Aktuální číslo:

2020/2

Téma měsíce:

Houby

O jednotném původu lidstva

 |  5. 2. 2018
 |  Vesmír 97, 115, 2018/2

1898: Jak vášnivě se dříve přetřásala otázka, náleží-li všechny odrůdy a plemena lidstva k jednomu druhu Homo sapiens, tak klidně a střízlivě pohlíží se na věc v poslední době. Poznalo se, že nerozhodují zde ani citové, ani sociální ani politické pohnutky. Otrokářským baronům jižních států severoamerických přišlo na př. dogma o více druzích lidstva velmi vhod a zastávali je s nadšením. Všichni vynikající anthropologové a ethnologové po důkladném a všestranném zkoumání rozhodli se pro jednotný druh lidstva, a to hlavně (– jak Tajlor uvádí –) z dvojího důvodu: „Předně okazují všechny kmeny a národnosti od nejčernějších až do nejbělejších, od nejdivočejších až k nejvzdělanějším takovou shodu ve stavbě těla a schopnostech duševních, že nemůže tato jednodušeji a jasněji býti vyložena, nežli přijme-li se jednotný původ předků byť i nejdávnějších. Za druhé jsou všickni lidé nehledě k rozdílu barvy a postavy schopni sploditi míšence, jak v nejrozmanitějších kombinacích jeví na př. milliony mulatů a mesticů Nového světa, kteří vznikli smíšením Evropanů, Afričanů a domorodců amerických. Theorie o jednotném původu shoduje se zde se zkušeností i vědeckým bádáním, dnes ovšem jen nedokonale možno posouditi, kterému typu předkové člověka tělem a duchem nejvíce se podobali, nežli rozlišili se na nynější negry, tatary a Australce atd. […]

Chceme-li v duchu až do doby se vmysliti, kdy předkové Afričana, Australce, Mongola a Skandinávce jediný kmen tvořili, potřebuje theorie společného původu silné příčiny a dlouhé doby, jež vysvětlují změny, jimž žádná v historické době vzniklá ani z daleka se nepodobá. Z tohoto stanoviska jest každý člověk pleti černé, hnědé, žluté a bílé živým svědkem veliké starobylosti lidstva.“ (Úvod ke studiu anthropologie.) Jestli tedy Darvin má za to, že předkové člověka oddělili se jakožto skupina úzkonosých v prvních dobách doby třetihorní, jest to hypothésa, která novými nálezy a objevy palaeontologickými může býti buď zvrácena nebo podporována, v národopisu však nerozhoduje.

Avšak i odpůrci descendenční theorie (jako Baer) rozhodně hlásají jednotný původ, a jest s podivením, že náhled o různých druzích lidstva, všem přírodovědeckým zásadám odporující, vznikl právě v Americe. „Potřebovali snad tuto theorii Anglo – Američané k upokojení vlastního svědomí? S nelidskou tvrdostí zatlačeni byli praobyvatelé, s egoismem byli zavedeni afričtí kmenové jako otroci. Jest přirozeno, že si řekli, vůči těmto lidem netřeba uznati žádné povinnosti, náležejíť k horšímu druhu. Odvolávám se na zkušenost všech zemí a dob, že když některý národ má moc a nespravedlivě jedná proti jiným, neopomene jednání své ospravedlniti tím, že prohlašuje druhé za špatnější a inferiornější a toto přesvědčení důrazně opakuje.“ (Viz Ranke Der Mensch II. 235; běží tu učenci ovšem o poměr Angličanů k Indiánům, nikoli o poměr Němců k Slovanům.) […]

B. Bauše (Vesmír 27, 99, 1898/9)

2018: Autora 120 let starého příspěvku by asi nepotěšilo, že dehumanizace obětí organizovaného násilí zůstává oblíbeným prostředkem k očištění se od viny i ve 21. století. Poznatky antropologie, genetiky a dalších oborů mnoho nesvedou, chybí-li vůle jim naslouchat.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Antropologie
RUBRIKA: Vertikála

O autorovi

Ondřej Vrtiška

Mgr. Ondřej Vrtiška (*1976) je původním vzděláním biolog se specializací na hydrobiologii (PřF UK), utekl z oborů žurnalistika a kulturní antropologie (obojí FSV UK). Od r. 2001 pracuje jako vědecký novinář, na téma „věda v médiích“ přednáší pro vědce i pro laickou veřejnost. Z úžasu nevycházející pozorovatel memetické vichřice. Občas napíná plachty, občas staví větrolam.
Vrtiška Ondřej

Doporučujeme

Cesty pod povrch a za horizont

Cesty pod povrch a za horizont

Ondřej Vrtiška  |  3. 2. 2020
Nebývá zvykem, aby časopis publikoval rozhovor se svým šéfredaktorem. Ivan M. Havel jím ve Vesmíru byl od roku 1990, ale koncem loňského roku tuto...
Pozoruhodné metabolity lesních hub

Pozoruhodné metabolity lesních hub

Martin Hrubý  |  3. 2. 2020
Když se za příhodného počasí projdete lesem, nemůžete přehlédnout svébytnou krásu hub různých velikostí, tvarů, barev a vůní. Kromě estetických a...
Od tolaru k dolaru

Od tolaru k dolaru

Petr Vorel  |  3. 2. 2020
Prapředek všech dolarů se zrodil před 500 lety v Čechách, v nové mincovně zřízené v dnešním Jáchymově. Tolar patří mezi důležitá dědictví, které...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné