Technické vědy

Nanosvět, v němž je sekunda téměř věčností

Nanosvět, v němž je sekunda téměř věčností s podporou

Naděžda Pizúrová, Roman Gröger | 6. 5. 2024 | Vesmír 103, 292, 2024/5

V nanosvětě, v němž se plně projevují podivuhodné efekty kvantové fyziky, se spolu se zmenšováním objektů zkracuje i čas probíhajících dějů....

Recyklace vyhořelého jaderného paliva

Ivan Boháček | 2. 4. 2024 | Vesmír 103, 198, 2024/4

Jaderná energetika má v řadě států významnou roli při dekarbonizaci energetiky. Nepřekvapuje tedy, že se investuje do technologií souvisejících s...

Když byl asfalt novinka

Když byl asfalt novinka

Marek Janáč | 2. 4. 2024 | Vesmír 103, 243, 2024/4

1874: Asfaltovati silnice jest mnohem prospěšnější než dlážditi je kamenem; neboť dlažba kamenná vyžaduje věčně opravy. V amerických velkých...

Jak to bude?

Jak to bude?

Ondřej Vrtiška | 4. 3. 2024 | Vesmír 103, 123, 2024/3

Titulek tohoto krátkého textu sice navazuje na titulek rozhovoru s Klárou Hlouchovou o vzniku života (s. 134), ale neptá se na budoucí evoluci...

Cesta k udržitelné mobilitě

Cesta k udržitelné mobilitě uzamčeno

Vojtěch Máca | 4. 3. 2024 | Vesmír 103, 138, 2024/3

Podíl elektromobilů na celkovém počtu nově registrovaných automobilů postupně roste, loni se v EU přiblížil patnácti procentům. Jednotlivé země...

Elektromobil není jen auto

Elektromobil není jen auto uzamčeno

Petr Baxant | 4. 3. 2024 | Vesmír 103, 142, 2024/3

Elektromobily nejsou nic nového pod sluncem, ale teprve v posledních letech se začínají prosazovat ve velkém – mimo jiné díky technologickým...

Otazníky kolem elektromobilů

Otazníky kolem elektromobilů uzamčeno

Jan Macek, Josef Morkus | 4. 3. 2024 | Vesmír 103, 146, 2024/3

Elektromobil má některé podstatné výhody. Ale samotné vozidlo je jen jednou ze součástí komplexního systému mobility s environmentálními dopady a...

Hledání rovnováhy

Hledání rovnováhy uzamčeno

Ivan Boháček | 4. 3. 2024 | Vesmír 103, 151, 2024/3

„Nerovnoměrné globální rozmístění ložisek nerostných surovin obsahujících kritické kovy i míst jejich produkce by se mohlo stát geopolitickým...

Uhlíková nanovlákna z CO<sub>2</sub>

Uhlíková nanovlákna z CO2</sub>

Ondřej Vrtiška | 5. 2. 2024 | Vesmír 103, 69, 2024/2

Maj í-li někdy v budoucnu uspět snahy zachytávat a ukládat ve velkém oxid uhličitý, je třeba vymyslet, jak uhlík stabilizovat. Jednou z možností...

Jak nám může umělá inteligence lhát

Jak nám může umělá inteligence lhát uzamčeno

Josef Šlerka | 5. 2. 2024 | Vesmír 103, 87, 2024/2

Na první pohled by otázka, zda umělá inteligence může lhát, mohla znít bizarně. Schopnost lhaní připisujeme lidem. Ale i výstupy chatbota ChatGPT...