mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Aktuální číslo:

2024/2

Téma měsíce:

Faleš

Obálka čísla

Astrocyty a koktavost

 |  5. 4. 2021
 |  Vesmír 100, 213, 2021/4

Astrocyty jsou pomocné buňky hvězdicovitého tvaru (astrum = hvězda), které jsou významné především pro zásobování neuronů všemi potřebnými látkami od glukózy až po vodu. Také se zásadním způsobem podílejí na opravných pochodech, a jak se nyní ukazuje, mohou s farmakologickým přispěním pomoci ovlivnit koktavost.

Koktavost projevující se od dětství je spojena s nadbytkem neurotransmiteru dopaminu ve striatu. Striatum je oblast mozku hluboko zanořené šedé hmoty a jeho hlavní význam je v regulaci volních pohybů. Neuroleptikum nazvané risperidon snižuje množství dopaminu v mozku a je využíváno při léčbě poruch způsobených (mimo jiné také) nadbytkem dopaminu. Vědci z Riverside University v Kalifornii a amerického Národního ústavu zdraví zjistili, že podání risperidonu vede ke zvýšené aktivitě astrocytů ve striatu, a tím se snižují koncentrace dopaminu a zlepšuje verbální projev postižených osob.

Risperidon aktivuje astrocyty, které poté uvolní signální molekulu ovlivňující neurony ve striatu blokováním jejich dopaminových receptorů. Není ale známý přesný mechanismus, jak astrocyty aktivuje. V budoucnu by badatelé chtěli signální molekulu najít a lépe porozumět přesné roli, kterou astrocyty hrají v koktání. To by mohlo pomoci navrhnout léky zaměřené na astrocyty.

Maguire G. A. et al., Frontiers in Neuroscience, DOI: 10.3389/fnins.2021.598949

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Fyziologie
RUBRIKA: Mozaika

O autorovi

Radkin Honzák

MUDr. Radkin Honzák, CSc., (*1939) vystudoval Fakultu všeobecného lékařství UK v Praze. Působí v Ústavu všeobecného lékařství 1. lékařské fakulty UK a v psychiatrické ambulanci Institutu klinické a experimentální medicíny. Vydal mj. knihy Jak přežít léčení, Jak žít a vyhnout se syndromu vyhoření, Psychosomatická prvouka, Čas psychopatů.
Honzák Radkin

Doporučujeme

Pravá faleš, nebo falešná pravda

Pravá faleš, nebo falešná pravda uzamčeno

Halina Šimková, Jan Strojil  |  5. 2. 2024
Žádná společnost na světě nemá tolik prostředků či energie, aby dokázala efektivně bojovat proti všem podezřením z ohrožení. Používáme proto...
Koho balamutí tořiče

Koho balamutí tořiče uzamčeno

Jiří Sádlo  |  5. 2. 2024
Vstavačovité tořiče, rod Ophrys, jsou hodně složité a osobité. Dlouho se ví a říká, že klamou své hmyzí opylovače. Méně se připouští, že...
20 let s grafenem

20 let s grafenem uzamčeno

Jan Kunc  |  5. 2. 2024
Grafen, dvoudimenzionální alotrop uhlíku, vyvolal velkou vlnu pozornosti v roce 2004. Jak se tento význačný vědecký směr formoval, jaké byly jeho...