Technické vědy

Jak zmanipulovat vzpomínku

Jak zmanipulovat vzpomínku uzamčeno

Josef Šlerka | 6. 11. 2017 | Vesmír 96, 630, 2017/11

Bránit se vlivu propagandy může být podobně těžké jako odmítat působení optického klamu. Zkuste si obrázek s čarami o kousek níže. Jde o známou...

1 000 000

Ondřej Vrtiška | 6. 11. 2017 | Vesmír 96, 614, 2017/11

Milion dolarů, tedy přibližně 22 milionů korun, získala Fakulta strojní ČVUT jako dar od svého absolventa, Čechoameričana Thomase Morela....

Šesté smysly

Vědomí limitů vlastního těla nás od využívání mimořádných schopností jiných živočichů přivedlo k technickým prostředkům, nahrazujícím naše...

Zachytávání a ukládání CO<sub>2</sub>

Zachytávání a ukládání CO2 uzamčeno

Vít Hladík, Petr Maděra | 1. 9. 2017 | Vesmír 96, 498, 2017/9

Metoda CCS (CO2 Capture and Storage – zachytávání a ukládání CO2) v našich podmínkách může přispět ke snížení emisí oxidu...

Jak ochočit teplo a chlad?

Jak ochočit teplo a chlad? uzamčeno

Magdalena Bendová | 1. 9. 2017 | Vesmír 96, 492, 2017/9

V přírodě lze nalézt dostatek zdrojů energie, a dnešní výzkum se kromě jiného zaměřuje na to, jak je využít ještě lépe. Nové materiály a postupy...

Nová role tenkých vrstev ve fotovoltaice

Nová role tenkých vrstev ve fotovoltaice uzamčeno

Antonín Fejfar | 1. 9. 2017 | Vesmír 96, 490, 2017/9

 Lidstvo je postaveno před úkol přejít od klasických fosilních paliv k obnovitelným zdrojům energie. Mezi možnými cestami k uskutečnění této změny...

Číselná hra s nejistotou

Číselná hra s nejistotou uzamčeno

Ivan Boháček, Ondřej Vrtiška | 1. 9. 2017 | Vesmír 96, 488, 2017/9

 Problémy energetiky pramení mimo jiné z nákladnosti infrastruktury, která se buduje postupně a na poměrně dlouhou dobu. S důsledky dnešních...

Veřejnost, vědci, energetika a klima

Veřejnost, vědci, energetika a klima

Ivan Boháček | 1. 9. 2017 | Vesmír 96, 467, 2017/9

Zatímco 87 % vědců se domnívá, že klimatické změny jsou z velké části způsobeny lidskou činností, ve veřejnosti stejný názor zastává pouze 50 %...

Tajemné písmeno

Jan Matys, Tomáš Tyc | 1. 9. 2017 | Vesmír 96, 469, 2017/9

Staré wolframové žárovky měly rovné wolframové vlákno vedené „cikcak“ přes několik závěsů. Stočením vlákna do spirály se zvyšuje účinnost žárovky –...

Ke kořenům jaderné energetiky

Ke kořenům jaderné energetiky

Jan Uhlíř | 1. 9. 2017 | Vesmír 96, 494, 2017/9

Snahy o zvýšení bezpečnosti jaderných elektráren enormně zvyšují investiční náklady. výzkum spojený s uvažovanými jadernými reaktory 4. generace je...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné