Aktuální číslo:

2018/3

Téma měsíce:

Vznik života

S větví v ruce, ohněm v srdci…

 |  15. 2. 2007
 |  Vesmír 86, 104, 2007/2

Nedávno proběhla tiskem odborným i denním zpráva o pozorováních nížinných goril při používání nástrojů, vždy klacků z ulomené větve, ve volné přírodě. Dvě gorily, obě samičky, použily klacek jednou při brodění přes bažinatou tůň v Mbeli Bai v Kongu jako oporu a pro testování hloubky vody, podruhé při sběru potravy na okraji bažiny k zajištění stability, a poté jako „most“, v češtině bychom řekli spíše „hať“, při jejím přecházení. U goril v zajetí bylo užití nástrojů pozorováno pochopitelně už dříve, ale to bylo zajisté možno svést na napodobování lidí, byť lidové představy o intenzitě „opičení“ primátů mnohonásobně přesahují míru skutečné nápodoby. Ač zprávy o používání jednoduchých instrumentů volně žijícími primáty jsou známy už od dob terénní práce Jane Goodalové a údaje ze zajetí lze najít už ve starém Brehmovi, podobná zjištění vždy vzbudí nebývalou pozornost. Lidoopi, bytosti člověku nepochybně nejbližší, tu nečiní zas až tak izolovanou výjimku, užití nástrojů bylo pozorováno dokonce i u ptáků – supi mrchožrouti ve východní Africe rozbíjejí pštrosí vejce pomocí kamenů, galapážská pěnkava Cactospiza pallida dokonce pomocí odlomených opunciových trnů vytahuje ze štěrbin hmyz. Poslední jmenovaný druh už je pták zcela „hloupý“ a jednání, které se nemusí učit nápodobou, se obecně považuje za „instinktivní“. U šimpanzů se naopak užívání jednoduchých nástrojů, třeba stébel a větviček k lovu termitů, prokazatelně traduje z pokolení na pokolení napodobováním a vytvářejí se zde lokální kultury s vlastními návyky.

Z nějakého důvodu se používání nástrojů pokládalo a v zásadě stále skrytě pokládá za výhradně lidskou doménu, ne-li přímo za bytostný výraz lidství. „Žádny zvíře neumí zacházet s instruments: co je to platny, zvíře, to je halt jen příroda. Pravda, v Buitenzorg jsem viděl opici, co dovedla otevřít nožem takové ten tin… ale opice, to už není žádny pořádny zvíře, pane,“ referuje dobové vědecké i mimovědecké názory na tuto problematiku Čapkův kapitán Van Toch ve Válce s mloky. Snad je v takovéto koncepci skrytě přítomen marxistický názor o podílu práce na polidštění opic a práci jako matce pokroku a cokoli, co připomíná lidské „pracovní“ používání instrumentů, vždy působí všeobecné vzrušení. Marxizmus samozřejmě také věřil na nesouměřitelnost lidské práce s „prací“ u zvířat – co se prý takto v usilovném sbírání pylu včelami či stavění hráze bobry jeví, ve skutečnosti prací není. Pochopitelně si většina živočichů nese všechny potřebné „instrumenty“ na svém těle – krab klepeta, lev zuby a drápy, motýl sosák atd. atd. Člověk je od přírody vybaven poměrně střídmě, ovšem ruka slouží jako jakýsi „metanástroj“, s nímž se dají manipulovat ty ostatní, od úlomku kosti až po „myš“ počítače. Přitom lze ale říci, že užívání jazyka je příznak lidství mnohem zásadnější než všechny nástrojové manipulace – je to taky manipulace se světem, ale jeho zachycováním do znaků a symbolů, a celkový význam jazyka z mnoha hledisek přesahuje činnosti typu utahování šroubů. Zatímco arogance mnoha přírodovědců ve vztahu k lidem by se dala popsat slovy „člověk je zvíře jako každé jiné“ – to pochopitelně vůbec není –, arogance mnoha humanitních vzdělanců vůči zvířatům se projevuje deklaracemi typu „zvíře nepoužívá nástroje (nemá řeč, je zcela závislé na prostředí, nemyslí a neklade si otázky atd.)“. Trochu to připomíná někdejší deklarace o tom, že „zatímco křesťané v plnosti víry následují Krista, jsou pohané beznadějně zapleteni do svých omylů a nízkých chtíčů“. Když se pak ukáže, že řada typicky lidských schopností, třeba zrovna instrumentální manipulace a jazyková komunikace, u zvířat v určitých nábězích existují, bývá nezřídka zvykem předefi novat například, co je to jazyk, neboť zvířata nic takového používat „nesmějí“. Naštěstí nemáme přístup k tomu zjistit, zda a co soudí např. vlci o místě vlka ve světě či o tom, odkud vlci přišli a kam kráčejí…

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Biologie
RUBRIKA: Eseje

O autorovi

Stanislav Komárek

Prof. RNDr. et Dr. rer. nat. Stanislav Komárek, Ph.D., (*1958) vystudoval biologii na Přírodovědecké fakultě UK. Zabývá se dějinami biologie, vztahem mezi přírodou a kulturou a také biologickou estetikou. V nakladatelství Vesmír vyšly jeho knihy Sto esejů o přírodě a společnosti (1995), Dějiny biologického myšlení (1997), Lidská přirozenost (1998), Hlavou dolů (1999) a rovněž dvě publikace týkající se problematiky mimikry: Mimicry, Aposematism and Related Phenomena in Animalis and Plants – Bibliography 1800–1990 (1998), Mimikry, aposematismus a příbuzné jevy (2000). Recenzi jeho poslední knihy Ochlupení bližní: Zvířata v kulturních kontextech (Academia 2011)

Doporučujeme

Dospělým lidem nové neurony nepřibývají

Dospělým lidem nové neurony nepřibývají audio

Jaroslav Petr  |  19. 3. 2018
Nový objev, uveřejněný v aktuálním vydání časopisu Nature, boří naše dosavadní představy o tom, jak lidský mozek uchovává informace. Zároveň snad...
Zemětřesení na Hlučínsku

Zemětřesení na Hlučínsku

Před čtvrtou hodinou ranní dne 10. prosince 2017 probudilo lidi v širším okolí Opavy řinčení sklenic a houpání postelí. Lidé cítili zhoupnutí jako...
Trpký osud objevitele petroleje

Trpký osud objevitele petroleje

Marek Janáč  |  8. 3. 2018
Před 90 lety (vybíráme z vesmírného archivu): 1928: Právě minulo sedmdesát pět let od doby, kdy jistý mlékař v Boryslavi, jménem Schreiner,...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné