mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024
i

Aktuální číslo:

2024/2

Téma měsíce:

Faleš

Obálka čísla

Nežer mě, sousede

 |  29. 5. 2023
 |  Vesmír 102, 306, 2023/6

Saranče stěhovavá (Locusta migratoria) je za normálních okolností mírumilovný hmyz. Pokud se ale díky dostatku potravy začne populace zahušťovat, vzájemný kontakt vede ke zvýšení hladin serotoninu a dopaminu v mozku, k většímu apetitu a v migrujícím hejnu se dokonce začnou projevovat kanibalistické tendence. Nymfy v takové situaci začnou produkovat feromon fenylacetonitril, který ostatní sarančata od kanibalismu odrazuje. Experiment prokázal, že riziko kanibalismu lze uměle zvýšit jak vypnutím genu pro produkci tohoto feromonu, tak zablokováním čichového receptoru pro něj. Protože se jedná o důležitou součást ekologie sarančí, mohla by tudy vést cesta ke kontrole migrujících hejn ohrožujících úrodu.

Chang H. et al.: Science, 2023, DOI: 10.1126/science.ade6155

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Entomologie

O autorovi

Ondřej Vrtiška

Mgr. Ondřej Vrtiška (*1976) je původním vzděláním biolog se specializací na hydrobiologii (PřF UK), utekl z oborů žurnalistika a kulturní antropologie (obojí FSV UK). Od r. 2001 pracuje jako vědecký novinář, na téma „věda v médiích“ přednáší pro vědce i pro laickou veřejnost. Z úžasu nevycházející pozorovatel memetické vichřice. Občas napíná plachty, občas staví větrolam.
Vrtiška Ondřej

Doporučujeme

Pravá faleš, nebo falešná pravda

Pravá faleš, nebo falešná pravda uzamčeno

Halina Šimková, Jan Strojil  |  5. 2. 2024
Žádná společnost na světě nemá tolik prostředků či energie, aby dokázala efektivně bojovat proti všem podezřením z ohrožení. Používáme proto...
Koho balamutí tořiče

Koho balamutí tořiče uzamčeno

Jiří Sádlo  |  5. 2. 2024
Vstavačovité tořiče, rod Ophrys, jsou hodně složité a osobité. Dlouho se ví a říká, že klamou své hmyzí opylovače. Méně se připouští, že...
20 let s grafenem

20 let s grafenem uzamčeno

Jan Kunc  |  5. 2. 2024
Grafen, dvoudimenzionální alotrop uhlíku, vyvolal velkou vlnu pozornosti v roce 2004. Jak se tento význačný vědecký směr formoval, jaké byly jeho...