i

Aktuální číslo:

2024/5

Téma měsíce:

Čas

Obálka čísla

20 miliard €

 |  13. 7. 2020
 |  Vesmír 99, 384, 2020/7

Více než sedmdesát evropských vědců včetně Françoise Barré-Sinoussiové, nositelky Nobelovy ceny za objev viru HIV, vyzvalo na stránkách časopisu Nature bohaté evropské mecenáše k založení Evropské nadace pro prevenci environmentálních a zdravotních krizí, která by umožňovala rychle reagovat na nečekané krize a podporovala by výzkum v souvisejících oblastech. Za Českou republiku je mezi signatáři ředitel Parazitologického ústavu Biologického centra AV ČR Julius Lukeš. Dopis v Nature vyšel po uzávěrce Vesmíru, redakce však má jeho znění k dispozici.

Pandemie covid-19 vyvolaná virem SARS-CoV-2 podle autorů výzvy ukázala na disproporci mezi rychlým šířením hrozeb v globalizovaném světě a těžkopádností vlád pokoušejících se krizi čelit. Pandemie přitom udeřila na pozadí dalšího problému – klimatických změn, které přinášejí řadu problémů a zřejmě ovlivní i šíření infekčních nemocí. „Každá krize vždy posílí sociální nerovnost a nejtvrději postihne ty nejslabší,“ upozorňují signatáři, podle nichž musí Evropská unie posílit svou schopnost efektivní reakce v těžkých časech. „Musí prokázat schopnost koordinovat pomoc oblastem a populacím, které budou nejvíce postiženy zdravotními a environmentálními krizemi.“ Text zdůrazňuje nutnost uchovat základy, na nichž Evropa stojí: demokracii, sociální solidaritu a zájem o veřejné blaho.

Především lidé disponující dostatkem volných finančních prostředků mohou na nečekané výzvy reagovat rychle a vhodně tak doplnit aktivitu národních států a Evropské unie. Autoři dopisu proto vyzývají bohaté mecenáše, aby společnými silami vytvořili Evropskou nadaci pro prevenci environmentálních a zdravotních krizí. Připomínají roli bohatých mecenášů ve Spojených státech, kde filantropické aktivity představují 1,5 % HDP, zatímco v Evropě pouze 0,2 % HDP.

Cílem je získat základní kapitál ve výši 20 miliard eur od dárců ze všech členských zemí EU. K naplnění tohoto cíle stačí, když sto dárců věnuje v průměru „pouhých“ 200 milionů eur. To prý není tak moc v porovnání s tím, že Warren Buffet a Bill Gates přispěli do Nadace Billa a Melindy Gatesových částkou 50 miliard dolarů.

Část prostředků by byla k dispozici pro okamžité uvolnění v období krize. V klidnějších dobách by roční výnosy, odhadované na 500 milionů eur, sloužily k financování akademického výzkumu v oblastech týkajících se zdraví a životního prostředí a na podporu sociálních a technologicky inovativních projektů.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Věda a společnost, Covid-19
RUBRIKA: Zákulisí

O autorovi

Ondřej Vrtiška

Mgr. Ondřej Vrtiška (*1976) je původním vzděláním biolog se specializací na hydrobiologii (PřF UK), utekl z oborů žurnalistika a kulturní antropologie (obojí FSV UK). Od r. 2001 pracuje jako vědecký novinář, na téma „věda v médiích“ přednáší pro vědce i pro laickou veřejnost. Z úžasu nevycházející pozorovatel memetické vichřice. Občas napíná plachty, občas staví větrolam.
Vrtiška Ondřej

Doporučujeme

Divocí kopytníci pečují o krajinu

Divocí kopytníci pečují o krajinu

Josef Matyáš  |  6. 5. 2024
Zubr, pratur a divoký kůň dokážou výborně udržovat rozsáhlé plochy krajiny. Vyplývá to z aktualizovaného dokumentu Metodika přirozené pastvy...
Relativistický čas – čas našeho světa

Relativistický čas – čas našeho světa

Pavel Krtouš  |  6. 5. 2024
„Někteří filozofové … se domnívají, že fyzika není schopna popsat nejzákladnější aspekty reality, a zavrhují ji proto jako zavádějící formu...
Čas na poslední kafe

Čas na poslední kafe uzamčeno

Tomáš Knedlík  |  6. 5. 2024
Kávu zbožňujeme pro její vůni a chuť, ale také pro její povzbuzující účinky. Omamná vůně kávy se uvolňuje při pražení, kdy vznikají těkavé...