mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Adamovič Jiří

Mgr. Jiří Adamovič, CSc. (*1965) vystudoval geologii na Přírodovědecké fakultě UK. V Geologickém ústavu AV CR v Praze se zabývá geologií sedimentárních pánví.

Počet článků: 4

Kronika deseti milionů let v historii Zeměuzamčeno

2. 11. 2020  |  Vesmír 99, 648, 2020/11
Mezi evropskými pískovcovými oblastmi vyniká Českosaské Švýcarsko nejen impozantností skalních stěn, ale i zastiženým stratigrafickým rozsahem....
 

Hranice zvaná lužický zlomuzamčeno

2. 11. 2020  |  Vesmír 99, 650, 2020/11
Po ukončení mělkomořské sedimentace ještě zesílil tlak od postupující africké desky (viz Kronika deseti milionů let v historii Země). Při severním...
 

Skály věčně živéuzamčeno

2. 11. 2020  |  Vesmír 99, 653, 2020/11
Vývoj klimatu posledních desetiletí s sebou přináší zvýšenou frekvenci mimořádných klimatických událostí, jako jsou dlouhá období sucha střídající...
 

Kamenná slunce

30. 3. 2015  |  Vesmír 94, 209, 2015/4
V Risanském zálivu v Černé Hoře jsou ve skaliscích u silnice skvěle vyvinutá kamenná slunce. Daleko větší a početnější než ta v národní přírodní...