologie a poznatků lesního semenářství v lesním hospodářství“. Řešeny jsou také projekty NAZV a NPV, projekty grantových agentur a mezinárodní projekty.

Mezinárodní spolupráce

Spolupráce vyplývající z mezinárodních dohod a rezolucí evropských ministerských konferencí o ochraně lesa, kdy ústav v jednání zastupuje Českou republiku:

 • Monitoring zdravotního stavu lesa,
 • ICP Forests,
 • Forest Focus,
 • EUFORGEN.

Druhou skupinou mezinárodní spolupráce jsou aktivity probíhající v rámci členství ústavu v mezinárodních organizacích a jejich pracovních skupinách:

 • IUFRO,
 • EFI (mezinárodní projekt Conforest II),
 • COST,
 • Forest-BIOTA (Forest Biodiversity Test-phase Assessments).

Dvou- a vícestranné spolupráce jsou zaměřeny převážně na určitý obor nebo problematiku:

 • Česko-kanadská spolupráce v oboru šlechtění lesních dřevin,
 • Česko-francouzská spolupráce v oboru šlechtění lesních dřevin,
 • Česko-japonská spolupráce v oboru šlechtění lesních dřevin,
 • Česko-německo-slovenská spolupráce v oboru šlechtění lesních dřevin,
 • Česko-chilská spolupráce v oboru ochrany lesa,
 • Česko-slovensko-polská spolupráce v oboru ochrany lesa,
 • Monografický výzkum tropických druhů kůrovcovitých (Scolytinae: Xyleborini): Zachování a modernizace v oboru taxonomie,
 • Taxonomické klíče dřevokazných a podkorních brouků významných pro biologickou ochranu lesa.

Meziústavní zahraniční spolupráce probíhá se zahraničními partnery prakticky v celém odborném spektru ústavu, jde o Lesnický výzkumný ústav ve Zvolenu a Lesnický ústav ve Varšavě.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Lesnictví

Doporučujeme

Návrat Široka

Návrat Široka

Pavel Pipek  |  9. 2. 2018
Zpráva, která na mě právě vyskočila na Twitteru, by asi většinu Evropanů nechala chladnou, ale mé srdce buší tak, že mám chuť okamžitě vyskočit z...
Rytíř našich vod

Rytíř našich vod

Marek Janáč  |  5. 2. 2018
Na stěně ve své kanceláři má vystavené krunýře velkých raků. Za jeho pracovní židlí v akváriu rak. V knihovně knihy o racích a v laboratoři ve...
O kvantových počítačích a šifře RSA

O kvantových počítačích a šifře RSA uzamčeno

Jiří Poš  |  5. 2. 2018
značným příslibem pro výpočetní systémy budoucnosti je rozvíjející se obor kvantových počítačů. Představují naději, že eliminují některá vážná...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné