Aktuální číslo:

2023/5

Téma měsíce:

Adaptace

Obálka čísla

Prevence zhoubného nádoru prsu v USA

Poštovní známka v kampani za vyléčení
 |  5. 8. 1997
 |  Vesmír 76, 455, 1997/8

Každé deváté ženě v USA je diagnostikován zhoubný novotvar mléčné žlázy. Každou hodinu onemocní více než 20 žen a asi 5 jich na tento nádor umírá, což představuje nejvyšší počet nově zjištěných případů a druhou nejvyšší úmrtnost na nádorová onemocnění u amerických žen. Řada dlouholetých klinických studii prokazuje až 30% snížení úmrtnosti při systematickém vyhledávání časných forem novotvaru, spočívajícím v klinickém vyšetřovaní prsů a mamografickém vyšetření.

I když dosud pouze asi 33 % z 56 milionů žen spadajících do národního programu vyhledávání časných forem nemoci mamografického vyšetření využívá, první úspěchy se již dostavily. Roku 1995 vydal Národní ústav pro výzkum rakoviny oficiální zprávu, že se úmrtnost na karcinom prsu v USA v letech 1989 až 1992 snížila o 4,7 %. Největší zásluhu na tom má včasná diagnostika novotvaru v terapeuticky plně zvládnutelném stadiu. Po Spojených státech je více než 11 000 mamografických center, pořádají se celospolečenské akce typu Be SMART! (Select Mammography As a Routine Test – zahrň mamografii mezi svá pravidelná vyšetření), využívají se mobilní mamografické jednotky, zvýšuje se informovanost věřejnosti ve snaze změnit vžitý názor o nevyhnutelném radikálním chirurgickém řešení a nevyléčitelnosti onemocnění.

Jednou z akcí oslovujících celou společnost bylo vydání poštovní známky s touto tematikou k 15. červnu 1996, kdy se konal ve Washingtonu „Národní běh za vyléčení“. Zároveň s během byla odstartována 4měsíční celonárodní kampaň za včasnou diagnostiku nejčastějšího zhoubného nádoru žen v USA. Kampaň podporovaly vládní i  nevládní organizace, sdělovací prostředky a četná zdravotnická zařízení, která provádějí odborné poradenství a mamografická vyšetření v mobilních jednotkách umístěných poblíž poštovních úřadů. Organizátoři kampaně doufají, že vydání známky pomůže zdůraznit důležitost včasné detekce a terapie novotvaru a stane se výzvou k akci nejen pro 184 000 amerických žen, jimž bude diagnostikována rakovina prsu letos, ale také pro muže, ženy a děti, které je mají rádi.

Známka zobrazuje ženskou postavu s růžovou stužkou na pravém rameni a jejím autorem je Tom Mann, který již r. 1993 navrhl známku obsahující rudou stužku – dnes celosvětově uznávaný symbol boje proti aidsu. Počítá se s vytištěním 1 milionu známek a na okraji každého archu obsahujícího 20 známek je uvedeno bezplatné telefonní číslo do Národního ústavu pro výzkum rakoviny, kde se poskytuje poradenství týkající se karcinomu prsu.

Spolu se známkou vydala Poštovní služba brožuru s příběhy žen, které díky včasné diagnóze přežily. Nevládní organizace zabývající se bojem proti tomuto nádoru smějí bezplatně používat obrázek ze známky i na trička, přívěsky, hrníčky a jiné propagační předměty a věří, že stejně jako rudá stužka u aidsu se stane růžová stužka symbolem úspěšného boje proti zhoubnému nádoru prsu.

Americký národní ozdravný program „Zdravý lid v r. 2000“ předpokládá do konce tisíciletí zvýšení účasti žen nad 50 let ve screeningovém mamografickém programu na 60 %, což by znamenalo minimálně 2% pokles úmrtnosti oproti r. 1990 a 900 zachráněných životů ročně. Dosavadní výsledky naznačují, že tento cíl je reálný.

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Medicína

O autorovi

Alexander M. Čelko

 

Doporučujeme

Evoluční adaptace

Evoluční adaptace

Jan Toman  |  2. 5. 2023
Adaptaci můžeme zařadit mezi centrální pojmy evoluční biologie. Stejně jako všechny zdánlivě jednoduché koncepty ovšem skrývá netušenou hloubku....
Metabolická flexibilita

Metabolická flexibilita uzamčeno

Jan Gojda, Michal Anděl  |  2. 5. 2023
Lidský organismus je adaptován na měnící se dostupnost a potřebu energetických substrátů.
Komu patří kultura?

Komu patří kultura?

Jaroslav Jiřík, Martin Soukup  |  2. 5. 2023
Získávání exotických předmětů, artefaktů či lidských ostatků bývalo mezi evropskými cestovateli, vědci a muzei běžné. Dnes narůstá snaha narovnat...