Aktuální číslo:

2022/6

Téma měsíce:

200 let G. J. Mendela

Vyhynulé perfektum

 |  7. 12. 2020
 |  Vesmír 99, 681, 2020/12

Zaujal mne třetí odstavec, kde se píše o aoristu a imperfektu. Měl jsem vždy za to, že imperfektum je ten jediný minulý čas, který v současné češtině používáme; „vyhynulým“ časem že bylo perfektum, jehož tvary tvoří sloveso „být“ v přítomném čase plus příčestí minulé: Franta „jest usedl“.

Analogicky plusquamperfektum pak bylo „Když byl usedl, začal jíst.“

Je to aktuální v Kralické bibli, například: „…co bylo zahynulo“ (Lukáš 19,10).

Jinak je pro mě nové, že tvary „by…“ pocházejí z aoristu. Za tuto informaci děkuji.

Jan Vopalecký, Vsetín

Odpověď autorky: Minulý čas, který používáme v současné češtině, se nazývá préteritum. Tento složený minulý čas („dal jsem“) nahradil postupně během staročeského období jednoduché minulé časy aorist a imperfektum (zanikly zhruba v 16. století). Již od 14. stol. začaly být formy 3. osoby préterita dal jest, dali sú nahrazovány formami s nulovou realizací pomocného slovesa být (tj. v jednotném čísle dal, v množném čísle dali). Starší formy typu dal jest, dali sú jsou od počátku 16. století vzácné. Plusquamperfektum („co bylo zahynulo“) pro vyjádření předčasnosti v minulosti je již od 19. století na periferii gramatického systému češtiny.

Pro další informace mohu doporučit Nový encyklopedický slovník češtiny, který je dostupný i na internetu v elektronické podobě. Dozvíte se tam mnoho informací, např. v hesle Slovesný čas ve starší češtině.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Lingvistika

O autorovi

Marta Koutová

PhDr. Marta Koutová, Ph.D., (*1980) vystudovala český a německý jazyk a literaturu na PedF UK v Praze. V ÚJČ AV ČR se věnuje lexikologii a lexikografii. Je členkou autorského kolektivu připravovaného Akademického slovníku současné češtiny.

Doporučujeme

Slavný všude, jen ne u nás

Slavný všude, jen ne u nás

Marek Vácha  |  30. 5. 2022
„Nikdy si nepsal deník a jeho dopisy vrhají na jeho vnitřní život jen málo světla. Jakožto kněz musel být obzvláště obezřelý při vyjádření svých...
Nejstarší Evropanka

Nejstarší Evropanka uzamčenovideo

Ve čtvrtek 14. září 1950 se v lomu pod návrším Zlatý kůň u Berouna chystají k odstřelu vápence. Je určen pro výrobu cementu. Zahřmí výbuch...
Prolévat luteránskou krev

Prolévat luteránskou krev uzamčeno

Petr Vorel  |  30. 5. 2022
Když se řekne „křížová výprava“, vybaví si čtenář nejspíš tažení středověkých rytířů k Božímu hrobu do Palestiny. Anebo zbabělé křižáky, prchající...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné