i

Aktuální číslo:

2022/5

Téma měsíce:

3D tisk

Písek pouští

 |  12. 7. 2021
 |  Vesmír 100, 421, 2021/7

ad Vesmír 100, 206, 2021/4

V článku se píše o droboučkých částečkách přineseného pouštního materiálu. Opravdu neobsahuje křemen?

Václav Kopečný, Prostějov

Odpověď: Pouští písek samozřejmě obsahuje křemenná zrna, která v něm převládají. Právě minerální zrna křemene původem ze severní Afriky o velikosti od několika mikrometrů až po desítky či (ne tak vzácně) i první stovky mikrometrů lze nalézt až několik tisíc kilometrů daleko. Obrázek ze skenovacího elektronového mikroskopu zobrazuje vybrané prachové částice z materiálu, který se dostal nad Českou republiku v únoru letošního roku. Zachycuje spíš krásné a fotogenické objekty, jež v mikroskopu upoutají na první pohled. Zrna křemene nebývají tak krásná a fotograficky vděčná, eolicky (větrem) opracovaná zrna nemají tak krásné tvary, bývají zaoblená, s typickými povrchovými strukturami, jako jsou rýhy, lasturnatě vyštípané plošky ap., což jsou typické znaky větrem transportovaných zrn.

Aby to ale nebylo tak jednoduché, ne každý křemen v tomto materiálu pochází ze severní Afriky. Množství skutečně „saharského“ či přesněji severofrického materiálu nebývá v celém objemu spadu velké. Obecně je nutné rozlišit, co patří k tomuto exotickému materiálu a co k materiálu, který se v daném místě běžně vyskytuje a pohybuje se proto i vzduchem.

Prachové částice se při cestě na velké vzdálenosti, často vysoko v atmosféře, potkávají s částicemi z jiných zdrojových oblastí, s nimiž se mísí. Méně stabilní částice brzy rekrystalizují nebo se rozpouštějí, spojují se do shluků – agregátů (amalgamují). V dutinách větších zrn mohou vznikat nové částice. U různých solí nebo kalcitu, které bývají v pouštním materiálu běžné, pak lze těžko určit, zda konkrétní částice pochází z velké dálky, nebo jde o zbytkovou sůl zimního posypu.

Text nezmínil také další významnou složkou atmosférického prachu – biogenní. Nejčastěji jde o různá pylová zrna (ve vegetačním období), vlákna a zbytky organismů. Červeně zvýrazněná částice ve spodní části snímku (v původním článku, pozn. red.) je právě pylové zrno. Exotickou složku prachu lze někdy velice jednoduše „odmaskovat“ právě pomocí pylu – pro cizokrajný původ materiálu svědčí nález pylu rostlin, které na místě nálezu nerostou, anebo výskyt mimo vegetační období.

Prokázat severoafrický původ prachu lze i nálezem schránek určitých druhů jednobuněčných řas, rozsivek, které žily v tamních, dnes již vyschlých jezerech, jež jsou významným zdrojem prachového materiálu. Ten svou typicky načervenalou barvu získává díky přítomnosti oxidů železa.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Meteorologie, Atmosféra

O autorovi

Leona Chadimová

Leona Chadimová (*1980), vystudovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2004 je v Geologickém ústavu AV ČR zaměstnána v Oddělení geologických procesů. Specializuje se na rozvoj multidisciplinárního přístupu ve studiu zejména devonských vápencových hornin pomocí kombinace petrofyzikálních metod zahrnující měření magnetických vlastností (susceptibility) a gamaspektrometrie. Zabývá se identifikací zdrojů nečistot zachycených ve vápencových sledech se zaměřením na prachové částice. Paralelně se věnuje i studiu ukládání a dálkového přemisťování prachových částic v současnosti.

Doporučujeme

Diskuse: Green Deal v době (post)válečné

Diskuse: Green Deal v době (post)válečné

 |  4. 5. 2022
Všechny zájemce o širší souvislosti mezi vědou a světovým děním zveme na veřejnou diskusi o transformaci energetiky pod tlakem klimatické změny...
Realita dohnala fikci

Realita dohnala fikci

Luděk Míka  |  2. 5. 2022
Chcete-li někomu dát originální dárek, nechte se sníst. Předchází tomu naskenování sebe samého do paměti počítače, vymodelování ve speciálním...
Krokodýlové v Čechách 2.0

Krokodýlové v Čechách 2.0

Milan Chroust  |  2. 5. 2022
„Zaslechne-li někdo známý popěvek ‚Na řece Vltavě plave krokodil‘, pomyslí si, že to nesmysl.“ Těmito slovy před 119 lety uvedl paleontolog...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné