Aktuální číslo:

2024/5

Téma měsíce:

Čas

Obálka čísla

Od protézy k přeludu – Stelarc

 |  5. 11. 1998
 |  Vesmír 77, 658, 1998/11

Vystoupení Od protézy k přeludu, které proběhlo v září ve Veletržním paláci, představilo prvně v Praze australského multimediálního performera Stelarca. Prezentaci jeho akcí uvedlo pražské internetové centrum Terminal Bar v Soukenické ulici ve spolupráci se Sbírkou moderního umění Národní galerie.

Stelarc, který patří již dvacet let k nejslavnějším osobnostem akčního umění, se proslavil na konci 70. let, když jako jeden z prvních umělců začal ve své práci používat poznatky a nástroje vyspělých technologií, například robotiky, kybernetiky, medicínské praxe nebo z internetu a virtuální reality. Od prvních performancí, při nichž se nechával zavěsit do prostoru na háky upevněné na nahém těle, se soustředil na tělesnost: rozvíjel body art zviditelněním mozkových impulzů, tlukotu či fibrilace srdce, videodokumentací plic, žaludku i tlustého střeva. Vlastní tělo se mu stalo laboratoří, v níž elektronické protézy ovládané počítačovou technikou překračují hranice mezi organickým tvarem a strojem. Ve Veletržním paláci Stelarc promluvil o své fascinaci technikou a předvedl zde svou pažní protézu – Třetí ruku, ovládanou internetovým vyhledávačem a stimulací svalového systému. Stelarcův průzkum lidské tělesnosti a jeho zájem o alternativní estetické a technologické přístupy rozšiřují možnosti, jimiž současné umění poznává a reflektuje civilizaci na konci druhého tisíciletí. Jeho zhuštěné komentáře k vlastním akcím nejlépe naznačují, jaké obzory se prostřednictvím umělcových provokativních gest otvírají: „V naší době invaze technologie už nemá smysl chápat tělo pouze jako místo, k němuž se váže psychika a sociální aspekty bytí, ale spíše jako strukturu, kterou je potřeba sledovat a přizpůsobovat. V psychosociálním období je určujícím rysem tělo, které samo sebe obíhá a osvětluje jako objekt zkoumání a metafyzické kontemplace. Konfrontace s obrazem zastaralého těla, které je odkázáno na protézy informačních systémů, však způsobuje člověku trauma, takže tělo opouští svou subjektivitu a zvažuje nutnost nově projektovat své struktury. Důsledkem změny architektury těla je přizpůsobení a rozšířené vědomí světa.“

Stelarcovy sugestivní akce a tělesné skulptury diváky na první pohled zaujmou, z jeho komentářů ale brzy zjistí, že mu jde o novou definici lidstva: „Tělo, na němž přistává miniaturizování a biokompatibilní technologie, se stává postevolučním projektilem, který opouští starou formu, aby mohlo rozvíjet nové formy a funkce. Znamená to, že technologie už není jen přídavným zařízením, ale že se stává implantátem. To, co bylo kdysi obalem, se změnilo v součást těla. V roli nástroje technologie tříštila a odosobňovala zkušenost, jako komponent má potenciál otevřít cestu k posthistorické, transhumánní a mimozemské existenci lidstva. Evoluce končí tam, kde hostitelské tělo proniká technologie a nastupuje náhradní bytí, v němž dominuje umělá inteligence.“

Stelarc působí na Carnegie Mellon University jako profesor umění a robotové techniky. Jeho performance proběhly s velkou pozorností médií v mnoha světových metropolích. Akci s Třetí rukou umělec předvedl i v rámci letošní retrospektivní přehlídky akčního umění Out of actions, která byla na začátku roku zahájena v Los Angeles, v létě pokračovala ve vídeňském Uměleckoprůmyslovém muzeu (MAK) a v roce 1999 bude v Muzeu moderního umění v Barceloně a v Tokiu. Vystoupení ve Veletržním paláci předznamenává Stelarcovu performanci, která se v Praze uskuteční na začátku příštího roku.

Podzimní rovnodennost 1980

Sfoukni svou svíčku!

_ Vidím jak se třpytí hvězdy.

Sfoukni hvězdy!

_ Tamhle, blesk.

Vyloupni si oči!

_ Sladce šumí - srdce - vlny - oceán.

Utrhni si uši!

_ Cítím vůni medových řek, mléka a vína.

Uřízni si nos!

_ Polib mne, prosím.

Zavři hubu!

_ Moje kůže dýchá, dotýká se, mluví.

Stáhni si kůži!


Svaly, střeva, všechny tvé kosti

Visí vzhůru nohama

Homo sapiens sapiens


Na masném trhu

V megalopoli

Ve velkém století


Kolik

Bys zaplatil

Aby ti vrátili tělo?

NANAO SAKAKI: Výbor z tvorby, Pražská imaginace, Praha 1990

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Výtvarné umění

O autorovi

Věra Jirousová

 

Doporučujeme

Divocí kopytníci pečují o krajinu

Divocí kopytníci pečují o krajinu

Josef Matyáš  |  6. 5. 2024
Zubr, pratur a divoký kůň dokážou výborně udržovat rozsáhlé plochy krajiny. Vyplývá to z aktualizovaného dokumentu Metodika přirozené pastvy...
Relativistický čas – čas našeho světa

Relativistický čas – čas našeho světa

Pavel Krtouš  |  6. 5. 2024
„Někteří filozofové … se domnívají, že fyzika není schopna popsat nejzákladnější aspekty reality, a zavrhují ji proto jako zavádějící formu...
Čas na poslední kafe

Čas na poslední kafe uzamčeno

Tomáš Knedlík  |  6. 5. 2024
Kávu zbožňujeme pro její vůni a chuť, ale také pro její povzbuzující účinky. Omamná vůně kávy se uvolňuje při pražení, kdy vznikají těkavé...