mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Květena útvaru kamenouhelného

Seznam článků v seriálu - Počet: 3

1. díl

Příspěvky k seznání poměrů a květeny útvaru kamenouhelného v Čechách
Ot. Feistmantl  |  Vesmír 1, 30, 1871/4

Pánové! Budiž mi dovoleno, bych Vás v dnešním slavnostním shromáždění obeznámil s poměry a květenou útvaru, jenž nejenom vědeckou nýbrž i...
 
2. díl

Příspěvky k seznání poměrů a květeny útvaru kamenouhelného v Čechách,
Ot. Feistmantl  |  Vesmír 1, 37, 1871/5

(Pokračování z Vesmíru 1, 30, 1871/4) Co do zevnější podoby vyznačují se hlavně vidličnatým se rozkládáním větví, právě jak plavuně dosud žijící,...
 
3. díl

Příspěvky k seznání poměrů a květeny útvaru kamenouhelného v Čechách,
Ot. Feistmantl  |  Vesmír 1, 48, 1871/6

(Dodatek z Vesmíru 1, 37, 1871/5) Nyní zbývá nám ještě promluviti o zachování rostliných otisků zkamenělých. Dle dosavádní zkušenosti lze tu...