mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Geneticky modifikované organizmy

Seznam článků v seriálu - Počet: 3

1. díl

Geneticky modifikované organizmy
Ivan Hrdý  |  5. 11. 2002  |  Vesmír 81, 636, 2002/11

Připomeňme: Dosud nejčastějšími vlastnostmi zabudovanými do transgenních rostlin jsou odolnost k hmyzu, tolerance k herbicidům, oddálené zrání plodů...
 
2. díl

Geneticky modifikované organismy
Ivan Hrdý  |  1. 1. 2003  |  Vesmír 82, 23, 2003/1

Na začátku byl dichlordifenyltrichlorethan (DDT) a dnes je tu Bt-kukuřice. Environmentalisti i biotechnologové ustrnou: Jak mohu srovnávat...
 
3. díl

Geneticky modifikované organismy
Ivan Hrdý  |  5. 3. 2003  |  Vesmír 82, 146, 2003/3

Transgenní hmyzuvzdorný chmel zatím není na obzoru, ale historie ochrany chmele proti klíčovému škůdci, mšici chmelové (Phorodon humuli), může být...