Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Aktuální číslo:

2024/7

Téma měsíce:

Čich

Obálka čísla

5 + 2

 |  3. 9. 2018
 |  Vesmír 97, 491, 2018/9

V nejnovějším kole startovacích grantů Evropské výzkumné rady (ERC) se mimořádně urodilo. Uspělo hned pět vědců působících v českých institucích a dva další Češi působící v zahraničí.

Matyáš Fendrych z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy bude studovat molekulární fyziologii růstu rostlinných buněk na modelovém příkladu kořene huseníčku. „Rostliny strašně dobře regulují rovnováhu mezi turgorem (tlakem v buňce) a silou buněčné stěny. Buňky kořene mohou měnit intenzity růstu během sekund v odpovědi na různé stimuly a my vůbec nevíme, jak to dělají. Jsou to základní věci, které komunita bere jako černé skříňky, a já je chci otevírat,“ řekl Vesmíru o svých plánech. „Grant mi umožní přilákat dobrého postdoka a doktorandy možná i ze západní Evropy, což je jinak kvůli nízkým platům prakticky nemožné. ERC grant navíc mému výzkumu dává jakýsi punc kvality, což opět může přesvědčit dobrého postdoka nebo doktoranda, že jít do malé začínající skupiny není vědecká sebevražda.“

Ondřej Pejcha z Matematicko-fyzikální fakulty UK se bude věnovat interakcím mezi dvojhvězdami, které významně mění jejich parametry jako hmotnost nebo oběžnou dobu. V některých případech mohou tyto interakce skončit i splynutím dvou hvězd do jednoho exotického objektu. Tyto procesy jsou důležité pro vysvětlení vzniku řady zajímavých objektů, například těsné dvojhvězdy složené z bílých trpaslíků, neutronových hvězd a černých děr.

Kateřina Sam, vedoucí laboratoře multitrofických interakcí v Biologickém centru AV ČR, bude hledat odpověď na otázku, „proč je svět zelený“. V praxi to znamená studium mechanismů, jimiž predátoři regulují populace herbivorního hmyzu, prostřednictvím experimentů s ptáky, netopýry a mravenci v tropických lesích.

Ondřej Štěpánek z Ústavu molekulární genetiky AV ČR bude zkoumat funkční rozmanitost T-lymfocytů. Marek Mráz z Masarykovy univerzity a CEITEC se bude také zabývat imunitním systémem, konkrétně buněčnou signalizací při chronické lymfatické leukemii postihující B-lymfocyty.

Startovací ERC granty získali také ekonom Petr Sedláček, působící na Oxfordské univerzitě, a právník Jan Komárek z Kodaňské univerzity, jinak též předseda České společnosti pro evropské a srovnávací právo.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Věda a společnost
RUBRIKA: Zákulisí

O autorovi

Ondřej Vrtiška

Mgr. Ondřej Vrtiška (*1976) je původním vzděláním biolog se specializací na hydrobiologii (PřF UK), utekl z oborů žurnalistika a kulturní antropologie (obojí FSV UK). Od r. 2001 pracuje jako vědecký novinář, na téma „věda v médiích“ přednáší pro vědce i pro laickou veřejnost. Z úžasu nevycházející pozorovatel memetické vichřice. Občas napíná plachty, občas staví větrolam.
Vrtiška Ondřej

Doporučujeme

Algoritmy pro zdraví

Algoritmy pro zdraví

Ondřej Vrtiška  |  8. 7. 2024
Umělá inteligence proniká do medicíny a v následujících letech ji nejspíš významně promění. Regina Barzilay z MIT má pro vývoj nástrojů...
Mají savci feromony?

Mají savci feromony?

Pavel Stopka  |  8. 7. 2024
Chemická komunikace je způsob předávání a rozpoznávání látek, jímž živočichové získávají informace o jiných jedincích, o jejich pohlaví a věku, o...
Jak funguje moderní speleologie

Jak funguje moderní speleologie uzamčeno

Michal Filippi, Jan Sirotek  |  8. 7. 2024
Přesně před 150 lety byla na prodej Mamutí jeskyně. Systém, který do té doby sloužil jako místo pro těžbu ledku z guana, byl k mání za pouhých...