Aktuální číslo:

2018/11

Téma měsíce:

Psychosomatika

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.

10. 5. 2007
 |  Vesmír 86, 283, 2007/5
komerční prezentace

Ústav je stěžejním pracovištěm aplikovaného výzkumu pro oblast lesního hospodářství v ČR. Je pokračovatelem lesnických výzkumných ústavů vzniklých v Československé republice po roce 1921 (prvním byl Výzkumný ústav pro ochranu lesů, který vznikl z rozhodnutí Ministerstva zemědělství k 31. říjnu 1921). Zpočátku se výzkum zaměřoval především na ochranu lesa, později byl postupně rozšířen o další obory: biochemii, biologii, pěstění lesů, lesnickou politiku, lesní těžbu a technologii. V období po 2. světové válce prodělal lesnický výzkum několik významných reorganizací, které byly zakončeny sloučením všech lesnických výzkumných ústavů do jediné organizace, nazvané Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti ČSAZV. Od roku 1993 byl Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti příspěvkovou organizací, řízenou přímo Ministerstvem zemědělství ČR.

K 1. lednu 2007 byl Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti transformován na veřejnou výzkumnou instituci a přejmenován na Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.

Současné zaměření

Podle zřizovací listiny vydané Ministerstvem zemědělství ČR je účelem, ke kterému je ústav zřízen, rozvoj poznání a přenos poznatků vědních oborů v lesním hospodářství a myslivosti a příbuzných oborů. Základním posláním ústavu je řešit vědecko-výzkumné projekty, záměry a úkoly v odvětví lesního hospodářství a myslivosti včetně zavádění výsledků výzkumu do lesnické praxe a poskytovat expertní, poradenskou, zkušební a publikační činnost včetně činnosti znalecké. Činnost Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., se člení na: hlavní, další a jinou.

Hlavní činností ústavu je základní a aplikovaný výzkum a vývoj v oborech lesního hospodářství a myslivosti a v příbuzných oborech, zaměřený především na:

 • účast v mezinárodních a národních centrech výzkumu a vývoje,
 • monitoring zdravotního stavu lesních ekosystémů na plošné a intenzivní (ekosystémové) úrovni v rámci evropského výzkumného prostoru ERA, v návaznosti na vývoj společné metodologie monitoringu a na výzkumné projekty a aktivity Evropské unie,
 • vědeckou, odbornou a pedagogickou spolupráci,
 • ověřování a přenos výsledků výzkumu a vývoje do praxe, včetně poradenské činnosti a zavádění nových technologií,
 • lesnickou a mysliveckou činnost.

„Další činností“ se rozumí plnění úkolů na základě požadavků ministerstev a organizačních složek státu a dále územních samosprávných celků, a to rovněž z veřejných prostředků. „Jiná činnost“ je pak činnost hospodářská, hrazená z neveřejných prostředků, vykonávaná za účelem zisku.

Zaměření ústavu

V současné době se ústav zaměřuje na tyto obory: biologie a šlechtění lesních dřevin, pěstování lesa, ekologie lesa, ochrana lesa, lesnická politika, myslivost.

Organizační uspořádání

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., sídlí ve Strnadech, zahrnuje dvě výzkumné stanice (v Opočně a v Kunovicích) a tři dislokovaná pracoviště (Znojmo, Frýdek-Místek a Plzeň-Bolevec). Součástí VÚLHM je také Demonstrační objekt obora Březka.

Ústav je organizačně členěn do 9 výzkumných útvarů:

 • Útvar pěstování lesa (Výzkumná stanice Opočno),
 • Útvar reprodukčních zdrojů (Výzkumná stanice Kunovice),
 • Útvar biologie a šlechtění lesních dřevin,
 • Útvar ekologie lesa,
 • Útvar ochrany lesa,
 • Útvar lesnické politiky, l Útvar myslivosti,
 • Útvar informatiky,
 • Útvar zkušebních laboratoří.

Výzkum

Každoročně ústav řeší více než 100 projektů od různých zadavatelů. Jsou to např. dva výzkumné záměry: „Stabilizace funkcí lesa v biotopech narušených antropogenní činností v měnících se podmínkách prostředí“ a „Šlechtění lesních dřevin a záchrana genových zdrojů cenných a ohrožených populací, včetně využití biotechnologických postupů, metod molekulární biologie a poznatků lesního semenářství v lesním hospodářství“. Řešeny jsou také projekty NAZV a NPV, projekty grantových agentur a mezinárodní projekty.

Mezinárodní spolupráce

Spolupráce vyplývající z mezinárodních dohod a rezolucí evropských ministerských konferencí o ochraně lesa, kdy ústav v jednání zastupuje Českou republiku:

 • Monitoring zdravotního stavu lesa,
 • ICP Forests,
 • Forest Focus,
 • EUFORGEN.

Druhou skupinou mezinárodní spolupráce jsou aktivity probíhající v rámci členství ústavu v mezinárodních organizacích a jejich pracovních skupinách:

 • IUFRO,
 • EFI (mezinárodní projekt Conforest II),
 • COST,
 • Forest-BIOTA (Forest Biodiversity Test-phase Assessments).

Dvou- a vícestranné spolupráce jsou zaměřeny převážně na určitý obor nebo problematiku:

 • Česko-kanadská spolupráce v oboru šlechtění lesních dřevin,
 • Česko-francouzská spolupráce v oboru šlechtění lesních dřevin,
 • Česko-japonská spolupráce v oboru šlechtění lesních dřevin,
 • Česko-německo-slovenská spolupráce v oboru šlechtění lesních dřevin,
 • Česko-chilská spolupráce v oboru ochrany lesa,
 • Česko-slovensko-polská spolupráce v oboru ochrany lesa,
 • Monografický výzkum tropických druhů kůrovcovitých (Scolytinae: Xyleborini): Zachování a modernizace v oboru taxonomie,
 • Taxonomické klíče dřevokazných a podkorních brouků významných pro biologickou ochranu lesa.

Meziústavní zahraniční spolupráce probíhá se zahraničními partnery prakticky v celém odborném spektru ústavu, jde o Lesnický výzkumný ústav ve Zvolenu a Lesnický ústav ve Varšavě.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Lesnictví

Doporučujeme

Závan kance

Závan kance

Oldřich Lapčík  |  5. 11. 2018
Možná jste to už také zažili. Maso máte od osvědčeného řezníka, vypadalo dobře, určitě bylo čerstvé. Tak proč, u všech všudy, přes vložené...
Je psychosomatika obchod s deštěm?

Je psychosomatika obchod s deštěm?

Vladislav Chvála  |  5. 11. 2018
Nedávné kauzy pochybných léčebných praktik, které zveřejnila Česká televize, rozbouřila odbornou i laickou veřejnost. Jsou všechny ty pokusy...
Hlubokomořské pytlíky vody

Hlubokomořské pytlíky vody uzamčeno

Adam Petrusek, Zuzana Musilová  |  5. 11. 2018
Jak jsou některé rostliny, ryby, žraloci a korýši schopni přežít několik kilometrů pod hladinou oceánů – v hloubce, kde je teplota vody velmi...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné