Aktuální číslo:

2023/3

Téma měsíce:

Růst

Koukejte

 |  6. 3. 2023
 |  Vesmír 102, 176, 2023/3

Koukej, co umím. Koukej se, co umím. Sloveso koukat a jeho dokonavý protějšek kouknout jsou jedněmi z mála českých sloves, u nichž se varianta se se a bez se liší jen v detailech. Nebo spíš v konkrétních funkcích. V konstrukci koukej padat už totiž koukej nefunguje jako původní sloveso a ve větách jako z toho koukají akorát problémy jde zase o ustálený přenesený význam. V obou případech by použití se bylo dost překvapivé. Ve většině užití ve smyslu „dívání se“ je to ale jedno.

V mluvnicích se setkáme s rozdělením na slovesa striktně nezvratná, slovesa striktně zvratná a na slovesa, která mezi těmito dvěma přístavy putují. Některá z nich, třeba dát si nebo zřítit se, si cestují natolik svévolně, že se ani nejsebevědomějším lingvistkám a lingvistům pranic nechce rozhodovat, co je to se/si u nich zač. Mimo školský systém a naštěstí většinou ani v něm nikdo nemusí dát hlavu na špalek za to, jestli má se např. u smířit se nebo zhroutit se platnost zájmena, nebo se už neochvějně přidružilo ke slovesu, a je tedy spíš jakýmsi prázdným formantem signalizujícím jeho zvratnost.

Jako rodilí mluvčí zacházíme se se/si intuitivně, na základě zvyku a analogií. Můžeme se maximálně tak rozcházet v tom, jestli zhubneme, nebo zhubneme se, jestli ztloustneme, nebo ztloustneme se. Zprostředkovat tuto dovednost nerodilým mluvčím češtiny už ale tak snadné není. Schválně, kdy byste použili, že to vygooglíte, a kdy to, že si to vygooglíte? A proč je v češtině zbláznit se, ale zešílet? Toto pro žádného cizince, a to ani pro Slovany, prostě není samozřejmé. Spletité téma to není jen pro nerodilé mluvčí, ale i pro mluvčí rodilé, pokud by to měli jako laici vysvětlit. Nechtějme proto po dětech v hodinách češtiny zavírat migrující se/si do přístavů.

Netvrdím, že nemáme kritéria, podle nichž funkci se/si klasifikovat. Máme, je to třeba valence sloves (zmínit něco × zmínit se o něčem), možnost substituce (přát někomu něco × přát si něco) nebo způsob utvoření (blázenzbláznit se, šíletzešílet). Ale mnohde by stačilo jen pozorovat, kam proud částečku se/si unáší. Žasnout, ohledávat, ale nehodnotit. To je totiž dobrá strategie nejen v životě, ale i ve vědě.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Lingvistika

O autorovi

Hana Dufková

Mgr. Hana Prokšová, Ph.D., (*1986) vystudovala český jazyk a literaturu a estetiku na FF UK. Pracuje v Ústavu českého jazyka a teorie komunikace FF UK, devět let pracovala v oddělení jazykové kultury Ústavu pro jazyk český AV ČR, jako externí revizorka spolupracuje s Cermatem. Zabývá se didaktikou jazyka a popularizací vědy, zajímá ji jazyková změna a český znakový jazyk. Aktuálně je na rodičovské dovolené a paběrky sil věnuje tvorbě výukových materiálů, učebnice a popularizačnímu twitterovému účtu @lingvojazyce. Přestala věřit v to, že se jazyk dá a má dát usměrnit. Jednou by ráda vařila pivo a pečovala o seniory.

Doporučujeme

Čmeláci mají tradice a kulturu

Čmeláci mají tradice a kulturu audiovideo

Jaroslav Petr  |  16. 3. 2023
Vědci byli přesvědčeni, že sociální hmyz, jako jsou včely, mravenci nebo čmeláci, mají většinu svého chování vrozenou. Nyní zjistili, že čmeláci...
Svět, který není

Svět, který není

Ondřej Vrtiška  |  6. 3. 2023
Obrázek šestiprsté ruky na obálce tohoto čísla nenamaloval člověk. Není to ani obtisk skutečné lidské dlaně, které bychom v počítači domalovali...
Velký zázrak a tajemství růstu

Velký zázrak a tajemství růstu

Daniela Zemková  |  6. 3. 2023
Růstový vzorec člověka je jedinečný: mezi období rychlého růstu po narození a v pubertě je vloženo dlouhé období pomalého růstu – naše dětství.

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné