Aktuální číslo:

2017/12

Téma měsíce:

Kontakty

O čem psal Vesmír před lety

5. 6. 1995
 |  Vesmír 74, 358, 1995/6

Kolik jest druhů hmyzu? Na otázku tuto sestavena jsou v entomologických zprávách data s odpověďmi různých autorů. Tak slavný Alexandr v. Humboldt páčil počet druhů hmyzových na 150 – 170.000; od těch dob postupně se zvětšovala tato číslice, až dostoupila 2,000.000, avšak dle C. V. Rileye soudě, měl by počet ten být až pateronásobný, tak že všech druhů hmyzových bylo by bezmála deset milionů! -až-

Vesmír 1. června 1895, str. 190

Observatoř v Arguipě. Velký vědecký význam má meteorologická stanice, zřízená na vrcholi hory El Misti ve výši 19.300 stop professorem Baileyem z Harvardské univerzity v Cambridge ve státě Massachussets. Již roku 1892 předčila Harvardská universita všechny jiné podniky tohoto druhu, zřízením pozorovací stanice na svahu hory Charcheni ve výši 17.000 stop nad mořem. Prof. Pickering, jenž byl tehdáž ředitelem observatoře v Agruipě zřízené toutéž universitou, netušil, že rok na to mohutný Misti, jenž tehdáž byl považován za nedostupný, bude na svém vrcholu opatřen meteorologickou stanicí. Příkré svahy této velkolepé sopky se sráznými stěnami, zejicími propastmi a nekonečnými plochami jemného vulaknického písku, vyžádaly si již četné oběti. V srpnu r. 1893 učiněn pokus obejíti pohoří. Pomocí dalekohledů a četných fotografických snímků shledáno, že se strany severovýchodní lze se dostati na vrchol Misti a že tam mohou dostoupiti i mezkové. Ve výši 16.000 stop nad mořem vystavena byla kamenná chýže, odkud musela býti zřizována stezka na vrchol hory. Dne 27. dostal se prof. Solon T. Bailey, provázen jedním asistentem a několika Indiany na dvou mezcích nahoru. Ačkoli stezka vystupování usnadňovala, byla zvířata následkem ohromné výše tak schvácena, že konečně mohla již učiniti jen dvacet kroků, načež musili na delší dobu zastaviti a zotavovati se. Až dosud považováno za nemožné užíti mezků v takovýchto výškách. Dle dřívějších zkušeností byla zvířata ve výši 17.000 stop úplně ke službě neschopna; jen jedna výjimka byla známa, kde Mr. A. E. Douglas od Harvardské observatoře dosáhl s nimi výšky 18.000 stop. Výprava, jež 12. října podnikla další vystoupení, čítala 3 členy observatoře, 12 Indianů a třináct mezků a úkolem jejím bylo dopraviti na vrchol hory součástky budov, přístrojů, zásoby atd. a zříditi pak stanici k meteorologickému pozorování. Vystoupení na vrchol a zařízení observatoře dálo se za velkých obtíží. Stanice sestává ze dvou budov, jedna složí k uložení a postavení přístrojů, druhá jako obydlí pro pozorovatele, kteří se budou pokoušet dostati se tam třikráte měsíčně. Přístroje, barografy, thermografy, maximální a minimální teploměry atd. jsou samočinné. Nebývá sice možno podnikati pravidelné cesty na Misti po celý rok, za doby deštů klesají mraky hluboko a na vrcholu panují prudké sněhové bouře, avšak pozorování v ostatní části roku hojně odškodňují za značný ten náklad času, peněz a energie, jehož bylo třeba ke zřízení stanice v takové výši. r.

Vesmír 1. června 1895, str. 190

RUBRIKA: Vertikála

Doporučujeme

Přemýšlej, než začneš kreslit

Přemýšlej, než začneš kreslit

Ondřej Vrtiška  |  4. 12. 2017
Nástup počítačů, geografických informačních systémů a velkých dat proměnil tvorbu map k nepoznání. Přesto stále platí, že bez znalosti základů...
Tajemná „Boží země“ Punt

Tajemná „Boží země“ Punt uzamčeno

Břetislav Vachala  |  4. 12. 2017
Mnoho vzácného zboží starověkého Egypta pocházelo z tajemného Puntu, kam Egypťané pořádali časté obchodní výpravy. Odkud jejich expedice...
Hmyz jako dokonalý létací stroj

Hmyz jako dokonalý létací stroj

Rudolf Dvořák  |  4. 12. 2017
Hmyz patří k nejdokonalejším a nejstarším letcům naší planety. Jeho letové schopnosti se vyvíjely přes 300 milionů let a předčí dovednosti všech...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné