Ferus Martin

RNDr. Marti n Ferus, Ph.D., (*1983) vystudoval fyzikální a environmentální chemii na UK v Praze. V Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR se věnuje experimentální aplikaci spektroskopie v materiálové chemii, detekci, analýze či vývoji vysoce výkonných pevnolátkových zdrojů světla. Hlavním tématem jeho výzkumů je nicméně kosmochemie se zaměřením na chemickou evoluci biomolekul a jejich prekurzorů během formování a vývoje planet. Obdržel Prémii Otto Wichterleho a ceny Hlávkovy nadace a Učené společnosti ČR.

Počet článků: 5

Skleníkové peklo na Venuši a šance na život

1. 11. 2021  |  Vesmír 100, 705, 2021/11
Byla Venuše už od svého zrození horkým peklem? Co když ještě donedávna překypovala životem a z modrého, Zemi podobného drahokamu ji ve žhnoucí pec...
 

Pohled astrochemieuzamčeno

2. 5. 2018  |  Vesmír 97, 272, 2018/5
Jan Špaček popisuje život jako uměle vytvořenou kategorii, která nemá jiné než kulturně-historické opodstatnění.
 

Preludium o sopkách, bombardování Země a formamiduuzamčeno

8. 3. 2018  |  Vesmír 97, 140, 2018/3
Při úvahách o vzniku života si vědci kladou celou řadu otázek, na něž dosud nelze jednoznačně odpovědět. Kde se formoval, jaké jsou jeho stavební...
 

Ozvěny životauzamčeno

6. 11. 2017  |  Vesmír 96, 646, 2017/11
Obří antény observatoří jako ALMA většinou nenaslouchají potenciální rádiové komunikaci mimozemšťanů, přesto jednou snad objeví známky života v...
 

Jsme opravdu sami?

8. 10. 2017
Ačkoli v to mnozí doufali, metan nalezený na Marsu nesignalizuje přítomnost života.