Aktuální číslo:

2024/4

Téma měsíce:

Obaly

Obálka čísla

Aréna

5. 12. 1996
 |  Vesmír 75, 697, 1996/12

dr. Jiří Grygar

Fyzikální ústav AV ČR

Praha, 20. září 1996

Vážený pane redaktore,

gratuluji Vám k vítězství v ARÉNĚ, kde jste uhájil prapor Vědy. Stala se mi však taková zvláštní věc, kterou si nedovedu vysvětlit - prostě taková "kazi ulaja". Asi nějakým omylem v softwaru, svazujícím jejich spojovou síť s naším standardní sítí INTERNET, jsme dostal e-mail, který mi určitě nepatří, ale týká se Vás. Je to taková choulostivá věc a jsme z toho opravdu zmaten. V příloze přikládám ten dopis a velice se omlouvám, že jsme si ho přečetl. Ani ve snu by mě totiž nenapadlo, že právě Vy... V každém případě Vám přeji šťastnou cestu a mnoho pěkných zážitků na Vaší dovolené.

S pozdravem

J.M.BloudilMinisterstvu pro správu Galaxie a její privatizaci

Věc: Hlášení o průběhu besedy ARÉNA

(ČT 1, 21:40, 18.09.1996 místního času)

Pokus o zakrytí našich aktivit se pozemšťanům opět nezdařil - ale tentokrát jsme měli opravdu namále. Pět odborníků je nám na stopě. Situaci zachránil svou znamenitou argumentací dr. J. Grygar a hlasování dopadlo poměrem 4987 ku 5036 ve prospěch naší neexistence.

Mimo jiné správně zdůraznil, že radiový průzkum CETI/SETI nenalezl žádnou stopu po našich komunikacích. Nelze než ocenit prozíravost naší Galaktické rady pro vysílání, když nařídila naprosté rádiové mlčení a přechod všech našich komunikací výhradně na neutrinový UFONET. Připomínám, že již v roce 1902 jsme jako první upozornil Galaktickou radu na podezřelé hokusy pozemšťanů Hertze, Popova a Marciniho.

Konečně se tu instalovali celoplanetární síť INTERNET, ve které však mají naštěstí takový chaos, že nebylo problémem napojit na ni náš neutrinový UFONET, aniž si toho pozemšťané všimli. Tím ušetříme ročně na astrálních telekomunikačních poplatcích nejméně 5 milionů UFD, které můžeme využít na další uměleckou tvorbu ve zdejších obilninách, a tudíž je také zahrnout do dopočitatelných daňových položek. V této věci nám rovněž dr. J. Grygar skvěle nahrál, když pozemšťany přesvědčil, že bychom nikdy nevydali takové peníze, abychom si tu dělali malůvky po lučinách event. po skalinách. Říkal, to tak přesvědčivě, že jsme pojal podezření, že mu snad při podepisování závazku zapomněli dát přečíst naše daňové předpisy.

Vzhledem k jeho mimořádným zásluhám o naše zakonspirování navrhuji tomuto spolehlivému agentovi (evid.čís. JG 007) vyslovit pochvalu před roztočeným talířem. Navíc mu udělit mimořádnou dovolenou d fakultativním poznávacím výletem, buď někam do oblasti kvazarů, anebo přímo do černé díry - ještě tam nebyl, ale moc rádo tom píše - tak ať vidí, jak je to doopravdy - ten se bude divit!

Termín jeho odletu stanovuji na 3. října večer - bezprostředně po přednášce o nedůvěryhodnosti důkazů ve věci mimozemských civilizací, kterou prosloví v Klubu skeptiků.

Létající talíř hluboký bude přistaven na dvorku Akademie věd - tam si ho určitě nikdo nevšimne.

št. kpt. Uf-Uf-Ufoun, v.r.

velitel odloučené roty, Země u Slunce

PSČ: 430 912 081

Pozn. red.: Kopii dopisu jsme získali začátkem října. Pokoušeli jsme se s členem redakční rady Vesmíru RNDr. J. Grygarem spojit, mj. i proto, že 8, října se konala pravidelná schůzka redakční rady Vesmíru. Na naše elektronické dopisy v síti INTERNET jsme bohužel do uzávěrky časopisu neobdrželi odpověď. Nezbývá nám tedy než připustit, že není vyloučeno, že Jiří Grygar mimořádnou dovolenou v říjnu opravdu nastoupil. Z ryze v vědeckého stanoviska však z toho, že neumíme dokázat , že nebyl ve vzdálené oblasti Galaxie, nevyplývá vůbec nic. Přidržovali bychom se hypotézy sice mediálně méně přitažlivé, ale pravděpodobnější: neodpovídal prostě proto, že trávil svůj čas např. na Slovensku.

Vzhledem k tomu, že se v českých zemích nekontrolovatelně množí případy podvádění u zkoušek, dovolujeme si upozornit pedagogy na nejčastější způsoby. Zároveň žádáme o spolupráci při nekompromisním sankcionování takového chování.

V současné době převládá ve vedení fakulty názor, že provozovatelé tohoto "sportu" na fakultu nepatří. Důvodem k vyloučení ze studia by měl být i jeden jediný případ podvodu. První metoda: "Smím si odskočit na záchod?" Na záchodě již čekají přátelé a studijní materiály nápomocné briskně dořešit problematické otázky. Učitelé většinou doslovné citace z knih hodnotí mimořádně kladně.

Druhá metoda - vstup nezúčastněných osob do zkušební místnosti za účelem "popřání hodně štěstí" ("passing by and wishing good luck"). Tyto osoby při potřesení rukou předají moták s odpověďmi na otázky, které předtím vynesl stejnou cestou předchozí gratulant, popř. které zůstaly na toaletě.

Třetí, poměrně nejrafinovanější způsob - tzv. "selhání na první pokus". První termín je obětován, ale opři výběru otázek se jich vytáhne dvojnásobný počet, část se vrátí a část ukradne, neboť nikdo nedělá průběžně inventuru otázek v obálce. Pro druhý termín se pečlivě vypracují ony ukradené otázky a ty se pak prezentují záměnou za nově vytažené. To umožňuje úspěch dalšímu uchazeči, kterému se postoupí ony nově vytažené, takže trojice stále nových otázek šíří dobro řetězovým způsobem.

Další metodou jsou taháky vzniklé zmenšením (okopírováním) kapitol či celé knihy. Máta-li ještě další zkušenosti, rádi je zde zveřejníme.

Přečetli jsme ve Vita Nostra Service č. 4/96

zer

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Astronomie a kosmologie

Doporučujeme

Přírodovědec v ekosystému vědní politiky

Přírodovědec v ekosystému vědní politiky uzamčeno

Josef Tuček  |  2. 4. 2024
Petr Baldrian vede Grantovou agenturu ČR – nejvýznamnější domácí instituci podporující základní výzkum s ročním rozpočtem 4,6 miliardy korun. Za...
Od krytí k uzavření rány

Od krytí k uzavření rány

Peter Gál, Robert Zajíček  |  2. 4. 2024
Popáleniny jsou v některých částech světa až třetí nejčastější příčinou neúmyslného zranění a úmrtí u malých dětí. Život výrazně ohrožují...
Česká seismologie na poloostrově Reykjanes

Česká seismologie na poloostrově Reykjanes

Jana Doubravová, Jakub Klicpera  |  2. 4. 2024
Island přitahuje návštěvníky nejen svou krásnou přírodou, ale také množstvím geologických zajímavostí, jako jsou horké prameny, gejzíry a aktivní...