i

Aktuální číslo:

2021/9

Téma měsíce:

Vzdělávání

Hranice zvaná lužický zlom

 |  2. 11. 2020
 |  Vesmír 99, 650, 2020/11

Po ukončení mělkomořské sedimentace ještě zesílil tlak od postupující africké desky (viz Kronika deseti milionů let v historii Země). Při severním okraji české křídové pánve vznikl lužický zlom, podél něhož se severní kra vyzdvihla a nasunula se 4 kilometry přes kru jižní. Lužický zlom je dobře patrný i v dnešním reliéfu. Žulové horniny na severu tvoří jen mírně zvlněný reliéf a kontrastují s hluboko rozbrázděným pískovcovým reliéfem na jihu. Do zlomového pásma byly od severu „vtaženy“ i kry složené z hornin jurského stáří. Vápence a dolomity z největší takové kry byly v minulosti těženy východně od Doubice (dnes Přírodní rezervace Vápenka). V raných fázích formování lužického zlomu způsobilo tektonické napětí rozevírání puklin ve směru severovýchod–jihozápad. Do těchto puklin proniklo magma a dalo vzniknout až několik kilometrů dlouhým žilám ultramafických vyvřelin ze skupiny polzenitů. Jako příklad tohoto procesu může sloužit žíla Zeughausgang u Hinterhermsdorfu nebo žíla Čínské zdi u Jetřichovic. Tektonické procesy ze závěru křídy tak vedly k významnému zvýšení geodiverzity na území obou národních parků, kde jsou na vápence i žilné vyvřeliny vázána specifická, botanicky pestrá stanoviště.

Nyní vidíte 51 % článku. Co dál:

Jsem předplatitel, mám plný přístup
Jsem návštěvník
Chci si přečíst celé číslo
Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru. Více o předplatném
OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Geologie
RUBRIKA: Glosy

O autorovi

Jiří Adamovič

Mgr. Jiří Adamovič, CSc. (*1965) vystudoval geologii na Přírodovědecké fakultě UK. V Geologickém ústavu AV CR v Praze se zabývá geologií sedimentárních pánví.

Doporučujeme

Záhada zhasínající hvězdy vyřešena

Záhada zhasínající hvězdy vyřešena

Záhada velkého pohasnutí Betelgeuze (Vesmír 100, 106, 2021/2) se zdá být více méně rozřešena. Důležitým klíčem byla pozorování povrchu hvězdy...
Převrácená výuka a nová role učitele

Převrácená výuka a nová role učitele

Zdeněk Hurák  |  6. 9. 2021
Co je a co určitě není převrácená výuka? Jaké jsou její cíle? Pokusím se vyvrátit několik oblíbených mýtů a nabídnu vlastní učitelské zkušenosti...
O myších (v podzemí) a lidech

O myších (v podzemí) a lidech uzamčeno

Radim Šumbera  |  6. 9. 2021
Čtenář dobrodružné literatury ví, že pro člověka a jeho žaludek byla důležitá velká zvířata, zejména savci. Vzpomeňme na lovce mamutů, indiány a...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné