mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Aktuální číslo:

2024/2

Téma měsíce:

Faleš

Obálka čísla

Náhoda? Ne tak docela

Sedmdesát let izotaktického polypropylenu
 |  6. 9. 2021
 |  Vesmír 100, 554, 2021/9

V historii lze nalézt řadu příkladů, kdy k významným objevům a vynálezům došlo téměř současně na různých místech. Objevitelé pak spolu soupeří o prvenství, prestiž a od doby průmyslové revoluce 19. století také o peníze. Obdobně visela ve vzduchu syntéza polypropylenu.

John P. Hogan a Robert L. Banks objevili polypropylen náhodou. Jako výzkumní chemici petrolejářské firmy Phillips Petroleum Co. chtěli připravit benzin z propylenu, který při rafinaci surové ropy přebýval a byl k dispozici téměř zadarmo. Rozpustili propylen v pentanu a spolu s katalyzátory uzavřeli do tlakové reakční nádoby. To proto, aby směs zůstala kapalná i při vyšší teplotě. Jako katalyzátory použili oxidy niklu a také oxidy chromu na keramickém nosiči. Reakce skutečně proběhla, avšak místo očekávaných vyšších uhlovodíků nalezli v reaktoru tuhé částice krystalického polypropylenu. Ihned si uvědomili, že jsou na stopě úplně nového materiálu. Ještě týž den (5. června 1951) napsali a podepsali návrh patentu. Na opačné straně Atlantického oceánu usilovali výzkumní chemici o přípravu polypropylenu záměrně. Profesor milánské polytechniky Giulio Natta už věděl, že pomocí organokovových katalyzátorů profesora Karla Zieglera lze za nízkého tlaku připravit lineární vysokohustotní polyetylen. Po domluvě obou profesorů získali milánští chemici Zieglerovy katalyzátory, a tak se také v Evropě objevil krystalický polypropylen, a to jen krátce poté, co ho objevili Američané. Důležitou metodou Nattovy laboratoře byla rentgenová strukturní analýza. Ta hned u prvních vzorků prokázala, že Nattův polypropylen je semikrystalický. A krystalinita přímo souvisí s pravidelností polymerního řetězce.

Nyní vidíte 15 % článku. Co dál:

Jsem předplatitel, mám plný přístup
Jsem návštěvník
Chci si přečíst celé číslo
Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru. Více o předplatném
OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Chemie

O autorech

Miroslav Raab

Johanna Vrabcová

Jiří Kotek

Doporučujeme

Pravá faleš, nebo falešná pravda

Pravá faleš, nebo falešná pravda uzamčeno

Halina Šimková, Jan Strojil  |  5. 2. 2024
Žádná společnost na světě nemá tolik prostředků či energie, aby dokázala efektivně bojovat proti všem podezřením z ohrožení. Používáme proto...
Koho balamutí tořiče

Koho balamutí tořiče uzamčeno

Jiří Sádlo  |  5. 2. 2024
Vstavačovité tořiče, rod Ophrys, jsou hodně složité a osobité. Dlouho se ví a říká, že klamou své hmyzí opylovače. Méně se připouští, že...
20 let s grafenem

20 let s grafenem uzamčeno

Jan Kunc  |  5. 2. 2024
Grafen, dvoudimenzionální alotrop uhlíku, vyvolal velkou vlnu pozornosti v roce 2004. Jak se tento význačný vědecký směr formoval, jaké byly jeho...