mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024
i

Aktuální číslo:

2024/2

Téma měsíce:

Faleš

Obálka čísla

Uhlíková nanovlákna z CO2

 |  5. 2. 2024
 |  Vesmír 103, 69, 2024/2

Maj í-li někdy v budoucnu uspět snahy zachytávat a ukládat ve velkém oxid uhličitý, je třeba vymyslet, jak uhlík stabilizovat. Jednou z možností jsou uhlíková nanovlákna s řadou praktických využití. Jenže termokatalýza vyžaduje teploty přes 1000 °C a elektrokatalýza je málo efektivní. Nový přístup obě metody kombinuje. Nejprve za přítomnosti palladia dochází k elektrolýze CO2 a vody za vzniku CO a dále využitelného vodíku. Následuje termokatalýza (při snadněji dosažitelných teplotách 370–450 °C a za normálního tlaku), přičemž slitina železa a kobaltu pomáhá rozrušit vazby mezi uhlíkem a kyslíkem, kovový kobalt poté katalyzuje vznik vazeb mezi atomy uhlíku a tvorbu nanovláken.

 Xie Z. et al.: Nature Catalysis, 2024, DOI: 10.1038/s41929-023-01085-1

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Technické vědy

O autorovi

Ondřej Vrtiška

Mgr. Ondřej Vrtiška (*1976) je původním vzděláním biolog se specializací na hydrobiologii (PřF UK), utekl z oborů žurnalistika a kulturní antropologie (obojí FSV UK). Od r. 2001 pracuje jako vědecký novinář, na téma „věda v médiích“ přednáší pro vědce i pro laickou veřejnost. Z úžasu nevycházející pozorovatel memetické vichřice. Občas napíná plachty, občas staví větrolam.
Vrtiška Ondřej

Doporučujeme

Pravá faleš, nebo falešná pravda

Pravá faleš, nebo falešná pravda uzamčeno

Halina Šimková, Jan Strojil  |  5. 2. 2024
Žádná společnost na světě nemá tolik prostředků či energie, aby dokázala efektivně bojovat proti všem podezřením z ohrožení. Používáme proto...
Koho balamutí tořiče

Koho balamutí tořiče uzamčeno

Jiří Sádlo  |  5. 2. 2024
Vstavačovité tořiče, rod Ophrys, jsou hodně složité a osobité. Dlouho se ví a říká, že klamou své hmyzí opylovače. Méně se připouští, že...
20 let s grafenem

20 let s grafenem uzamčeno

Jan Kunc  |  5. 2. 2024
Grafen, dvoudimenzionální alotrop uhlíku, vyvolal velkou vlnu pozornosti v roce 2004. Jak se tento význačný vědecký směr formoval, jaké byly jeho...