mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Aktuální číslo:

2024/2

Téma měsíce:

Faleš

Obálka čísla

Vesmír široce rozkročen

 |  7. 12. 2021
 |  Vesmír 100, 730, 2021/12

Pocházím ze stavařské rodiny, a tak tatínkova odborná knihovna obsahovala zejména svazky o materiálech, stavebních konstrukcích, významných stavbách a kompletní ročníky časopisu Architekt.

Můj zájem o přírodu ale rodiče podporovali a koncem sedmdesátých let jsem se na soustředění přírodovědného kroužku před soutěží Zlatý list poprvé seznámil s časopisem Vesmír.

O mnoho let později, už jako učitel biologie na gymnáziu, jsem svým studentům zadával z Vesmíru zpracování krátkých referátů na vybraná témata a sám jsem v článcích nacházel zajímavosti k oživení výuky. V současné době jako člen vedení Česko-anglického gymnázia v Českých Budějovicích podporuji nákup Vesmíru včetně jeho elektronické verze pro učitele a pro studenty, kteří naši školu úspěšně reprezentují v olympiádách a jiných přírodovědných soutěžích.

S potěšením jsem se dozvěděl, že naše kolegyně při přípravě studijního textu k biologické olympiádě v ročníku 2019/2020 využívala právě archiv elektronické verze časopisu.

Na časopisu Vesmír oceňuji velikou šířku témat, od čistě přírodovědných přes ekologická a technická až po historicko-společenská. Rád si přečtu recenze nových publikací z různých oborů. Kromě obsahu je silnou stránkou časopisu i forma – kvalitní obrázky a fotografie.

Jako jeden ze středoškolských pedagogů Vesmíru přeji, aby získával nové čtenáře mezi žáky a studenty, přinášel jim potěšení a inspiraci pro jejich budoucí profesní zaměření. Nám všem, kteří jsme se stali jeho čtenáři už dříve, přeji, aby dlouhodobě udržoval kvalitu příspěvků a nadále zůstal široce rozkročen v tématech publikovaných článků.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: 150 let Vesmíru
RUBRIKA: Vesmír a já

O autorovi

Karel Bohoněk

 

Doporučujeme

Pravá faleš, nebo falešná pravda

Pravá faleš, nebo falešná pravda uzamčeno

Halina Šimková, Jan Strojil  |  5. 2. 2024
Žádná společnost na světě nemá tolik prostředků či energie, aby dokázala efektivně bojovat proti všem podezřením z ohrožení. Používáme proto...
Koho balamutí tořiče

Koho balamutí tořiče uzamčeno

Jiří Sádlo  |  5. 2. 2024
Vstavačovité tořiče, rod Ophrys, jsou hodně složité a osobité. Dlouho se ví a říká, že klamou své hmyzí opylovače. Méně se připouští, že...
20 let s grafenem

20 let s grafenem uzamčeno

Jan Kunc  |  5. 2. 2024
Grafen, dvoudimenzionální alotrop uhlíku, vyvolal velkou vlnu pozornosti v roce 2004. Jak se tento význačný vědecký směr formoval, jaké byly jeho...