mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Aktuální číslo:

2024/2

Téma měsíce:

Faleš

Obálka čísla

Africké novinky ze světa žab

 |  12. 7. 2021
 |  Vesmír 100, 418, 2021/7

Při našich terénních výzkumech v Kamerunu, Nigérii či Kongu zažíváme velké dobrodružství objevování. Nové druhy nacházíme v odlehlých oblastech, ale také díky molekulární genetice. Pralesy Konga jistě skrývají další dosud nepopsané druhy, na druhou stranu odlesňování a těžba představuje velké ohrožení pro známé i dosud nepoznané živočichy.

Kongička statná (Congolius robustus) byla odlišena na úrovni samostatného rodu letos. Tato žába představuje případ konvergence, kdy se pod vlivem podobných podmínek životního prostředí vyvinul podobný tvar těla jako u rodu Hyperolius. Pochází z pralesů centrálního Konga v Konžské demokratické republice, kde je lokálně běžným druhem. Unikala však pozornosti kvůli odlehlosti tohoto biodiverzitně nesmírně cenného regionu, do něhož je obtížný přístup.

Kvikuňka (Arthroleptis sp.) je vědecky dosud nepopsaný druh. Nalezli jsme ji rovněž v pralesích centrálního Konga, které jsou domovinou například populárního lidoopa bonoba. Zatím představují oblast s bohatou a dosud nedostatečně poznanou přírodní rozmanitostí. Jsou však ve stále větším v ohrožení, neboť k tlakům, které způsobuje těžba dřeva a nerostných surovin, se přidává plánovaná těžba ropy.

Afroskokana tajemného (Phrynobatrachus arcanus) jsme vědecky popsali v roce 2020. Objevili jsme ho ve vrcholových partiích nejvyšší hory Nigérie Mt. Gangirwal (2419 m), která leží u hranic s Kamerunem. Jméno této miniaturní žabky odkazuje na obtížnost, s jakou ji lze nalézt ve vegetaci poblíž potoků. Afroskokanů z Kamerunských hor v současnosti výrazně ubývá, zřejmě v souvislosti s šířením houbového onemocnění chytridiomykózy. Na fotografii je 8 mm velké mládě, dospělci dosahují 13–17 mm.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Zoologie

O autorovi

Václav Gvoždík

RNDr. Václav Gvoždík, Ph.D., (*1979) působí v Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v. v. i., a v zoologickém oddělení Národního muzea v Praze, kde se zabývá fylogenetikou, fylogeografií a taxonomií obojživelníků a plazů.

Doporučujeme

Pravá faleš, nebo falešná pravda

Pravá faleš, nebo falešná pravda uzamčeno

Halina Šimková, Jan Strojil  |  5. 2. 2024
Žádná společnost na světě nemá tolik prostředků či energie, aby dokázala efektivně bojovat proti všem podezřením z ohrožení. Používáme proto...
Koho balamutí tořiče

Koho balamutí tořiče uzamčeno

Jiří Sádlo  |  5. 2. 2024
Vstavačovité tořiče, rod Ophrys, jsou hodně složité a osobité. Dlouho se ví a říká, že klamou své hmyzí opylovače. Méně se připouští, že...
20 let s grafenem

20 let s grafenem uzamčeno

Jan Kunc  |  5. 2. 2024
Grafen, dvoudimenzionální alotrop uhlíku, vyvolal velkou vlnu pozornosti v roce 2004. Jak se tento význačný vědecký směr formoval, jaké byly jeho...