mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024
i

Aktuální číslo:

2024/2

Téma měsíce:

Faleš

Obálka čísla

Jak jsem potkal Vesmír

 |  12. 7. 2021
 |  Vesmír 100, 426, 2021/7

Lásku k přírodě mi vštípil můj dědeček Jindřich, hostinský a obchodník v mé rodné vísce na Poličsku. Rozhodující pro moje životní směřování však bylo setkání s panem učitelem Jarmilem Feltlem na červené základní škole v Poličce (dnes už opět Masarykova škola), který mě tehdy v 8. třídě získal nejen pro chemii, ale přímo pro biochemii.

Pan učitel mi imponoval ve všech ohledech a záhy jsem si všiml, že přestávkový dohled na děti v hlučných chodbách školy si zpříjemňuje čtením Vesmíru. To mě inspirovalo a Vesmír jsem si začal kupovat v novinovém stánku u nádraží za 3 Kčs. Bylo jaro 1971 a hned druhé číslo, které jsem si koupil, bylo květnové jubilejní s barevnou titulní stránkou, vydané u příležitosti stého výročí založení časopisu (na obr.).

Vybavuji si, jak jsem se snažil soustředěným čtením porozumět pro čtrnáctiletého kluka dosti náročným textům, jako třeba těm elektrochemickým z pera prof. Koryty, většinou s malým úspěchem, ale neodradilo mě to, naopak. Záhy jsem se stal předplatitelem Vesmíru a zůstal mu věrným dodnes. Čtením Vesmíru jsem získal slušný přehled jak o československé vědě a vědeckých pracovištích, tak o mezinárodní a světové vědě, zdaleka nejenom o té z bývalého sovětského bloku. Při pohledu do minulosti oceňuji právě snahu Vesmíru přibližovat vymoženosti moderní vědy i za železnou oponou.

Časopisu přeji, aby byl i nadále zajímavým zdrojem informací ze světa vědy a výzkumu pro učitele základních i středních škol a pro všechny příznivce přírodních věd, jakož i inspirací a motivací pro zvídavé žáky a studenty upsat se přírodním a technickým vědám na celý život.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: 150 let Vesmíru
RUBRIKA: Vesmír a já

O autorovi

Libor Grubhoffer

Prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc., dr. h. c., (*1957) vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK v Praze. Je ředitelem Biologického centra AV ČR v Českých Budějovicích. Zabývá se biochemií a molekulární biologií vektorů a jimi přenášených patogenů. Člen Učené společnosti ČR.
Grubhoffer Libor

Doporučujeme

Pravá faleš, nebo falešná pravda

Pravá faleš, nebo falešná pravda uzamčeno

Halina Šimková, Jan Strojil  |  5. 2. 2024
Žádná společnost na světě nemá tolik prostředků či energie, aby dokázala efektivně bojovat proti všem podezřením z ohrožení. Používáme proto...
Koho balamutí tořiče

Koho balamutí tořiče uzamčeno

Jiří Sádlo  |  5. 2. 2024
Vstavačovité tořiče, rod Ophrys, jsou hodně složité a osobité. Dlouho se ví a říká, že klamou své hmyzí opylovače. Méně se připouští, že...
20 let s grafenem

20 let s grafenem uzamčeno

Jan Kunc  |  5. 2. 2024
Grafen, dvoudimenzionální alotrop uhlíku, vyvolal velkou vlnu pozornosti v roce 2004. Jak se tento význačný vědecký směr formoval, jaké byly jeho...