Aktuální číslo:

2019/10

Téma měsíce:

Sesuvy

O původu amerického lidstva

 |  6. 5. 2019
 |  Vesmír 98, 315, 2019/5

1889: […] Starší zástupcové nauky té, mezi nimiž vyskytují se mužové, jejichž jména lesk nikdy nepohasne, učí, že člověk americký jest domorodcem Nového světa, že byl stvořen zcela neodvisle od svého evropského bratra. Obtíže spojené s vysvětlením původu amerického lidstva přiměly velmi mnohé cestovatele a spisovatele k tomu, že vyslovili se ve prospěch této nauky. Tato však nevzala na se podoby určitě vytčeného učení, dokud proslulý kraniolog filadelfický dr. Samuel Jiří Morton nevydal roku 1839. své velikolepé dílo o lebkách národův amerických známé pode jménem „Crania americana“. Na základě měření, jež provedl na četných lebkách přemnohých národů Nového světa, dr. Morton dospěl k závěru, že všichni Američané s jedinou výjimkou Eskymáků náležejí k jednomu a témuž plemeni, které jest podstatně rozdílné od lidstva světa Starého. […]

Však práce dra Mortona jsou nejvýmluvnějším vyvrácením jeho vlastního učení, a jeho měření lebečná stala se v rukou protivníků uvedené theorie nezvratnými důkazy její bezpodstatnosti. Není pochyby, že slavný kraniolog řídil se v otázce této spíše svými jazykovými a jinými výzkumy než přísnými pravidly kraniometrie. Neboť jeden z nejpřednějších kraniologů tohoto století, známý prof. Andres Retzius ze Stockholmu, prohlašuje, že nikde na celém světě nelze nalézti tak význačného a ostrého rozdělení v národy dlouholebé a krátkolebé jako v Americe. Tato nepopiratelně zjištěná okolnost jedním rázem vyvrací veškerá tvrzení o plemenné jednotě praobyvatelstva Nového světa, byť i sebe důmyslněji byla hájena. […]

Josef Mojmír Podhorský (Vesmír 18, 174, 1889/15)

2019: Samuel George Morton (1799–1851) byl jedním z předních expertů na kraniometrii (měření morfologických znaků na lebce), která se v jeho době těšila velké popularitě. Byl také jedním z lékařů a antropologů, kteří se z naměřených dat pokoušeli odvozovat obecně platné zákonitosti týkající se inteligence a rozdílů mezi rasami. Zároveň byl zastáncem polygenismu – teorie o nejednotném původu lidských ras.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Antropologie
RUBRIKA: Vertikála

O autorovi

Ondřej Vrtiška

Mgr. Ondřej Vrtiška (*1976) je původním vzděláním biolog se specializací na hydrobiologii (PřF UK), utekl z oborů žurnalistika a kulturní antropologie (obojí FSV UK). Od r. 2001 pracuje jako vědecký novinář, na téma „věda v médiích“ přednáší pro vědce i pro laickou veřejnost. Z úžasu nevycházející pozorovatel memetické vichřice. Občas napíná plachty, občas staví větrolam.
Vrtiška Ondřej

Doporučujeme

Zhasněte světla!

Zhasněte světla!

Pavel Pecháček  |  7. 10. 2019
V důsledku technologického pokroku i rostoucí lidské populace stále přibývá míst, která jsou v noci vystavena umělému osvětlení (někdy...
Negativní dopady sesuvů

Negativní dopady sesuvů

Jan Klimeš  |  7. 10. 2019
Hlavním důvodem studia sesuvů jsou působené škody na majetku a v extrémních případech i ztráty na životech lidí. Přesto jsou objektivní a...
Odkrytá skrytá tvář Měsíce

Odkrytá skrytá tvář Měsíce uzamčeno

Pavel Gabzdyl  |  7. 10. 2019
Po celou dobu existence lidstva nám Měsíc ukazoval jen přivrácenou polokouli. Pouhých 60 let (od října 1959) známe díky ruské sondě Luna 3 i...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné