Aktuální číslo:

2024/4

Téma měsíce:

Obaly

Obálka čísla

O anomáliích a pochybách

 |  17. 2. 2005
 |  Vesmír 84, 63, 2005/2

Ta zpráva o anomálii v pohybu Pioneera (Vesmír 84, 2, 2005/1) je sice zajímavá, ale podle mého soudu se musí použít Occamova břitva, tj. hledat konvenční vysvětlení v rámci Newtonovy fyziky popř. obecné teorie relativity, dříve než se začne uvažovat o tak drastické věci, jako je korekce gravitačního zákona. Ten byl nedávno dobře ověřen na vzdálenostech řádu 0,1 mm a naopak astronomové ho běžně bez problému používají na předpověď pohybu tzv. astronomických dvojhvězd, které obíhají kolem sebe ve vzdálenostech 1000 AU anebo na pohyby dvojic supermasivních černých děr ve vzdálených galaxiích. Proto odchylky od gravitačního zákona na vzdálenostech řádu 100 AU jsou málo pravděpodobné.

Jiří Grygar

Poznámka Jiřího Grygara k anomálnímu zpomalení kosmických sond mne přiměla, abych se k tématu vrátil. John Anderson, který si anomálního zpomalení obou sond v osmdesátých letech povšiml, je velmi opatrný vědec a nesvolal tiskovou konferenci, na níž by oznámil, že se dvě sondy nepohybují podle zákonů fyziky. Dokonce to snad celých deset let nikomu neřekl. Dokud byly sondy blízko Slunce, předpokládal, že pohyb sond ovlivňuje sluneční vítr a záření. A jak jsem v lednovém čísle zmiňoval, další uvažované podezřelé faktory byly únik plynu a nesymetrické tepelné vyzařování ze sond (k vysvětlení anomálního zrychlení by postačilo, kdyby směrem vpřed bylo vyzařováno o pouhých 58 wattů více než směrem ke Slunci). Roky plynuly a anomálie zůstávala nevysvětlena.

Michael Martin Nieto, fyzik z Los Alamos National Laboratory v Novém Mexiku, hledal inspiraci pro svou řeč a zavolal Andersonovi, zda by nevěděl o něčem zajímavém. Když uslyšel o tom, že se obě sondy každý rok zpozdí o nějakých 400 km (!)1) , málem spadl ze židle.

Problém se tak stal veřejným. A samozřejmě se vyrojili skeptikové, kteří říkali: „To nemůže být pravda. Máte chybu v programech. Neinterpretujete data správně.“ Prý se tohoto jevu také chytili zastánci konspiračních teorií, kteří v anomálním zrychlení viděli důkaz existence mimozemšťanů.

Anderson věřil v nějaké konvenční vysvětlení a vůbec neměl tendenci cokoli na Newtonově či Einsteinově teorii měnit. Problém spočíval jen v tom, že dosud žádné uspokojivé neobjevil. K Andersonovi se přidala skupina vědců vedená mladým hyperaktivním S. G. Turyshevem z Laboratoře tryskového pohonu (JPL). Věci se daly do pohybu – NASA vypsala roku 1995 grant 247 000 dolarů na nezávislou analýzu, která existenci jevu potvrdila. V roce 2002 vyšla 54stránková hutná analýza anomálie, která zahrnovala „všechny představitelné“ vlivy: kromě těch již jmenovaných např. vliv Kuiperova pásu planetek a také, zda měření není ovlivněno vlivem slapových sil na přesnou polohu antény. Od té doby se dost rozrostl počet prací zabývajících se anomálním zrychlením. Rozrostly se oba ideové tábory, tj. jak ti, kteří jsou přesvědčeni, že se najde konvenční vysvětlení, tak ti, kteří věří v „novou fyziku“.

Zdá se, že jediným řešením – alespoň podle poradní skupiny ESA pro fundamentální fyziku – bude vyslat novou sondu, která bude účelově konstruována na proměření této anomálie. Pro nás netrpělivé je špatnou zvěstí to, že tato sonda nebude připravena dříve než v roce 2015.

Abych se však vrátil k té poznámce J. G. S odvoláním na citát z knihy E. Morina 2) bych řekl, Occamova břitva jako metodický princip ano. Ti, kdo výzkum řídí, ji však bez zaváhání mohou použít jen na úpravu svého vlastního vzhledu. Snadno by se totiž mohlo přihodit, že se stanou brzdou poznání.

Poznámky

1) Omlouvám se čtenářům tištěné podoby Vesmíru – až když bylo únorové číslo v tiskárně jsem přišel na to, že jsem špatně sečetl řády: a tak sondy se za rok opozdí o 40, avšak nikoli centimetrů jak je uvedeno v tištěné podobě, ale milionů centimetrů, tj. asi o 400 km, jak uvádím zde.
2) V každém případě je pravda, že vznik a rozvoj nové myšlenky potřebují otevřené intelektuální pole, kde spolu diskutují a bojují protikladné teorie a světové názory; je pravda, že každá novinka se projevuje jako odchylka a často se jeví zastáncům etablovaných doktrín a disciplín buď jako hrozba, nebo jako nesmysl; a proto je pro vědecký vývoj ve smyslu, v němž tento pojem obsahuje nutně vynález a objev, životně důležité splnění dvou podmínek: 1. udržení a rozvoj teoretického (ideologického, filozofického) pluralismu ve všech vědeckých institucích a komisích; 2. ochrana odchylek. Je potřeba tolerovat či podporovat odchylky uvnitř programů a institucí, a to i když existuje riziko, že originalita bude jen podivínstvím a to, co se zdálo pozoruhodné, se ukáže jen směšné.

Edgar Morin: Věda a svědomí, Atlantis, Brno 1995, s. 25

Ke stažení

RUBRIKA: Úvodník

O autorovi

Ivan Boháček

Mgr. Ivan Boháček (*1946) absolvoval Matematicko-fyzikální fakultu UK v Praze. Do roku 1977 se zabýval v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského molekulovou spektroskopií, do roku 1985 detektory ionizujících částic v pevné fázi v Ústavu pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů. Spolu s Z. Pincem a F. Běhounkem je autorem knihy o fyzice a fyzicích Newton by se divil (Albatros, Praha 1975), a se Z. Pincem pak napsali ještě knihu o chemii Elixíry života a smrti (Albatros, Praha 1976). Ve Vesmíru působí od r. 1985.
Boháček Ivan

Doporučujeme

Přírodovědec v ekosystému vědní politiky

Přírodovědec v ekosystému vědní politiky uzamčeno

Josef Tuček  |  2. 4. 2024
Petr Baldrian vede Grantovou agenturu ČR – nejvýznamnější domácí instituci podporující základní výzkum s ročním rozpočtem 4,6 miliardy korun. Za...
Od krytí k uzavření rány

Od krytí k uzavření rány

Peter Gál, Robert Zajíček  |  2. 4. 2024
Popáleniny jsou v některých částech světa až třetí nejčastější příčinou neúmyslného zranění a úmrtí u malých dětí. Život výrazně ohrožují...
Česká seismologie na poloostrově Reykjanes

Česká seismologie na poloostrově Reykjanes s podporou

Jana Doubravová, Jakub Klicpera  |  2. 4. 2024
Island přitahuje návštěvníky nejen svou krásnou přírodou, ale také množstvím geologických zajímavostí, jako jsou horké prameny, gejzíry a aktivní...