Aktuální číslo:

2021/4

Téma měsíce:

Město

Partenogeneze a sex

(Ad „Kůrovci – miláčci evoluce“, Vesmír 82, 692, 2003/12)
 |  16. 2. 2004
 |  Vesmír 83, 65, 2004/2

V popularizačním tisku bývá častá formulace, že partenogeneze je nepohlavní, popř. „asexuální“ rozmnožování. Přitom i Panna Maria, která přivedla na svět Ježíška, je už verbálně definována jako žena, a jako taková je tedy sexuálně samicí. Je totiž nositelkou vajíčka (samičí pohlavní buňky) vzniklého ve vaječníku (samičí gonádě – pohlavní „žláze“). Na slovo „samičí“ je třeba opakovaně klást důraz. Vyvíji-li se zárodek budoucího života z vajíčka, jde vždy o pohlavní rozmnožování, lhostejno zda k rýhování došlo po vniknutí samčí pohlavní buňky, tedy po oplodnění vajíčka, nebo jestli samčí buňka do vajíčka nepronikla. V druhém případě hovoříme o partenogenezi (ř. parthenos – panna, genesis – zrození, původ), tedy vlastně o tom, že „panna porodila“.

V živočišné říši je partenogeneze častá, byť různě motivovaná. Velmi názorně to dokládají např. generace mšic, množících se partenogeneticky zvláště zjara, kdy tímto překotným množením (nezdržují se čekáním, až se „pan sameček“ uráčí) doslova zaplaví hostitelské rostliny, dokud jsou jejich pletiva měkká a šťavnatá… Existují ovšem i další situace různě evokované, kdy se zejména bezobratlí množí partenogeneticky, tedy zmíněnou reprodukcí, která probíhá bez samčího pohlaví. U kůrovců o tom zaujatě píše Jiří Hulcr: „Neuvěřitelně rozmanité je rozmnožování kůrovců, dokonce i nepohlavní množení se u nich vyvinulo v evoluci několikrát…“ (s. 692). Že nejde o náhodu, dokládá jeho další formulace (na s. 696 nahoře): „U některých kůrovců je pseudogamní pouze část populace, ostatní samice se množí sexuálně.“ Výrazem „sexuálně“ ve spojení s „ostatními samicemi“ dává autor najevo, že v otázkách pohlavního rozmnožování nemá zcela jasno. Podotýkám, že pseudogamie je partenogeneze, při níž samičky kladou neoplodněná vajíčka, přestože kopulovaly a byly „oplodněny“ – spermie pouze vyvolávají rýhování vajíček, aniž do nich pronikly. Sexuálně se tedy nemnoží „ostatní samice“, ale i ty pseudogamní.

Pozn. red.: Nesrovnalost se do jisté míry odvíjí od víceznačnosti slova sex, resp. sexus. Jako biol. termín samozřejmě označuje souhrn morfologických a fyziologických znaků, které mají přímý nebo nepřímý vztah k rozmnožování (jak upozorňuje pan prof. D. Povolný). Pro širokou veřejnost jsou to ale sexuální kontakty, „cesty lásky“, jak uvádí autor v jednom mezititulku.

Pavla Loucká

Ke stažení

O autorovi

Dalibor Povolný

Prof. Dr. Ing. Dalibor Povolný, DrSc., Dr. h. c. (*13. 11. 1924 v Třebíči, † 6. 11. 2004 v Brně) vystudoval Agronomickou fakultu Vysoké školy zemědělské a Hudební dramatickou konzervatoř, obojí v Brně. Na brněnské Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě se zabýval především aplikovanou a systematickou entomologií se speciálním zaměřením na makadlovky (drobné motýly) a mouchy masařky. Je autorem asi 350 původních vědeckých prací, řady monografií a několika set odborných článků. Objevil a popsal více než 250 druhů hmyzu. Z významnějších prací z poslední doby zmiňme alespoň rozsáhlou monografii palearktických makadlovek Iconographia tribus Gnorimoschemini (Lepidoptera, Gelechiidae) Regionis Palaearcticae (2002). Pro Vesmír napsal přes čtyřicet článků. V uplynulých zhruba deseti letech se věnoval mimo jiné intenzivnímu výzkumu masařek na Sicílii, jehož výsledkem bylo množství nových faunistických, zoogeografických a etologických poznatků včetně objevu několika nových druhů.

Doporučujeme

Spočítat to covidu

Spočítat to covidu

Martin Šmíd  |  5. 4. 2021
Představte si, že jste starosta středně velkého města a že ve vašem městě propukne epidemie. Musíte rozhodnout, co proti ní udělat. Na jedné...
Turbo-venkovy

Turbo-venkovy

Radan Haluzík  |  5. 4. 2021
Jak bude při současném tempu globalizace vypadat zapadlý venkov naší planety v budoucnosti, řekněme za čtvrt století? Ony vesničky ztracené vysoko...
Bublina českých dějin

Bublina českých dějin

Jan Urban  |  5. 4. 2021
„V otázkách tak důležitých může býti a jest zajisté stanovisko různé. Avšak domníváme se, že myšlenky právě projevené už pro svou přímosť a...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné