i

Aktuální číslo:

2021/7

Téma měsíce:

Požáry

Jak jsem potkal Vesmír

 |  12. 7. 2021
 |  Vesmír 100, 426, 2021/7

Lásku k přírodě mi vštípil můj dědeček Jindřich, hostinský a obchodník v mé rodné vísce na Poličsku. Rozhodující pro moje životní směřování však bylo setkání s panem učitelem Jarmilem Feltlem na červené základní škole v Poličce (dnes už opět Masarykova škola), který mě tehdy v 8. třídě získal nejen pro chemii, ale přímo pro biochemii.

Pan učitel mi imponoval ve všech ohledech a záhy jsem si všiml, že přestávkový dohled na děti v hlučných chodbách školy si zpříjemňuje čtením Vesmíru. To mě inspirovalo a Vesmír jsem si začal kupovat v novinovém stánku u nádraží za 3 Kčs. Bylo jaro 1971 a hned druhé číslo, které jsem si koupil, bylo květnové jubilejní s barevnou titulní stránkou, vydané u příležitosti stého výročí založení časopisu (na obr.).

Vybavuji si, jak jsem se snažil soustředěným čtením porozumět pro čtrnáctiletého kluka dosti náročným textům, jako třeba těm elektrochemickým z pera prof. Koryty, většinou s malým úspěchem, ale neodradilo mě to, naopak. Záhy jsem se stal předplatitelem Vesmíru a zůstal mu věrným dodnes. Čtením Vesmíru jsem získal slušný přehled jak o československé vědě a vědeckých pracovištích, tak o mezinárodní a světové vědě, zdaleka nejenom o té z bývalého sovětského bloku. Při pohledu do minulosti oceňuji právě snahu Vesmíru přibližovat vymoženosti moderní vědy i za železnou oponou.

Časopisu přeji, aby byl i nadále zajímavým zdrojem informací ze světa vědy a výzkumu pro učitele základních i středních škol a pro všechny příznivce přírodních věd, jakož i inspirací a motivací pro zvídavé žáky a studenty upsat se přírodním a technickým vědám na celý život.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: 150 let Vesmíru
RUBRIKA: Vesmír a já

O autorovi

Libor Grubhoffer

Prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc., dr. h. c., (*1957) vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK v Praze. Je ředitelem Biologického centra AV ČR v Českých Budějovicích. Zabývá se biochemií a molekulární biologií vektorů a jimi přenášených patogenů. Člen Učené společnosti ČR.
Grubhoffer Libor

Doporučujeme

Požáry v krajině

Požáry v krajině

Jiří Sádlo  |  12. 7. 2021
Centrální paradigma čili ústřední hláška vědeckého oboru ekologie ohně by mohla znít skromně: je normální, že příroda občas hoří.
Tropické štěnice v evropských domácnostech

Tropické štěnice v evropských domácnostech

Uplynulý rok nám poskytl cennou, i když bolestnou lekci. Ukázal, jaké cesty se v globalizující lidské společnosti otevírají některým patogenům...
Výhody nitridových polovodičů

Výhody nitridových polovodičů

Alice Hospodková  |  12. 7. 2021
V posledních pětadvaceti letech pronikly do polovodičového průmyslu nitridové polovodiče, založené na sloučeninách dusíku s prvky III. skupiny –...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné