Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024
i

Aktuální číslo:

2024/7

Téma měsíce:

Čich

Obálka čísla

Rejdiště pravěkých „šílenců“

 |  11. 7. 2022
 |  Vesmír 101, 494, 2022/7

Tajemno a nepochopitelno vždy lákaly. Do povědomí se zapsaly egyptské pyramidy, sochy na Velikonočním ostrově, umělé ostrovy na Ponape v Tichomoří či navršený pahorek Sillbury Hill v Anglii, neukrývající žádný hrob. Obří terénní zásahy sociokultovního významu, kam všechny tyto památky spadají, máme ovšem i u nás. Skryty ve stínech Krumlovského lesa (obr. 9) leží podivuhodné pozůstatky pravěké průmyslové zóny, která svému účelu sloužila po dobu několika tisíc let. 

Zalesněný masiv Krumlovského lesa se sice nachází 30 km jihozápadně od Brna uprostřed klasické oblasti pravěkého osídlení i archeologického výzkumu, ale svá pravěká tajemství dlouho skrýval. I když o bohatých zdrojích zdejšího rohovce1) se vědělo už od poloviny 19. století, archeologická veřejnost je vzala na vědomí až ve druhé polovině 20. století, kdy Karel Valoch z Moravského muzea nasměroval do Krumlovského lesa pozornost amatérského badatele Václava Effenbergera. Tehdy se zaměřili na artefakty paleolitického stáří, dlouhodobým okysličováním patinované doběla. Mladší, nepatinované artefakty ještě nikoho příliš nezajímaly, a proto jsem jim nevěnoval pozornost ani já, když jsem si roku 1971 povšiml rozsáhlých lesních parcel pokrytých jádry a úštěpy. Obrovská rozloha těchto pravěkých dílen a jejich výskyt kolem balvanů a dodnes viditelných těžních jam proto vyšla najevo až o dvě desítky let později, když jsme zde roku 1994 zahájili archeologický výzkum.

Během téměř třiceti let výzkumů jsme tu našli pravěké těžní jámy široké a hluboké až osm metrů. V jejich okolí se rozprostírají haldy vytěžené suroviny i suti, vážící stovky tun. Kdo byli tito pravěcí horníci? Co je nutilo vyvinout takřka titánské úsilí a většinu vytěženého rohovce přitom nikdy nepoužít?

Využívání místních rohovců

Krumlovské rohovce přitahovaly už lovce starší doby kamenné, a to nejméně od počátku středního paleolitu. Nejvýznamněji ale byla zdejší krajina osídlena na počátku mladšího paleolitu, kdy se vedle přežívajících neandertálců (kultura s listovitými hroty zvaná szeletien) již objevují lidé dnešního typu (viz též Vesmír 101, 380, 2022/6). Po tomto vrcholu v době před 30 až 40 tisíci lety nastává dlouhá doba útlumu, protože pozdější lovci mamutů i magdalénští lovci sobů a koní dávali přednost kvalitnějším pazourkům (obr. 6), jež si neváhali obstarávat až z ledovcových uloženin ve Slezsku.

Rohovec od Krumlovského lesa však opět dominuje v drobnotvarých souborech nástrojů střední doby kamenné (mezolit), kdy převládá na všech sídlištích na jižní Moravě. Tehdy se dostával i do Čech, Dolního Rakouska a jižního Polska.

Krumlovská těžba v té době byla zcela ojedinělá i ve světovém měřítku. Z ohniště v ústí jedné z šachet severovýchodně od Vedrovic (obr. 1, těžební okrsek I) jsme zjistili, že dávalo teplo v rozmezí let 8810–8560 před n. l., spadajících do samotného počátku střední doby kamenné.

Nyní vidíte 12 % článku. Co dál:

Jsem předplatitel, mám plný přístup
Jsem návštěvník
Chci si přečíst celé číslo
Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru. Více o předplatném
OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Archeologie

O autorovi

Martin Oliva

Doc. PhDr. Martin Oliva, Ph.D., DSc. (*1951), vystudoval archeologii a historii na brněnské UJEP. Od roku 1986 působil v Ústavu Anthropos MZM, který v letech 1994 až 2018 vedl. Zkoumal pravěká sídliště v Milovicích pod Pálavou, Vedrovicích a Krumlovském lese. Byl hostujícím profesorem na pařížské Sorbonně, v současnosti přednáší na univerzitách v Brně a Praze. Od roku 2022 je členem International Academy of Prehistory and Protohistory (AIPP).
Oliva Martin

Doporučujeme

Algoritmy pro zdraví

Algoritmy pro zdraví

Ondřej Vrtiška  |  8. 7. 2024
Umělá inteligence proniká do medicíny a v následujících letech ji nejspíš významně promění. Regina Barzilay z MIT má pro vývoj nástrojů...
Mají savci feromony?

Mají savci feromony?

Pavel Stopka  |  8. 7. 2024
Chemická komunikace je způsob předávání a rozpoznávání látek, jímž živočichové získávají informace o jiných jedincích, o jejich pohlaví a věku, o...
Jak funguje moderní speleologie

Jak funguje moderní speleologie uzamčeno

Michal Filippi, Jan Sirotek  |  8. 7. 2024
Přesně před 150 lety byla na prodej Mamutí jeskyně. Systém, který do té doby sloužil jako místo pro těžbu ledku z guana, byl k mání za pouhých...